Avaa päävalikko
Vanha ja nuori. Valokuvattu n. 1870-1875.

Ikäsyrjintä eli ageismi on ikään perustuvaa syrjintää.[1] Myös termiä ikärasismi on käytetty, mutta sitä ei suositella, koska rasismi-sanan merkitys on syrjintä kansallisuuden, rodun tai etnisyyden perusteella. Vaikka teoriassa ikäsyrjinnässä voi syrjiä mitä tahansa ikäryhmää, yleensä syrjitään ihmisiä liian nuoren tai vanhan iän vuoksi. Ikäsyrjintää esiintyy esimerkiksi työhönotossa. Ikäsyrjintä ilman hyväksyttävää syytä elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa ja virkatoiminnassa on rikos.

Osa artikkelisarjaa
Muodot

Rasismi · Rotusyrjintä
Seksismi · Ikäsyrjintä · Uskonnollinen syrjintä
Koulukiusaaminen · Työsyrjintä
Elitismi · Homofobia
Ksenofobia · Luokkasyrjintä
Miesviha · Naisviha
Nepotismi · Transfobia
Vammaisten syrjintä

Uskontoryhmiä kohtaan

Muslimit · Juutalaiset · Kristityt
Uskonnottomat

Ilmeneminen

Apartheid · Etninen puhdistus
Holokausti · Kansanmurha
Lynkkaus · Orjuus · Vaino
Kiihotus · Valkoinen ylivalta
Rikos ihmisyyttä vastaan
Musta ylivalta · Pakkosiirto
Vihapuhe · Viharikos

Aiheeseen liittyvää

Ennakkoluulo · Moniarvoisuus
Monikulttuurisuus · Suvaitsevaisuus
Yhdenvertaisuus · Tasa-arvo · Poliittinen korrektius

 n  k  m 

Piilevä ikäsyrjintäMuokkaa

Stakesin 2007 julkaiseman tutkimuksen mukaan työmarkkinoilla arvellaan olevan piilevää ikäsyrjintää. Vähän yli nelikymppiset työttömät uskovat ikänsä haittaavan työllistymistä. Toimeentuloturvan taso ei vaikuta haluun hakeutua töihin. Useimmille pitkäaikaistyöttömille työllistyminen oli kannustavaa eli ansiotulosta käteen jäävä tulo oli suurempi kuin toimeentuloturva. Niin sanotut kannustinloukut näyttävät estävän työllistymistä vain, jos työttömyyden vaihtoehtona on lyhytaikainen keikkatyö.[2]

Lakia ei tunnetaMuokkaa

Lain mukaan työnantaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana asettaa ilman painavaa hyväksyttävää syytä työnhakijan tai työntekijän iän perusteella epäedulliseen asemaan, on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen.

Anne Kouvosen tutkimuksen Ikäsyrjintäkokemukset työssä ja työhönotossa mukaan lain ikäsyrjintäsäännös oli huonosti tunnettu. Peräti kolmasosa vastaajista kuuli siitä tutkimuksen yhteydessä ensimmäistä kertaa. Työttömäksi jäneelle uuden turvallisen työpaikan saanti on vaikeaa. Työnhakijan ikä näyttää nostavan näkymättömän muurin työnantajien ja työttömän väliin. Pätkätöissä oleville tilanne on masentava, kun uudesta työpaikasta ikäsyrjinnän takia on vain vähän toivoa.[3]

EU:n direktiiviMuokkaa

Ikäsyrjintää vastaan on olemassa Euroopan unionin direktiivi. Direktiivissä ei ole määritelty tiettyä ikää, kuten Yhdysvaltain syrjinnän vastaisessa laissa, vaan sen lähtökohtana on, ettei ikäsyrjinnälle voi asettaa ikärajaa. Direktiivi koskee siis kaikkia ikäryhmiä. Ikätasa-arvo koskee sekä nuorempia että vanhempia työntekijöitä. Työsyrjinnästä tulee ilmoittaa maan työnsuojeluviranomaiselle, jolla on velvollisuus viedä asiaa eteenpäin yleiselle syyttäjälle.[4]

LähteetMuokkaa

  1. Eeva-Leena Vaahtio: 101236 Rekrytointi, ikä ja ageismi. Väitöskirjatyö. 18.3.2003. Tätä on tutkittu-tietokanta: Työsuojelurahasto.
  2. Parpo A.(2007) Työllistymisen esteet. Stakes, Helsinki
  3. http://pre20031103.stm.fi/suomi/julkaisu/lehdet/hyvika99/hyvika1/04.htm Ikäsyrjintä kohtaa karvaimmin työttömiä
  4. http://www.stop-discrimination.info/fileadmin/pdfs/Europ_ische_Inhalte/Press_Dossier_PDFs/age/age_discrimination_and_european_law_EN.pdf Age discrimination and European Law

Aiheesta muuallaMuokkaa