John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö on suomalainen säätiö, joka suojelee Itämerta ja sen kulttuuriperintöä.[1] Se perustettiin vuonna 1992 Juha Nurmisen aloitteesta. Säätiön ympäristöhankkeissa vähennetään Itämeren rehevöitymistä leikkaamalla meren ravinnekuormaa ja hillitään haitallisten aineiden pääsyä mereen. Kulttuurihankkeet puolestaan tähtäävät meren kulttuurin ja historian tunnetuksi tekemiseen.[2] Säätiö on käynnistänyt Itämeripäivän, jota vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina.[3] Säätiön tilat ovat Huolintatalossa Helsingin Länsi-Pasilassa.

John Nurmisen Säätiö
Perustettu 1992
Kotipaikka Helsinki
Tarkoitus Pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville
Johtaja Annamari Arrakoski-Engardt, toimitusjohtaja
Hallitus Juha Nurminen, puheenjohtaja
[www.johnnurmisensaatio.fi Kotisivu]

Historia

muokkaa

Säätiö perustettiin vuonna 1992 John Nurminen -perheyrityksen johtajan Juha Nurmisen aloitteesta.[4] Nurmisen suvun ensimmäinen laivanvarustaja oli Johan Nurminen, joka perusti Nurmisen kauppahuoneen ja laivanvarustamon Raumalla vuonna 1886. Hän oli säätiön perustajan Juha Nurmisen isoisän isä, jonka mukaan myös säätiö sai nimensä.[5]

Säätiön alkuperäinen tarkoitus oli vaalia Itämeren kulttuuriperintöä.[6] Juha Nurmisen ja Nurmisen perheyrityksen karttakokoelmat siirtyivät lahjoituksina säätiölle.[7] Kulttuuritoiminta on vuosien mittaan keskittynyt etenkin merenkulun, tutkimusmatkailun ja kartografian historiaan.[8]

Juha Nurminen huolestui Itämeren ekologisesta tilasta 1990-luvun lopulla, kun suuret sinileväkukinnat tekivät meren rehevöitymisen näkyväksi.[9] Säätiö aloitti ympäristöhankkeet vuonna 2004 Juha Nurmisen alkupääoman turvin. Alkuvuosina säätiö puuttui etenkin pistekuormituksesta aiheutuvaan rehevöitymiseen, kuten jätevesien fosforinpuhdistuksen tehostamiseen.[10] Sittemmin säätiö on keskittynyt etenkin Itämeren hajakuormituksen vähentämiseen.

Itämeren suojelu

muokkaa

Säätiön ympäristöhankkeissa vähennetään maa- ja metsätalouden fosforikuormaa, poistetaan meressä jo olevia ravinteita, suojellaan meriluontoa, pienennetään ympäristöriskejä ja vähennetään haitallisten kemikaalien sekä lannoitteiden pääsyä mereen. Vuoteen 2023 mennessä säätiö on käynnistänyt 43 ympäristöhanketta, joista 34 on saatu päätökseen. Ympäristöhankkeita tehdään eri puolilla Itämeren valuma-aluetta.[11]

Rehevöityminen

muokkaa

Ensimmäiset toimet rehevöitymisen vähentämiseksi toteutettiin 2005–2012 Pietarin jätevedenpuhdistamoilla ja Laukaanjoen lannoitetehtaalla.[12][13]

Säätiö vähentää maatalouden ravinnekuormitusta muun muassa peltojen kipsikäsittelyllä.[14] Lisäksi maatalouden ravinnekuormaa leikataan edistämällä kotieläintilojen ja kasvitilojen välistä lantakierrätystä.[15] Metsätalouden ravinnekuormitukseen säätiö puuttuu etsimällä keinoja turvemaiden metsäojitusalueiden vesistökuormituksen vähentämiseksi.[16][17]

Säätiö on selvittänyt 2020 alkaen satamien lannoitelaivaukseen liittyviä ravinnepäästöriskejä ja parhaita tekniikoita päästöjen ehkäisemiseksi.[18]

Hankkeissa on myös edistetty vesistöystävällistä biokaasutuotantoa.[19]

Säätiö on selvittänyt meressä jo olevia ravinteiden vähentämistä.[20] Itämereen jo sitoutuneita ravinteita on poistettu esimerkiksi niittämällä rannikkoruokoa.[21] Säätiö on myös edistänyt kestävää särkikalan pyytämistä ja kysyntää.[22][23]

Meriluonnon monimuotoisuus

muokkaa

Säätiö ennallistaa vedenalaisia meriniittyjä yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa 2023 alkaneessa Meriniittyhankkeessa.[24] Meriajokas on Itämeren avainlaji, joka toimii myös hiilinieluna.[25]

Ympäristöriskit ja haitalliset aineet

muokkaa

John Nurmisen Säätiön johtamassa Tankkeriturva-hankkeessa kehitettiin merenkulun toimijoiden kanssa yhteistyössä vuosina 2009–2014 öljyonnettomuuden riskiä pienentävä ENSI-palvelu (Enhanced Navigation Support Information), jonka jatkokehitys siirtyi Väylävirastolle.[26]

Vuonna 2022 säätiö aloitti Traficomin kanssa hankkeen kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi.[27]

Merikulttuuri

muokkaa

Säätiö tuottaa merellisiä kulttuurisisältöjä, välittää tietoa meren historiasta ja ylläpitää kokoelmia. Säätiö on kustantanut lähes 50 meriaiheista kirjaa.[28] Suurista merihistoria-aiheisista kirjoista mm. Mare Balticum, Meritie ja Ultima Thule on käännetty useille kielille.

