Iskolan vankila oli Vankeinhoitolaitoksen Sukevan vankilaan kuulunut 48-paikkainen avovankila Sonkajärven kunnan Sukevan kylässä. Vankila kuului myös Itä-Suomen aluevankilaan. Alun perin vankila oli suunniteltu 75:n vangin osastoksi ja parhaimmillaan vankeja oli ollut 150 vuonna 1925. Vuonna 2006 vankeja oli keskimäärin 35. Vankila toimi vuodesta 1925 ja sen toiminta lakkautettiin syksyllä 2008, jolloin toiminnot yhdistettiin Sukevan vankilaan Kalliosuolla. Vankilan viimeinen johtaja oli Teuvo Heikkinen. Vankilan rakennukset ja maa-alueet myytiin vuonna 2008 kolmen sonkajärveläisen ja kahden vieremäläisen maanviljelijän omistamalle yhteenliittymälle.

Iskolan vankilan päärakennus on linnamainen betonirakennus. Nelikerroksinen rakennus on rakennettu vuonna 1925 ja sen on suunnitellut vankeinhoitohallituksen arkkitehti Uno Sjöholm. Rakennus edustaa barokkiklassista tyylisuuntaa ja on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Päärakennuksessa on 36 yhden tai kahden miehen selliä ja lattiapinta-alaa noin 2000 m². Rakennus on peruskorjattu vuonna 1977 ja siihen on lisätty eteläpäähän paloportaikko.

Iskolan vankilaan kuuluu yhteensä 25-30 rakennusta, joista suurin osa on Museoviraston suojelemia. Päärakennuksen itäpuolella, pääty kohti päärakennusta, on kaksi varastoa. Tiilirunkoinen navetta, pihan itäsivulla täydentää pihan pitkänomaiseksi suorakaiteeksi. Navetan pohjoispuolella on puurakenteinen puimala vuodelta 1928 ja eteläpuolella vuonna 1928 valmistunut tiilirunkoinen talli. Tallia on käytetty kuritushuoneena ("tallipytty") 1950-luvulla. Tallipytyssä olivat opiskelijat vielä 80- luvun alkupuolella. Tallia ei ole käytetty 1970-luvun jälkeen. Puimala ja siihen liittyvä höyrykoneen konehuone toimivat nykyään rehuvarastona. Puimalan yhteyteen on rakennettu suuri sikalarakennus vuonna 1978.

Aluetta kiertää puoliympyrän muotoinen tie, jonka ympärille on sijoitettu viisi 1920-luvulla rakennettua asuinrakennusta pihapiireineen sekä sauna, joka on valmistunut vuonna 1926. Asuinrakennukset on rakennettu kahden perheen asunnoiksi, mutta ne on myöhemmin muutettu yhden perheen käyttöön. Vapo tuottaa entisen vankila-alueen tarvitseman lämpöenergian pelleteillä.

Iskolan vankilassa harjoitettiin maataloustoimintaa. Maataloustoimintaan kuuluivat nautakarja- ja metsätalous sekä peltoviljely. Vankilassa on vuonna 1928 rakennettu ja vuonna 1984 peruskorjattu noin 2500 m² navettarakennus. Iskolassa oli nautakarjaa, joka koostui itä- ja länsisuomalaisesta karjasta. Sukevan vankila toimi kyyttökarjan säilyttäjänä eli geenipankkina. Vankilan toiminnan loputtua kyyttökarja sijoitettiin Seppälän maatalousoppilaitokseen Kajaaniin ja Ahlmannille Tampereelle.

Vankilan mukana myytyjä rakennuksia oli yhteensä 25-30 (yhteensä 9500 m²) ja maa-alueita noin 300 hehtaaria. Myytyjen rakennusten joukossa oli 5 henkilökunnan asuintaloa saunarakennuksineen ja 2 erillistä omakotitaloa. Osa henkilökunnan entisistä asuinrakennuksista on edelleen kylmillään ja huonokuntoisia. Myytyyn kokonaisuuteen kuului myös vuonna 1999 suljettu Sukevan vankilan tiilitehdas koneistoineen (peruskorjattu 1980-luvun puolivälissä).

Lähteet muokkaa