HTML-värit

html-kielen tunnistamat värit

HTML-värit ovat värejä, joita käytetään internet-sivuilla, sekä kyseisten värien kuvailemiseen ja luokitteluun käytettyjä keinoja. HTML:ssä värejä voi merkata valmiiksi nimetyillä väreillä, joita on kaiken kaikkiaan yhteensä 140 kappaletta. Värejä voi myös antaa RGB, HEX, HSL, RGBA sekä HSLA muodossa. Näistä RGB ja HEX värejä tuetaan ainakin kaikilla selaimilla. Väreillä voi värjätä muun muassa HTML elementtien taustoja, reunoja ja tekstiä.[1] Verkkosivut käyttävät HTML värejä hyödykseen, sillä tiettyjen värien on todettu saavan aikaan tiettyjä tuntemuksia.[2]

Värien HEX-koodit muokkaa

Useasti HTML:ssä värit kirjoitetaan HEX koodien muodossa.[3] HTML värien HEX koodit muodostuvat 6 merkkisestä RGB yhdistelmästä, jonka eteen tulee koodissa lisätä risuaita merkki. Näistä kaikki ovat näkyviä 24-bittisellä näytöllä. [4] Sillä ei ole väliä värin muodostumisen suhteen kirjoittaako yhdistelmän kirjaimet isolla tai pienellä. Mahdollisia värikoodeja on yhteensä 16777216 kappaletta.[5] Värit tulee lisätä joko elementin style attribuuttiin tai erilliseen tiedostoon, josta ne voi ladata import käskyllä. HEX koodeja voi tulla vastaan myös HTML:än ulkopuolella, esimerkiksi joissakin kuvanmuokkaus ohjelmissa niillä voi olla käyttöä väreihin viitatessa.

HTML-värien nimet muokkaa

HTML 4.01 -määritelmä[6] nimeää 16 väriä, jotka ovat seuraavat:

Nämä 16 luokitellaan "16 perusväriksi, jotka löytyvät Windows VGA-paletista."[7]

Lähteet muokkaa

  1. [1].w3.schools.com
  2. [2].w3.schools.com
  3. [3].htmlcolorcodes.com
  4. [4].computerhope.com
  5. [5].w3.schools.com
  6. HTML 4.01 Specification section 6.5 "Colors". W3.org.
  7. HTML 3.2 Specification "The BODY element". W3.org.