Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

yhtenäiskoulu ja normaalikoulu Joensuussa
(Ohjattu sivulta Joensuun normaalilyseo)

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, entiseltä nimeltään Joensuun normaalikoulu, on filosofiseen tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu. Koulu tunnetaan edelleen parhaiten lempinimellään "Norssi".

Harjoittelukoulun tehtävänä on järjestää opetusta ja huolehtia opetuksen ja opetussuunnitelmatyön laadusta, kehittää ja kokeilla tulevaisuuden koulua sekä opettajankoulutusta monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Harjoittelukoulu toimii nimensä mukaisesti opettajaksi valmistumassa olevien opetusharjoittelujen suoritus- ja oppimispaikkana.

Harjoittelukoulu jakaantuu Joensuussa kahteen kouluun:

1) Tulliportin normaalikoulussa voi opiskella alakoulun ensimmäiseltä luokalta lukioon. Se toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa. Tulliportin normaalikoulun yläkoulu ja lukio sijaitsevat Joensuun Otsolassa.

Parhaiten koululle löytää autolla laittamalla navigaattoriin osoitteeksi Opiskelijankatu 2.

Tulliportin normaalikoulun alakoulu (entinen Länsikadun koulu) sijaitsee Länsikadulla, Tulliportinkadun ja Länsikadun kulmassa. Länsikadun (ala)koulusta löytyvät perusasteen ensimmäisen–kuudennen luokan oppilaat. Lukuvuonna 2023–2024 Tulliportin koulun perusasteella oli noin 600 ja Tulliportin lukiossa noin 360 oppilasta.[1][2]

2) Rantakylän normaalikoulussa opiskellaan alakoulun ensimmäisestä aina yläkoulun yhdeksänteen luokkaan asti.

Rantakylän normaalikoulu sijaitsee katuosoitteessa Pataluodonkatu 6, Joensuu.

Kaiken kaikkiaan Norssin kolmessa eri yksikössä Joensuussa opiskelee noin 1 500 oppilasta tai opiskelijaa ja heitä opettaa noin 190 opettajaa ja noin 25 koulunkäynnin ohjaajaa. Tulliportin ja Rantakylän normaalikouluissa noudatetaan Joensuun kaupungin oppilaaksioton perusteita pienin täydennyksin, jotka löytyvät koulujen kotisivuilta. Norssissa henkilökunnan kouluttautumista tuetaan monin eri tavoin. Siksipä Norssin opettajien koulutustaso on korkea. Henkilökunnasta löytyy parikymmentä tieteellisen jatkotutkinnon suorittanutta (tohtori tai lisensiaatti) ja useita väitöstutkimuksia on tekeillä.

Historiaa

muokkaa
 
Tulliportin koulussa toimii yläkoulu ja lukio

Koulun juuret juontavat Sortavalaan ja Värtsilään, joissa koulun edeltäjät toimivat vuoteen 1944. Yläkoulun ja lukion edeltäjä on Värtsilän Suomalainen Reaaliyhteiskoulu ja alakoulun Sortavalan seminaarin mallikoulu. Joensuussa normaalikoulun alakoulu oli aikaisemmin Itä-Suomen seminaarin kansakoulu, joka sijaitsi nykyisen Länsikadun koulun ja Joensuun yliopiston vanhan päärakennuksen tiloissa.

Normaalilyseo toimi 1970-luvun lopulle saakka Niinivaaralla. Nyt koulurakennuksessa toimii Juhanalan koulu ja Niinivaaran lukio. Joensuun normaalikoulu eli Norssi muodostui 1973, kun Joensuun normaalilyseo ja Joensuun korkeakoulun harjoittelukoulu yhdistettiin. Vuonna 2018 perustettiin Rantakylän normaalikoulu, kun Itä-Suomen yliopisto siirsi opettajakoulutuksen Savonlinnasta Joensuuhun. Tällöin Joensuun normaalikoulun nimi muutettiin Itä-Suomen yliopiston harjoittelukouluksi, jonka eri yksiköt nimettiin Tulliportin normaalikouluksi ja Rantakylän normaalikouluksi.

Koulun opettajakuntaan on kuulunut muun muassa metropoliitta Johannes lukuvuonna 1962–1963.

Historiikki julkaistiin vuonna 2007

muokkaa

Vuonna 2007 Joensuun normaalikoulu vietti juhlavuottaan. Tällöin oli kulunut 100 ja 125 vuotta nykyistä koulua edeltäneiden oppilaitosten perustamisesta. Koulu julkaisi filosofian maisteri Alina Kuusiston tekemän historian, joka kuvaa koulua yliopiston harjoittelukouluna vuodesta 1973 alkaen.

 
Länsikadun koulussa toimii alakoulu.

Länsikadun koulu

muokkaa

Länsikadun koulu, joka on rakennettu 1977. Sen laajennustyö valmistui keväällä 2007. Alakoulun 1.–2. luokat toimivat Mehtimäen entisen LEA-koulun tiloissa maaliskuuhun 2007 asti, jolloin nekin muuttivat Länsikadun kouluun. Länsikadun koulun erikoisuus on keväällä 2007 valmistunut luontokeskus, joka on laboratorion, kirjaston ja kasvihuoneen yhdistelmä. Alakoulun oppilaaksiottoalue on laajentunut ensin Joensuun eteläisen keskustaan, kun Louhelan koulu lakkautettiin 1992, ja myöhemmin Kanervalaan 2000-luvulla, jotta harjoittelukouluun vaadittava oppilasmäärä pysyisi riittävänä.

Yläkoulu

muokkaa

Tulliportinkadulla sijaitsevien koulurakennusten suuri peruskorjaus valmistui 2003. Yläkoulu on nelisarjainen (7ABCD, 8ABCD ja 9ABCD).

Tulliportin normaalikoulun lukio

muokkaa

Tulliportin normaalikoulun lukio on Tulliportinkadulla sijaitseva yleissivistävä lukio, joka toimii muun Norssin tavoin Itä-Suomen yliopiston harjoittelukouluna.[3][4] Vuonna 2023 siellä opiskeli noin 360 lukiolaista.[5] Samoissa tiloissa toimii myös Norssin yläkoulu.

Koulun pyrittäessä on yleislinjan ohella valittavissa matemaattis-luonnontieteellinen linja (luma).[6][7] Lukio on ollut Joensuun halutuimpia, ja etenkin luma-linjalle pääsemiseksi on vaadittu kiitettävää peruskoulun yläkoulun päättötodistusta.[8] Lukion yhteydessä toimii myös Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio.[9]

Rehtorit

muokkaa

Hallintojärjestelmä on rehtorien osalta kaksiportainen. Koko harjoittelukoulua johtaa johtava rehtori, sen lisäksi molemmilla perusasteen kouluilla sekä lukiolla on omat rehtorinsa.

Johtavat rehtorit

muokkaa

Vuoteen 1985 saakka rehtori valittiin viisivuotiskaudelle. Vuoteen 1991 asti johtava rehtori hoiti myös yhden kouluasteen rehtorin tehtäviä. Kaksi ensimmäistä rehtoria nimesi valtioneuvosto, sittemmin nimityksestä on päättänyt yliopiston hallitus. Vuodesta 1995 saakka virkanimitys on ollut johtava rehtori.

Kouluasteiden rehtorit

muokkaa

Vuonna 2000 ala-asteen ja yläasteen rehtorin virat sulautettiin yhteen perusasteen rehtorin viraksi.

Lukion rehtorit:

 • 1974–1989 Tapani Sivonen
 • 1990–2006 Matti Karjalainen
 • 2006– Marita Hokkanen

Yläasteen rehtorit:

 • 1974–1984 Liisa Hyvönen
 • 1985–1995 Leena Silvola
 • 1995–2000 Mervi Holopainen

Ala-asteen rehtorit:

 • 1991–1995 Erkki Huopio
 • 1995–2000 Risto Patrikainen

Perusasteen/perusopetuksen rehtorit (Tulliportin normaalikoulu):

 • 2000–2015 Heikki Happonen[10]
 • 2015– Jyrki Korkki[10]

Perusopetuksen rehtorit (Rantakylän normaalikoulu):

 • 2018–2019 Mikko Ripatti
 • 2019– Heli Lepistö

Lähteet

muokkaa
 • Kuusisto, Alina: Aakkosista alkukiviin - Joensuun normaalikoulu 1973-2007. Joensuun normaalikoulu, 2007. ISBN 978-952-219-028-4.

Viitteet

muokkaa
 1. Yleistä tietoa Joensuun normaalikoulun peruskoulusta Web Archive 2009 (Joensuun normaalikoulun kotisivut). 3.3.2009. Joensuun Normaalikoulu. Arkistoitu 5.9.2009. Viitattu 16.11.2015.
 2. Yleistä tietoa Joensuun normaalikoulun lukiosta Web Archive 2009 (Joensuun normaalikoulun kotisivut). 3.3.2009. Joensuun Normaalikoulu. Arkistoitu 14.6.2012. Viitattu 16.11.2015.
 3. JNOR/ Lukio Itä-Suomen yliopisto, uef.fi. Viitattu 31.5.2020.
 4. Tulliportin normaalikoulun lukion yhteystiedot Itä-Suomen yliopisto, uef.fi. Viitattu 31.5.2020.
 5. Lukiokoulutuksen oppilaat (xlsb) (tieto löytyy napsauttamalla opetuksen järjestäjää "Joensuun normaalikoulu" tai "Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö") Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, vipunen.fi. Viitattu 31.5.2020.
 6. Joensuun normaalikoulun lukion yleislinja Itä-Suomen yliopisto, uef.fi. Viitattu 31.5.2020.
 7. Joensuun normaalikoulun matemaattis-luonnontieteellinen linja (Luma) Itä-Suomen yliopisto, uef.fi. Viitattu 31.5.2020.
 8. Marja-Liisa Kämppi: Joensuun keskustan lukioihin kovat keskiarvorajat 14.6.2019. Yleisradio, yle.fi. Viitattu 31.5.2020.
 9. Lukio. Venäjän kieli, kulttuuri ja yrittäjyys Itä-Suomen koulu, itasuomenkoulu.fi. Viitattu 31.5.2020.
 10. a b c d Norssi saa uusia rehtoreita uef.fi. 31.8.2015. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 4.9.2015. [vanhentunut linkki]