Kokoelmat koostuvat taiteesta, meriantiikista ja merenkulun laitteistosta. Säätiöllä on myös suuri antiikkikartan- ja merikortin kokoelma. Säätiö järjestää ja lainaa kokoelmia näyttelyihin.[29]

Säätiö on tuottanut suomalaisten merimuseoiden kanssa avoimen Loki-verkkopalvelun, joka kokoaa kartalle merellistä tietoa ja tarinoita.[30] Lokihanke laajentui myöhemmin Digimuseo.fi perustamiseen yhdessä Suomen museoliiton kanssa.[31]

Tuntematon Itämeri oli säätiön hanke Suomenlinnan Levyhallissa kesällä 2023. Näyttely sisälsi merellisiä valokuva-, video- ja ääniteoksia.[32]

Itämeripäivä

muokkaa

Itämeripäivän on säätiön vuonna 2019 käynnistämä ja koordinoima päivä Itämeren kunniaksi. Tarkoituksena on tarkastella Itämeren luontoa ja suojelua sekä nauttia sen kulttuurista. Päivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempauksien muodossa.[33]

Lähteet

muokkaa
 1. Säätiö John Nurmisen Säätiö. Viitattu 2.11.2023.
 2. Mitä teemme John Nurmisen Säätiö. Viitattu 7.11.2023.
 3. Itämeripäivä Itämeripäivä. Viitattu 2.11.2023.
 4. Juha Nurminen juhanurminen.fi. Viitattu 6.11.2023.
 5. Etusivu kansallisbiografia.fi. Viitattu 6.11.2023.
 6. JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ | Merenkulkuneuvos Juha Nurminen juhanurminen.fi. Viitattu 6.11.2023.
 7. KERÄILIJÄN TARINA OMIN SANOIN | Merenkulkuneuvos Juha Nurminen juhanurminen.fi. Viitattu 6.11.2023.
 8. Kokoelmat ja museo John Nurmisen Säätiö. Viitattu 6.11.2023.
 9. M. Kahru1, J.-M. Leppänen, O. Rud, O. P. Savchuk: Cyanobacteria blooms in the Gulf of Finland triggered by saltwater inflow into the Baltic Sea. Marine Ecology Progress Series, 2000.
 10. Loki - Löydä meren tarinat lokistories.fi. Viitattu 6.11.2023. (englanniksi)
 11. Hankkeet John Nurmisen Säätiö. Viitattu 2.11.2023.
 12. Puhdas Itämeri -hanke tehostaa Pietarin jätevesien fosforinpoistoa Ministry of the Environment. Viitattu 6.11.2023. (englanniksi)
 13. Lyhyesti | Laukaanjoen fosforitaso pysynyt matalana Helsingin Sanomat. 29.1.2014. Viitattu 6.11.2023.
 14. 4 miljoonaa kiloa kipsiä levitetään pelloille – 23 maatilaa yrittää osaltaan pelastaa Itämerta Helsingin Uutiset. 16.9.2018. Viitattu 6.11.2023.
 15. Lantaravinteiden kierrätys ratkaisevaa vesistöjen hyvinvoinnille ja maatalouden huoltovarmuudelle aamuset.fi. 13.5.2022. Viitattu 6.11.2023.
 16. Tilanjoen erinomaista kuntoa vaalitaan vesiensuojelutoimilla – John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen VALVE-metsähanke tähtää turvemaiden vesiensuojeluun Metsähallitus. 6.3.2023. Viitattu 6.11.2023.
 17. Yksityis-VESPA John Nurmisen Säätiö. 29.6.2023. Viitattu 6.11.2023.
 18. Lannoitelaivaushanke John Nurmisen Säätiö. Viitattu 6.11.2023.
 19. Frontpage Sustainablebiogas. Viitattu 6.11.2023.
 20. The Seabased Project | Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management The Seabased Project. Viitattu 6.11.2023. (englanniksi)
 21. Hankkeet - Ruoko - ELY-keskus www.ely-keskus.fi. Viitattu 6.11.2023.
 22. Lähikalahankkeessa tapahtuu Ympäristö NYT. 30.1.2017. Viitattu 6.11.2023.
 23. Baltic Fish Vaikuta vesiin. Viitattu 6.11.2023.
 24. Meren pinnan alla autiomaista tehdään viidakoita – sukella kanssamme Itämereen etsimään uutta kotia meriajokkaille Yle Uutiset. 30.10.2023. Viitattu 6.11.2023.
 25. Olemmeko vaarassa menettää maapallon suurimmat hiilinielut? Åbo Akademi. 31.10.2018. Viitattu 6.11.2023.
 26. ENSI-navigointipalvelun avulla ennaltaehkäistään onnettomuuksia aiempaa tehokkaammin Väylävirasto. 7.12.2012. Viitattu 7.11.2023.
 27. Mikko: Mäntyöljypäästöt pois Itämerestä yhteistyöllä Kemia-lehti. 14.9.2023. Viitattu 6.11.2023.
 28. Kirjat John Nurmisen Säätiö. Viitattu 6.11.2023.
 29. Kokoelmat ja museo John Nurmisen Säätiö. Viitattu 6.11.2023.
 30. Loki - Löydä meren tarinat lokistories.fi. Viitattu 6.11.2023. (englanniksi)
 31. Mikä Digimuseo Digimuseo. Viitattu 6.11.2023.
 32. Tuntematon Itämeri John Nurmisen Säätiö. Viitattu 6.11.2023.
 33. Itämeripäivä Itämeripäivä. Viitattu 6.11.2023.

Aiheesta muualla

muokkaa