ISS Palvelut

 

ISS Palvelut
Tunnuslause Me luomme tiloja, joissa on hyvä olla.
Yritysmuoto osakeyhtiö
Perustettu 1992
Toimitusjohtaja Jukka Jäämaa[1]
Puheenjohtaja Carl Fredrik Bjor
Kotipaikka Suomi Helsinki, Suomi
Toiminta-alue koko Suomi
Toimiala kiinteistö- ja toimitilapalvelut
Tuotteet kiinteistö-, siivous-, ravintola-, työpaikka- ja turvallisuuspalvelut
Liikevaihto Nousua 445 milj. € (2023)
Liikevoitto Laskua 26 milj. € (2023)
Henkilöstö Nousua 7 613 (2023)
Emoyhtiö ISS A/S
Kotisivu

www.isspalvelut.fi

www.issworld.com/fi-fi/

ISS Palvelut Oy on suomalainen osa kansainvälistä ISS A/S -kiinteistö- ja toimitilapalveluyritystä, jonka pääkonttori sijaitsee Tanskassa. ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, joka tarjoaa siivous-, kiinteistön ylläpito-, ravintola- ja turvallisuuspalveluita yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2023 yrityksen liikevaihto oli 445 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 henkilökuntaa oli 7 613.

Vuonna 2023 ISS-konsernin liikevaihto oli 78,7 mrd. Tanskan kruunua (noin 10,6 mrd. euroa). ISS työllistää noin 350 000 henkilöä yli 30 maassa Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Tyynenmeren alueella. ISS-konserni listautui 13.3.2014 Kööpenhaminan pörssiin (NASDAQ OMX Copenhagen). ISS:n markkina-arvoksi tuli listautumismyynnissä 29,6 miljardia Tanskan kruunua eli noin 3,9 miljardia euroa.[2]

Historia

muokkaa
 
Emoyhtiö ISS A/S:n pääkonttori Tanskassa.

ISS aloitti toimintansa vuonna 1901 Tanskassa pienenä vartiointiliikkeenä nimeltään Københavns Natte Vagt.

Suomessa ISS hankki vuonna 1971 osuuden maan suurimmasta siivous- ja ympäristöpalveluyrityksestä ServiSystemsistä, jonka enemmistöomistaja oli Fazer. Noin 8 000 ihmistä työllistäneeseen Servi-yhtiöryhmään kuuluivat 1980-luvun lopulla myös TaloSystems Oy, Kiinteistöjen Jäteautot Oy, Pesuteknikka Oy, Vartiointikeskus-yhtiöt Oy, Servitex Oy, JVT-Tekniikka Oy, ServiData Oy ja ServiOpisto Oy[3]. Vuonna 1993 Servi-yhtiöt fuusioitiin ISS Suomi Oy:öön nimelle ISS Servisystem Oy[4]. ISS Suomi Oy osti kesäkuussa 2004 Engel-Yhtymä Oy:n. Kilpailuviranomaisten vahvistettua kaupan elokuussa alkoi yhdistymisprosessi, jonka tuloksena syntyi ISS Palvelut Oy. ISS Palvelut Oy:n pääkonttori on Helsingin Pitäjänmäessä Ultimes Business Gardenissa.

 
ISS Palveluiden pääkonttori on sijainnut vuodesta 2016 Ultimes Business Gardenissa Helsingin Pitäjänmäessä.
 
Kiinteistöpalveluyritys ISS Palvelut Oy:n entisiä tiloja Vantaan Myyrmäessä.

Palvelut

muokkaa

ISS:n tarjoama palveluvalikoima kattaa kiinteistön ylläpitopalvelut, siivouspalvelut, ravintolapalvelut, työpaikkapalvelut ja turvallisuuspalvelut. Strategian ytimessä on kokonaispalveluratkaisu, jossa ISS johtaa ja kehittää kiinteistön palveluja kokonaisuutena asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. ISS:n asiakaspalvelu ja kiinteistöhuolto päivystävät kellon ympäri kaikkina viikonpäivinä.

Ympäristö ja vastuullisuus

muokkaa

Ympäristövastuullisuus sisältyy ISS:n arvoihin ja on keskeinen osa yhtiön päivittäistä palvelutuotantoa.[5] Merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat raaka-aineiden ja muiden tuotteiden hankinnasta ja käytöstä sekä asiakaskohteisiin tapahtuvan liikkumisen CO2-päästöistä. ISS:llä on käytössä DNV GL:n myöntämä, kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava, sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2023 Science Based Target Initiative hyväksyi tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteemme ja vahvisti lähitulevaisuuden päästötavoitteemme. Tavoitteenamme on Net Zero vuonna 2030 Scope 1:n ja Scope 2:n osalta ja vuonna 2040 koko arvoketjun osalta. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen hillitä lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen. Olemme toteuttaneet vuodesta 2019 lähtien palveluidemme hiilijalanjälkilaskennan, joka perustuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin. Vuoden 2023 päästöt on laskettu entistä kattavammin; nyt ne sisältävät myös muut kuin suoraan palveluihimme kohdistuvat arvoketjumme Scope 3 -päästöt.

ISS-konserni on sitoutunut yritysvastuuseen allekirjoittamalla YK:n Global Compact -aloitteen (UNGC) vuonna 1999. Strategiassa ja liiketoiminnassa noudatetaan sen kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristönsuojeluun ja korruption vastustamiseen.[5]

ISS on raportoinut toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI) laatiman kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2012 lähtien. Vuosittain julkaistava yritysvastuuraportti on laadittu GRI-standardien peruslaajuuden mukaisesti.[6] Alkuvuonna 2024 valmistui kaksoisolennaisuusanalyysi (Double Maturity Assessment), joka toteutettiin EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) raportointistandardien sisältämien periaatteiden mukaisesti. Analyysissä tunnistettiin yrityksen toiminnalle olennaisimmat vastuullisuuden aihealueet ja arvioitiin niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

ISS:n vastuullisuuslupaus on Luomme kestävää hyvinvointia. Vastuullisen toiminnan toteutumisen kannalta keskeiset teemat ovat: henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen; asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden tukeminen; ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden tukeminen ja resurssitehokkuus; eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen ja hyvä hallintotapa; vakavaraisuus sekä avoin ja aktiivinen viestintä ja raportointi. ISS on valinnut YK:n 17 universaalin kestävän kehityksen tavoitteen joukosta kuusi tavoitetta, joita se erityisesti sitoutuu edistämään toiminnassaan (5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto).[7] avoitteet ovat yhteneväiset koko ISS-konsernin kanssa.

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa