Jambinen trimetri

antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta

Jambinen trimetri on antiikin kreikkalaisesta metriikasta peräisin oleva runomitta, jossa trimetrisäkeet koostuvat kolmesta jambisesta metronista. Jambista trimetriä käytettiin erityisesti kreikkalaisten näytelmien dialogiosuuksissa.[1]

KaavaMuokkaa

Runomitan säkeen peruskaava on (  = lyhyt tavu,   = pitkä tavu,   = anceps eli lyhyt tai pitkä tavu):[1]

  ,   |   ,   |   ,  

Yksi jambimetron on   ,   ja se koostuu kahdesta jambijalasta   . Säkeen ensimmäisessä ja toisessa metronissa joku pitkistä tavuista voidaan korvata kahdella lyhyellä, jolloin nämä metronit voivat olla peruskaavan lisäksi myös seuraavien variaatioiden mukaisia:

  ,   
   ,  
   ,  

Joskus, kuten erisnimen sovittamiseksi runomittaan, myös alun anceps-tavu voidaan korvata kahdella lyhyellä tavulla:

   ,  

EsimerkkiMuokkaa

Aiskhyloksen Persialaisista, katkelma Salamiin meritaistelun kuvauksesta:

σάλπιγξ δ᾽ ἀϋτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν.
εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ
ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος,
θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν.
τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας
ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος
ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν
πολλὴν βοήν, ‘ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.’[2]
salpinks d᾽ au|tē pant᾽ ekein᾽ | epeflegen.
euthys de kō|pēs rhothiados | ksynembolē
epaisan hal|mēn brykhion ek | keleumatos,
thoōs de pan|tes ēsan ek|faneis idein.
to deksion | men prōton eu|taktōs keras
hēgeito kos|mō, deuteron | d᾽ ho pas stolos
epeksekhō|rei, kai parēn | homū klyein
pollēn boēn, | ‘ō paides Hel|lēnōn ite,
eleutherū|te patrid᾽, eleu|therūte de
paidas, gynai|kas, theōn te pat|rōōn hedē,
thēkas te progo|nōn: nyn hyper | pantōn agōn.’
     |      |     
     |       |     
     |       |     
     |      |     
     |      |     
     |      |     
     |      |     
     |      |     
     |       |     
     |       |     
      |      |     
Ja niin leimah|ti sieltä tor|ven toitotus;
yht'aikaa ko|hisevat ai|rot iskivät
suolaiseen, sy|vään mereen, käs|kyn kuultuaan,
ja kohta lai|vat saattoi näh|dä selvästi.
Oikea sii|pi johti muo|dostelmana,
hyvässä jär|jestyksessä, | ja laivaston
pääjoukko seu|rasi. Ja koh|ta kantautui
valtaisa huu|to: ”Hellaan lap|set, eteenpäin!
Vapauden täh|den, isänmaam|me vapauden,
lastemme, vai|mojemme, i|säin hautojen
ja jumaltem|me temppelei|den puolesta!
Nyt määrää koh|talomme tä|mä kamppailu.[3]

LähteetMuokkaa

  1. a b Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: ”Metriikka, metron”, Antiikin käsikirja, s. 341–342. Helsinki: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
  2. Aiskhylos: Persialaiset 395–405.
  3. Suomennos Maarit Kaimio. Teoksessa Aiskhylos: Neljä tragediaa, s. 34. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-161-9.