Harjunjoki (Kouvola)

(Ohjattu sivulta Harjunjoki)

Harjunjoki on Kymenlaaksossa Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva kolme kilometriä pitkä joki, joka saa alkunsa Lappalanjärvestä ja yhtyy Kymijokeen. Se on samalla Valkealan reitin laskujoki.[3][4]

Harjunjoki
Harjunjoki yhtyy Kymijokeen kuvan ylälaidassa ja Lappalanjärvi sijaitsee kuvan oikeassa yläkulmassa.
Harjunjoki yhtyy Kymijokeen kuvan ylälaidassa ja Lappalanjärvi sijaitsee kuvan oikeassa yläkulmassa.
Maat Suomi
Maakunnat Kymenlaakso
Kunnat Kouvola
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Päävesistöalue Kymijoen vesistö (14)
Valuma-alue Harjunjoen−Lappalanjärven alue (14.18)
Pinta-ala 1 281,61 km² [1]
Järvisyys 15,07 % [1]
Pääuoman pituus 113 km [2]
Pääuoman osuudet Harjunjoki ←JokelanjokiJyräänjokiRapojärviLakanvirtaTuohtiainenAla-KivijärviKivijärviJängynjärvi
Yhtyy Kymijoki
Joen uoman kohteita
Alkulähde Pessanlahti, Lappalanjärvi, Kouvola [3]
  60.95418°N, 26.69275°E
Laskupaikka Harju, Kouvola [4]
  60.93048°N, 26.66673°E
Sivu-uomat Supanoja
Mittaustietoja
Lähdekorkeus 56,1 m [3]
Laskukorkeus yli 55 m [4]
Korkeusero noin 1 m
Pituus 3,3 km [4]
Kaltevuus noin 0,3 m/km
Keskivirtaama 10,8 m³/s (MQ) [5]
Muuta

Maantietoa muokkaa

Joki alkaa Lappalanjärven Pessanlahdelta, joka sijaitsee järven luoteispäässä. Joen itäranta kuuluu Niemenmaalle. Joen alkuosuus, joka sijaitsee uuden- ja vanhan sillan välissä, on jyrkkäpiirteisempää. Täällä Paavolanniemeksi kutsutulla alueella sijaitsee pienialainen luonnonsuojelualue. Joessa on yksi mutka, mutta muuten se virtaa suoraan Harjun ja Harjunrannan suuntaan. Joen alkupäässä sijaitsee Savon rataan kuuluva silta ja joen loppuosuudella ylittävät kantatie 46 ja yhdystie 14590 joen omia siltoja myöten. Jokirannat ovat metsämaata lukuun ottamatta alajuoksun muutamaa peltopalstaa. Voikkaan Pessa ja sen läheinen Harjunranta ovat länsirannan asuinalueita. Itärannassa on yksittäisiä asuntoja joen rantaan rakennettuina. Ylempänä on joitakin vapaa-ajan asuntoja. Joki yhtyy Kymijokeen noin kilometrin Lappakosken yläpuolelle.[3][4]

Säännöstely ja virtaamat muokkaa

Kymijoessa sijaitsee noin viisi kilometriä alajuoksulle päin Kuusankoskella Kuusankosken voimalaitos, joka säännöstelee joen virtaamia vesivoiman tarpeisiin. Säännöstely voi nostaa tai laskea Kymijoen vedenpintaa vaihteluvälillä 55,01–55,80 metriä mpy. Kun Lappalanjärven keskivedenkorkeus on 56,1 metriä mpy., vaikuttaa tämä Harjunjoen pudotukseen ja ilmeisesti myös sen virtaamaan.[4]

Hieman ylemänä pääuomassa on Jyräänkosken mittauspisteessä mitattu vuosien 1990–2014 aikana Jyräänjoen virtaamaksi 10,8 kuutiometriä sekunnissa. Jyräänkosken yläjuoksulla on valuma-alueen pinta-ala 1 250 neliökilometriä ja Harjunjoen suistossa se on 1 282 neliökilometriä [1]. Virtaamaluku ei merkittävästi kasva enää Harjunjokeen mennessä, joten siellä mitattu virtaama vastaa hyvin myös Harjunjoen virtaamaa.[5]

Historiaa muokkaa

 
Harjunjoen tuhottu rautatiesilta vuonna 1918.

Joen yli rakennettiin vuonna 1883 Savon radan silta Horpunvuoren kohdalle. Silta tuhottiin Oravalan taistelun jälkitapahtumissa. Savon radan uusi linjaus valmistui vuonna 1970 ja se vaati sillalle uuden paikan, joka on edellistä pohjoisempana. Vanhasta sillasta on muistona ratapohja ja sillan jäännökset.[6]

Valkealan reitin valuma-alue muokkaa

Joki kuuluu Kymijoen vesistöössä (14) Kymijoen alueella (14.1) Harjunjoen–Lappalanjärven alueeseen (14.18), joka muodostaa vanhastaan tunnetun Valkealan reitin alaosan. Reitin valuma-alueen pinta-ala on 1 281,61 neliökilometriä ja sen järvisyys on 15,07 %. Harjunjoki ja sen vesistöreitti laskee eli yhtyy Kymijokeen, joka kuuluu täällä Kymijoen alaosan alueeseen (14.11).[1][7]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4.
  2. Suomen Kanoottiliitto (Arkistoitu – Internet Archive)
  3. a b c d Harjunjoki, alkulähde (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.2.2023.
  4. a b c d e f Harjunjoki, joensuu (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 24.2.2023.
  5. a b Mänttäri, Viivi: Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 326/2016 (PDF) (sivu 16 (liite)) raportti. 2016. Kouvola: Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Arkistoitu 18.4.2023. Viitattu 18.4.2023.
  6. Muinaisjäännösrekisteri: Harjunjoki Kulttuuriympäristön palveluikkuna kyppi.fi. Museovirasto.
  7. Harjunjoen–Lappalanjärven alue (14.18) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 24.2.2023.

Aiheesta muualla muokkaa