Ilomantsin kihlakunta (1996)

Ilomantsin kihlakunta muodostettiin vuoden 1996 kihlakuntauudistuksessa, ja se toimi vuoden 2007 loppuun. Kihlakuntaan kuului Ilomantsin kunta, ennen vuotta 2005 myös Joensuuhun liittynyt Tuupovaara. Kihlakunta sijaitsi aluksi Pohjois-Karjalan läänissä ja vuoden 1997 lääniuudistuksen jälkeen Itä-Suomen läänissä.