Jännitteen- ja virranjakosääntö

Jännitteenjakosääntö ja virranjakosääntö ovat suoraan Ohmin ja Kirchhoffin laeista johdettuja yksinkertaisia sääntöjä, joiden käyttäminen joskus nopeuttaa virtapiirin toiminnan tarkastelua.

Jännitteenjakosääntö ja virranjakosääntö

JännitteenjakosääntöMuokkaa

Ohmin lain mukaan vastusten R1 ja R2 läpi kulkevan virran suuruus on

 

Tällöin molempien vastusten yli olevat jännitteet voidaan ratkaista

  ja  

Tavallisesti kaava ilmoitetaan muodossa

 

Jännitteenjakosääntö pätee myös mielivaltaisen monelle sarjaan kytketylle vastukselle, yleisesti vastuksen Rx yli oleva jännite

 

VirranjakosääntöMuokkaa

Vastukset Ra ja Rb on rinnankytketty, joten niiden yli on sama jännite. Tällöin

 

Kirchhoffin virtalain mukaan

 .

Ratkaisemalla edellisistä yhtälöistä   ja   saadaan

  ja  

Kaava muistuttaa jännitteenjaon kaavaa, mutta nyt osoittajassa on se vastus, jonka virtaa ei selvitetä. Huomaa, että kaava pätee vain kahdelle vastukselle!

Mikäli käytetään resistanssien sijasta niiden käänteislukuja eli konduktansseja  , saadaan sääntö, joka pätee jännitteenjakosäännön tavoin mielivaltaisen monelle vastukselle:

  ja  

ja edelleen  .

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Voipio, Erkki: Virtapiirit ja verkot. Helsinki: Otatieto, 2001 (1976). ISBN 951-672-082-X.