Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (lyhennettynä hutva tai utva) on yksi neljästä valtioneuvoston lakisääteisestä ministerivaliokunnasta.[1] Se perustettiin jatkamaan Suomen puolustusneuvoston tehtäviä perustuslain muutoksen jälkeen vuonna 2000.[2]

Valiokunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen muihin ulkosuhteisiin liittyvät tärkeät asiat sekä sisäisen turvallisuuden ja kokonaismaanpuolustuksen asiat silloin kun ne liittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.[3]

Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri. Lisäksi valiokuntaan kuuluvat ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta ministeriä, jotka valtioneuvosto valiokuntaan määrää. Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri (ns. toinen ulkoasiainministeri) kuuluu valiokuntaan, jos hallituksessa on sellainen.[3]

Sisäasiainministeri ja muita ministereitä kuuluu edellä mainittujen lisäksi valiokuntaan, jos heidän toimialoihinsa liittyviä kysymyksiä on käsittelyssä.[3]

Nykyisin ministerivaliokunta kokoontuu presidentin johdolla.[2][3]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa