Henkilöstöpalveluyritysten liitto

organisaatio

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL vaihtoi nimensä Henkilöstöala HELAksi helmikuussa 2023.

HPL perustettiin vuonna 1989 Työvoiman vuokrausalan Työnantajayhdistys nimellä silloisen Liiketyönantajien Erityisalojen Työnantajaliiton alayhdistykseksi. Liiton perustamisen aikoihin ei vielä puhuttu henkilöstöpalvelualasta, vaan työvoiman vuokrausalasta. Sen perustivat työvoiman vuokrausta harjoittaneet yritykset sekä ohjelmatoimistot, jotka vuokrasivat ravintoloille ja laivoille ravintolamuusikoita ja tiskijukkia.

Yhdistyksen alkuaikoina siihen kuului 60 yritystä, jotka työllistivät yhteensä 8000 työntekijää. Liiton ensimmäisinä vuosina neuvoteltiin mm. ravintolamuusikoita ja tiskijukkia koskevasta työehtosopimuksesta, jota neuvoteltiin aina vuoteen 2014 saakka, jolloin todettiin, ettei sopimusta enää uusita.

Liiton ensimmäinen toimitusjohtaja oli Ilkka Pohjanoksa.

Vuonna 1993 yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että jäseninä voivat olla myös yksityiset työnvälitys- ja headhunting-yritykset. Vuonna 1994 yhdistys muutti nimensä Työvoimanvuokrausalan työnantajayhdistyksestä Työvoimapalvelualan työnantajayhdistykseksi.

Vuonna 2001 päätettiin sääntömuutoksesta, jossa yhdistys muutettiin liitoksi ja liitto erkani Erityisalojen Työnantajaliitosta omaksi liitokseen. Tuolloin liiton tehtäviin lisättiin myös elinkeinopoliittiset asiat. Myös liiton nimi vaihtui 2002 luvun alusta Henkilöstöpalveluyritysten Liitoksi. Vuonna 2005 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja Palvelutyönantajat yhdistyivät muodostaen nykyisen Elinkeinoelämän keskusliiton, jonka jäseneksi myös HPL liittyi.

Alan kansainväliseen kattojärjestöön Ciett:iin eli nykyiseen World Employment Confederation WEC:iin liitto liittyi vuonna 2000.

Toimihenkilöliitto ERTOn kanssa HPL neuvotteli ensimmäistä kertaa alan työehtosopimuksesta vuonna 2000. Sopimus kattoi sekä oman toimiston toimihenkilöt, että vuokratut toimihenkilöt konttori-, taloushallinto- ja ATK-alalla. [1]Tämä järjestöön, yhdistykseen tai organisaatioon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
  1. https://henkilostoala.fi/hpl-30-liitto-perustettiin-aikoinaan-ohjelmatoimistojen-ymparille/