Julkinen johtaminen

Julkinen johtaminen, usein myös muodossa julkisjohtaminen, on julkishallinon johtamista. Julkinen johtaminen on ilmiönä ja ilmaisuna hybridi. Yhtäältä sen juuria juontuu ylipäätään ilmiöstä nimeltä johtaminen ja erityisesti yritysjohtamisen ja sen periaatteiden ja viitekehysten piiristä. Toisaalta ilmauksen 'julkinen johtaminen' edellinen sana viittaa erityisesti ilmiöön nimeltä julkishallinto. Julkinen johtaminen kohdistuukin tutkimuksen ja käytännön osaamisen alueena paljolti julkishallinnon johtamiseen.

Suomessa julkista johtamista on tutkittu ja tutkitaan erityisesti laajalla hallintotieteellisten oppiaineiden alueella. Ylipäätään Suomen hallinnon tutkimus on joutunut ottamaan monipuolisesti kantaa julkisen johtamisen kysymyksiin.

Varsin usein myös suomenkielisen esityksen yhteydessä käytetään englanninkielistä ilmausta (New) Public Management tai sen lyhennettä NPM, eli Uusi julkisjohtamisen oppi. Uuden julkisjohtamisen opin mukaan yksityiset markkinat ovat tehokkaat ja perinteinen valtio (julkiset toiminnot yleensä) tehoton.