Hiippakuntavaltuusto

hiippakunnan toimielin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

Hiippakuntavaltuusto on tuomiokapitulin ohella toinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntien toimielimistä.[1]

Hiippakuntavaltuustot perustettiin vuoden 2004 hiippakuntahallintouudistuksessa. Ennen vuoden 2004 hiippakuntahallintouudistusta vastaavan kaltaisia tehtäviä hoiti hiippakuntakokous.

Hiippakuntavaltuuston jäseniä ovat vaaleilla valitut 14 maallikkojäsentä sekä 7 pappisjäsentä.[1] Puheenjohtajana on maallikko.lähde?

Hiippakuntavaltuustovaalissa ovat äänioikeutettuja pappisjäsenten vaalissa hiippakunnan papit ja maallikkojäsenten vaalissa seurakuntien kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen sekä yhteisten kirkkovaltuustojen jäsenet. Seurakunnan luottamushenkilöiden äänimäärä suhteutetaan keskenään seurakuntien koon mukaan.

Tehtävät muokkaa

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on ”tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa” ja sen seurakunnissa.[1] Lisäksi hiippakuntavaltuusto päättää sille erikseen säädetyt tehtävät. Tällaisia tehtäviä ovat:

  • hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen;
  • hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen;
  • perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat;
  • käsitellä sille tehdyt (hiippakunnan työtä tai kirkon järjestysmuotoa koskevat) aloitteet;
  • tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja kahden varajäsenen valitseminen.

Hiippakuntavaltuusto voi asettaa hiippakunnallista työtä varten johtokuntia.

Lähteet muokkaa

  1. a b c Hiippakuntavaltuusto edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnissa Suomen ev. lut. kirkko. Arkistoitu 3.6.2014. Viitattu 15.5.2014.