Jeesuksen Kristuksen myöhempien aikojen kirkko

Jeesuksen Kristuksen myöhempien aikojen kirkko (engl. The Latter Day Church of Jesus Christ) on pieni myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluva yhteisö Britteinsaarilla. Kirkko on virallisesti järjestetty 27. toukokuuta 2007 Derbyshiressä Englannissa. Kirkon jäsenet ovat entisiä Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä. Kirkon johtajana toimii Matthew Philip Gill, joka väittää olevansa Kristuksen kirkon ensimmäinen laillinen johtaja profeetta Joseph Smithin kuoleman jälkeen 27. kesäkuuta 1844. Kirkon jäsenistö on hyväksynyt Gillin kirkon presidentiksi, profeetaksi, näkijäksi ja ilmestyksensaajaksi.

Jeesuksen Kristuksen myöhempien aikojen kirkko hyväksyy pyhiksi kirjoituksi Raamatusta Joseph Smithin laatiman Innoitetun raamatunkäännöksen, Mormonin kirjan, Oppi ja liitot -teoksen sen vuoden 1844 versiona sekä Kallisarvoisen helmen. Tämän lisäksi kirkko hyväksyy pyhäksi kirjoitukseksi Jeraneckin kirjan. Kyseessä on 110-sivuinen teos, jonka Gill kertoi kääntäneensä löytämistään muinaisista aikakirjoista. Jeraneckin kirja kertoo olevansa Britteinsaaria muinoin asuttaneiden kristittyjen asukkaiden laatima aikakirja. Sekä kirjan sisällössä että synnyssä on paljon yhtäläisyyksiä Mormonin kirjan kanssa. Sen mukaan esimerkiksi Stonehenge on alun perin ollut kristillinen Valon temppeli. Kirja on julkaistu vuonna 2007.

Myös Gillin muistiinmerkittyjä ilmestyksiä pidetään pyhinä, ja ne on julkaistu teoksessa nimeltä Book of Prophecy and Revelation ("Profetian ja ilmestyksen kirja"). 26. helmikuuta 2007 kirkko päätti liittää seuraavat pseudepigrafikirjat Raamatun kaanoniin:

Kyseiset kirjoitukset kuuluvat Nag Hammadista löytyneisiin gnostilaisiin kirjoituksiin. Liike viittaa päätöksessään mitä luultavimmin teokseen Apostoli Paavalin rukous, vaikka se viittaakin tähän sanoilla Gospel of the Apostle Paul (Apostoli Paavalin evankeliumi). Tämän nimistä teosta ei kuitenkaan ole kirjoitettu.

Kirkko torjuu jyrkästi moniavioisuuden ja väittää, ettei Joseph Smith koskaan opettanut tai harjoittanut sitä.

Aiheesta muuallaMuokkaa