HTML5

Verkkosivujen tekemisessä käytetty merkitsemiskieli

HTML5 tarkoittaa erilaisia, toisiinsa osittain kytkeytyviä asioita:

  • HTML-merkintäkielen uutta versiota tai kehitysvaihetta
  • yleisnimitystä monille nykyaikaisille web-tekniikoille
  • sovellusten toteuttamista webin tekniikoilla (JavaScript, CSS, HTML).
HTML5:n virallinen logo.

HTML5-kieliMuokkaa

HTML5-kieli on uusi versio verkkosivujen tekemiseen yleisesti käytetystä HTML-merkintäkielestä. HTML5 julkaistiin virallisesti 28. lokakuuta 2014 eli siitä tuli W3C:n suositus.[1]

Uudistuksina HTML5:ssä ovat mm. uudet <canvas>-, <video>- ja <audio>-elementit sekä SVG-muotoisen sisällön näyttäminen ilman <object>-tunnisteen käyttöä. Muita lisäyksiä HTML:ssä ovat dokumentin semanttisuutta rikastuttavat <section>-, <article>-, <header>- ja <nav>-tunnisteet ja uudet attribuutit tunnisteiden määrittelyyn ja selkeyttämiseen.

Vanhentuneiksi on merkitty elementtejä, jotka ovat paremmin toteutettu CSS:n avulla, jotka haittaavat käytettävyyttä ja saavutettavuutta tai jotka aiheuttavat sekaannuksia: acronym, applet, basefont, big, center, dir, font, frame, frameset, isindex, noframes, strike, tt.[2]

Toisin kuin aiemmat HTML-kielen määrittelyt, HTML5:n määrittely kuvaa tarkasti dokumenttioliomallin (DOM). Määrittely kuvaa HTML-dokumentin ensisijaisesti oliona, jolla on puurakenne ja jota voidaan käsitellä ohjelmallisesti (etenkin JavaScriptillä). HTML-tunnisteet ovat tällöin vain väline, jolla puurakenne esitetään tekstimuodossa eli sarjallistetaan. Sarjallistus voidaan tehdä myös XML:n sääntöjen mukaan, jolloin esitystavasta käytetään nimitystä XHTML5.

Määrittelyyn sisältyy myös sovellusliittymiä (API), etenkin sellaisia, joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisuutta ja tuoda dokumentteihin sovellusmaisuutta. Lisäksi varsinaisen HTML5-määrittelyn ulkopuolella on lukuisia erillisiä määrittelyjä, jotka laajentavat tällaisia mahdollisuuksia.

HTML5 iskusananaMuokkaa

HTML5 viittaa nykyisin usein yleisesti moderneihin web-tekniikoihin[3]. Niihin kuuluvat HTML5-kielen uutuuksien ohella esimerkiksi CSS:n uudet piirteet (CSS3) sekä sovellusliittymät kuten File API ja Geolocation API. HTML5:llä tässä mielessä ei ole selviä rajoja, ja tulkinnat vaihtelevat.

Modernien web-tekniikoiden yleisnimityksenä HTML5 vastaa suunnilleen W3C:n käyttämää ilmausta Open Web Platform[4], joka määriteltiin laajaksi kattotermiksi kattamaan kaikki W3C:n alaan kuuluvat selaimen kautta tapahtuvat asiat (”all the W3C work that deploys through the browser of the future”). HTML5-nimityksellä kuitenkin viitataan usein myös W3C:n ulkopuolella määriteltyihin asioihin kuten 3D-grafiikan rajapinta WebGL.

HTML5-sovelluksetMuokkaa

Sovelluskehityksen alalla HTML5 tarkoittaa nykyisin yleisesti sovellusten toteuttamista webin avoimilla tekniikoilla.[5] Ohjelmointikielenä on tällöin JavaScript ja muotoilun perusvälineenä CSS. HTML:n osuus on melko pieni, eikä siinä ole yleistä tarvetta käyttää HTML5-kielen uutuuksia.

Jotkin HTML5-kielen uudet tekniikat kuten paikallinen muisti (localStorage) ja sovellusvälimuisti (application cache) voivat kuitenkin olla avuksi HTML5-sovellusten toteutuksessa. Merkittävämpiä ovat käytännössä CSS:n uudet piirteet, joilla voidaan toteuttaa mm. visuaalisesti näyttäviä esityksiä tehokkaasti.

HTML5-sovellukset voidaan tekniikoidensa ansiosta tehdä hyvin erilaisilla laitteilla toimiviksi. Tämä on niiden keskeinen etu kilpailussa eri laitteille (mm. älypuhelimille ja tableteille) kehitettyjen ns. natiivien sovellusten kanssa. [6]

HTML5-sovellus voi toimia itsenäisenä ohjelmana paikallisesti, tai se voi olla yhteydessä verkkoon. Myös verkkosivustoja voidaan korvata HTML5-sovelluksilla, etenkin pyrittäessä vahvasti vuorovaikutteiseen palveluun.

 
Eräs näkemys siitä, mitä kaikkea HTML5 on.

LähteetMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta HTML5.