Imago

henkilön tai yrityksen istestään antama kuva
Tämä artikkeli käsittelee henkilön tai yrityksen imagoa. Sanan muita merkityksiä on lueteltu täsmennyssivulla.

Imago (lat. imago, kuva) on henkilön tai yrityksen itsestään antama kuva tai vaikutelma. Termillä voidaan viitata myös henkilöä tai yritystä havainnoivien ihmisten näistä muodostamaan mielikuvaan. Imagon synonyymina on käytetty myös sanaparia julkinen kuva tai sanaa julkisuuskuva. Imagon käsitteellä kuvataan samantapaista ilmiöitä kuin brändi, jonka yritys pyrkii luomaan tuotteelleen, jotta se erotetaan toisista tuotteista ja siihen voidaan liittää joitakin ennakko-odotuksia kuten esimerkiksi korkea laatu. Maine on myös imagon lähikäsite. Sillä viitataan kokonaisvaltaiseen arvioon minkä yritys toimintoineen tai tuotteineen herättää ihmisten keskuudessa.

Kirjallisuutta

muokkaa
  • Aula, Pekka & Heinonen, Jouni: Maine: Menestystekijä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27227-2.
  • Karvonen, Erkki: Imagologia: Imagon teorioiden esittelyä, analyysiä, kritiikkiä. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 544. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4152-4.
  • Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-747-1.
  • Lindroos, Satu & Nyman, Göte & Lindroos, Katja: Kirkas brandi: Miten suomalainen tuote erottuu, lisää arvoaan ja perustelee hintansa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29660-0.
  • Brändeistä kriittisesti esimerkiksi Naomi Klein: No Logo (2001).
Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.