Isoglossi

Isoglossi (kutsutaan myös heteroglossiksi) on maantieteellinen raja tietyn kielellisen ominaisuuden, kuten vokaalin ääntämisen, sanan merkityksen tai käyttöä joissakin syntaktisessa ominaisuudessa. Pää-murteet tyypillisesti rajoittuvat isoglossi-ryhmiin, esimerkiksi Benrathin linja erottaa yläsaksan muista länsigermaanisista kielistä, ja La Spezia-Rimini Linja jakaa pohjoisen Italian murteet Keski Italian murteista. Kuitenkin yksittäisen isoglossi ei välttämättä liity kielirajoihin.

Isoglossit Färsaarilla

Yksi tunnetuimmista isoglosseista on indoeuroopalaisten kielten kentum-satem -isoglossi.

Samantapainen kuin isoglossi on isografi joka tarkoittaa vaihtelua kirjoitusjärjestelmissä. Molemmat käsitteet ovat käytössä myös historiallisessa kielitieteessä.