Häntälän notkot ovat perinnebiotooppialue Häntälän, Talvisillan, Syvänojan ja Kerkolan kylissä Uskelanjoen sivujoen Rekijoen monihaaraisen jokilaakson latvoilla Somerolla Varsinais-Suomessa.[1][2][3] Alueella kulkee Häntälän kylätalolta alkava luontopolku, jossa sen perinnemaisemiin on mahdollista tutustua.[2] Notkot ovat osa laajempaa Rekijokilaakson Natura 2000 -aluetta, joka jatkuu myös Salon puolelle Kiikalaan ja Pertteliin.[3]

Häntälän notkoja Somerolla

Lajistoa

muokkaa

Alueen uhanalaisia kasveja ovat muun muassa vienansara, haapariippusammal, tulvasammal, ojaäimäsammal ja haavanhyytelöjäkälä. Harvinaisista kasveista alueella esiintyvät muun muassa sikojuuri, sormikesijäkälä ja silomunuaisjäkälä. Hyönteislajistoon kuuluvat muun muassa Manner-Suomessa harvinainen pikkuapollo (muoto Parnassius mnemosyne f. perkele) ja isolaakasittiäinen.[3]

Lehtolajeista alueella tavataan hyvin runsaina muun muassa keltavuokkoa, kevätesikkoa, isokäenrieskaa, mukulaleinikkiä ja pikkuapollon ravintokasvia pystykiurunkannusta.[4] Niittylajeja ovat muun muassa kullero ja mesiangervo, ja kulttuuritulokkaita muun muassa sikoangervo, nurmilaukka ja hoikkaängelmä, joiden tiedetään liittyvän läheisesti rautakautiseen asutukseen, vaikka kasvillisuuden lisäksi Häntälästä ei olekaan toistaiseksi löytynyt muita merkkejä rautakautisesta asutuksesta.[5]

Luontoretkeilymahdollisuudet

muokkaa

Someron Häntälän kylässä on noin kolmen kilometrin mittainen Häntälän notkojen luontopolku, joka kulkee notkojen maisemissa.[2][6] Luontopolku seurailee Rekijoen uomaa. Notkot ovat Rekijoen jääkauden jälkeen uurtamia laaksoja, joissa on yhä edelleen laidunnuksen ansiosta erittäin laaja kasvi- ja eläinkanta.

Polun varrella voi tutustua notkojen maisemiin, maanvyöryrinteisiin ja kasvi- sekä eläinlajistoon. Polun varrella on laavu.[2] Reitin puolivälissä on mahdollisuus poiketa erilliselle kilometrin mittaiselle metsäiselle Peuranpolulle, joka on luonteeltaan erilainen kuin avoin notkojen luontopolku.

Luontopolku on avoinna toukokuun alusta lokakuun puoleen väliin. Reitti alkaa Häntälän kyläkeskukselta, jossa on pysäköintimahdollisuus. Lisäksi keskuksella on kyläläisten ylläpitämä kioski ja kahvila. Ryhmät voivat tiedustella opastuksia tai muuta erityisohjelmaa. Notkojen luontopolku kulkee alueella, jossa edelleen laidunnetaan. Siksi sinne ei voi mennä koirien kanssa, jos siellä on karjaa. Peuranpolulle voi mennä myös koirien kanssa.[2][6]

Lähteet

muokkaa
  • Torkkomäki, Matti: Häntälän notkot. Somero: Lounais-Someron kyläyhdistys, 1998. ISBN 952-90-9918-5.

Viitteet

muokkaa
  1. Torkkomäki 1998: 6-7.
  2. a b c d e Luontopolku Lounais-Someron kyläyhdistys. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 17.8.2015.
  3. a b c Rekijokilaakso Varsinais-Suomen ELY-keskus. Viitattu 29.8.2015.
  4. Torkkomäki 1998: 18.
  5. Torkkomäki 1998: 19-23.
  6. a b Häntälän notkomaisema hurmaa kävijän Häntälän kyläyhdistys Häntälän notkot. Häntälän kyläyhdistys. Viitattu 23.4.2022.

Aiheesta muualla

muokkaa