Hallintoasia

Hallintoasia on julkisen hallintoviranomaisen hallinnollisessa järjestyksessä käsittelemä asia. Laajasti ymmärrettynä käsite kattaa myös hallintolainkäytön, hallinnolliset valitusasiat, hallintoriita-asiat, tosiasiallisen hallintotoiminnan ja tosiasiallisen julkisen vallan käytön. Suppeammin käsitettynä hallintoasia tarkoittaa hallintomenettelyssä käsiteltävää asiaa. Hallintoasioita eivät ole lainsäädäntöön, lainkäyttöön ja yksityisoikeuteen liittyvät asiat. Hallintoasiassa viranomainen tekee kirjallisen päätöksen.[1]

Valtiovallan kolmijakoon perustuvassa jaottelussa hallintoasioita käsittelevät toimeenpanovaltaan kuuluvat viranomaiset. Asian tekee tulkinnanvaraiseksi se, että myös tuomioistuimet käsittelevät eräitä hallintoasioita. Rajan hallintoasioiden ja yleisiin tuomioistuimiin kuuluvien rikos- ja riita-asioiden välille vetää vakiintunut oikeuskäytäntö.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa V palstat 167–168.