Ikäjohtaminen hyödyntää vanhempien työntekijöiden tietotaitoa ja mentorointia, jotta hiljainen tieto saadaan siirretyksi seuraavalle sukupolvelle. Ikäjohtaminen parhaimmillaan merkitsee työyhteisön voimavarojen mielekästä hyödyntämistä ja sukupolvenvaihdoksen onnistunutta toteutusta. Jos ikäjohtamisen merkitystä ei työyhteisössä ymmärretä, niin menetykset työyhteisölle voivat olla korvaamattomia ja arvokasta tietoa valuu hukkaan, kun ikääntyvät työntekijät jäävät eläkkeelle. Ikäjohtamisen periaatteiden unohtuminen työyhteisössä voi johtaa ikäsyrjintään, joka on työsyrjintärikos.

Jotta ikääntyvä työntekijä kokisi tiedon siirtämisen uudelle sukupolvelle merkitykselliseksi, hänen pitäisi voida kokea arvostuksen tunnetta. Vanhemmilla työntekijöillä on arvokkaita ominaisuuksia. Helposti unohdetaan, että vanhalla työntekijällä on kokemusta ja hiljaista tietoa, jota nuoremmilta puuttuu. Hiljaisen tiedon siirtämien seuraavalle sukupolvelle vaatii mentorointia [1].

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Mölsä P. (2002) Ikäjohtaminen avuksi terveydenhuollossa. Lääkärilehti Vsk. 57 • Nr: 34 (ss 3279 - 3282)