Jätevesinäyte

Jätevesinäyte on yleisemmin yhdyskuntajätevesistä, teollisuusjätevesistä sekä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien lähtevästä vedestä otettu näyte. Jätevesinäytteitä otetaan velvoite- ja kuormitustarkkailun yhteydessä. Lisäksi jäteveden puhdistusprosessin seurantaa, ohjausta ja säätöä varten otetaan jätevesinäytteitä useista eri käsittelyprosessin kohdista.

Koska jätevesinäytteet ovat yleensä konsentroituneempiaselvennä kuin esimerkiksi talousvesinäytteet, tulee erityistä huomioita kiinnittää jäteveden laadun säilymiseen näytteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Jätevesinäytteiden laadunvarmistukseksi käytetään nolla- ja rinnakkaisnäytteitä.

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa