Goottilainen arkkitehtuuri

arkkitehtuurin tyylikausi
(Ohjattu sivulta Gotiikka)
Hakusana ”Gotiikka” ohjaa tänne. Gotiikan kuvanveistosta ja kuvataiteista kertoo gotiikan taide. Gotiikkaa kirjallisuuden lajina käsittelee artikkeli kauhuromantiikka.

Goottilainen arkkitehtuuri on Euroopassa vallinnut arkkitehtuurin tyylikausi, joka seurasi romaanista ja edelsi renessanssityyliä. Sen juuret ovat 1140-luvun Ranskan arkkitehtuurissa, ja tyylilajin ensimmäisenä edustajana voidaan pitää Saint-Denisin luostarikirkkoa, josta tuli myöhemmin Ranskan kuninkaiden leposija[1]. Gotiikan myötä syntyi myös goottilaiseksi luonnehdittavaa kuvanveistoa, maalaustaidetta ja taidekäsityötä. Alppien pohjoispuolella gotiikka käsitti noin vuodet 1150–1525 ja Italiassa noin vuodet 1250–1420. Britteinsaarilla varhaista gotiikan aikakautta kutsutaan nimellä Early English. Gotiikka oli vaihtelevaa, sillä sen vaiheet ja ilmentymät poikkeavat usein maakohtaisesti huomattavasti toisistaan. Goottilainen taide korosti erityisesti uskonnollisuutta.

Reimsin Notre Dame, gotiikkaa edustava katedraali.

Nimitys ”gotiikka” syntyi Italiassa renessanssiaikana kuvaamaan ”barbaarien” eli goottien rakennustaidetta. Sana on vasta myöhemmin laajentunut merkitykseltään siten, että sen käsitetään tarkoittavan myös aikakauden kuvataiteita.[1]

Tyylillisiä piirteitä arkkitehtuurissa olivat korkeutta tavoittelevat kirkot, joissa pyörökaarien tilalla olivat suippokaaret koristeineen ja tornin huippuun asetettuine ristikukkasineen. Värilliset ikkunalasit lasimaalauksineen tulivat käyttöön. Myös raatihuoneita ja muitakin rakennuksia alettiin rakentaa rakennustoiminnan elpyessä. Tunnettuja goottilaisen arkkitehtuurin tuotteita ovat muun muassa Kölnin ja Milanon tuomiokirkko, sekä Reimsin, Amiensin ja Pariisin Notre Damen katedraalit.[2]

Gotiikan aika Ranskassa muokkaa

Varhaisgoottilaisella kaudella rakennustaiteen monumentit olivat suuria ja runsaasti koristeltuja luostarikirkkoja ja katedraaleja. Ensimmäiset goottilaistyyliset rakennukset eivät tuoneet mukanaan uusia kirkkomalleja, mutta arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti tapahtui täydellinen muutos. Vielä 1100-luvun Ranskassa katedraalit noudattivat sisätilojen käytöltään romaanisen tyylin suuntaviivoja. Vasta vuosisadan lopulla jätettiin useista kirkoista pois keskikerros, niin sanottu galleriavyöhyke. Näin tuli tilaa korkeille pylväskäytäville ja kirkon keskilaivan eli keskiosan yläosaa eli ikkunallista klerestoriota varten, jotka kapea seinänviertä seuraava käytävä, matala triforium, erotti toisistaan.[1]

Goottilainen tyyli on varhaisista rakennustyyleistä ainoa, joka on selvästi riippumaton antiikin perinteistä. Goottilainen rakennustaide kukoisti 30 ensimmäistä vuotta ainoastaan ranskalaisessa arkkitehtuurissa, vuosina 1150–1180. Ennen vuosisadan loppua goottilainen tyyli levisi Ranskan rajojen yli, ja vuoteen 1250 mennessä se oli syrjäyttänyt romaanisen tyylin melkein kaikissa Keski-Euroopan maissa. Leviämiseen saattoivat vaikuttaa tyylin sekä esteettiset että tekniset hyvät puolet. Toisaalta Ranskasta oli tullut huomattava poliittinen voimatekijä ja sillä oli tunnustettu kulttuurillinen johtoasema.[1]

Ruodeholvit ja tukipilarit ja muut rakenteet muokkaa

Ruodeholvit olivat muita holvityyppejä edullisemmat. Kaariparit eli holviruoteet, jotka lävistivät vinosti toisensa, antoivat mahdollisuuden täyttää holvin lokerot myöhemmin, jolloin kaarevia rakennustelineitä, joiden varaan holvit rakennettiin, ei tarvinnut suunnitella kuin ruoteita, eikä koko holvia varten. Ruodeholvit rakennettiin kiilamaisista kivistä, jotka olivat kevyempiä kuin muurilaastista sekoitetusta kivimurskasta tehdyt. Myös geometrisesti säännöllisten kaarien sovittaminen erimuotoisiin tiloihin oli helpompaa. Ongelmiakin tosin oli, pitkulaisessa seinäholvissa viisto- ja seinäruoteet oli jollakin tavalla soviteltava yhteen, jotta niiden korkeus olisi sama kuin poikkiruoteiden. Tämä oli puoliympyränmuotoisten ruoteiden haittana, sillä niiden korkeuden, siis säteen, piti olla puolet niiden jännevälistä eli läpimitasta. Koska kirkon keskilaivan ikkunoita laajennettiin, rakennettiin lisätukea kirkon ulkopuolella sijaitsevilla kaarilla.[3]

Tästä tuli nimenomaan ranskalainen ominaisuus. Esimerkiksi Chartresin katedraalissa nämä tukikaaret hävittivät varhaisgoottilaiselle arkkitehtuurille tyypilliset yksinkertaiset ääriviivat ja toivat rauhattomamman siluetin, jota nykyisin pidetään tyypillisesti goottilaisena. Chartresin katedraali rakennettiin 50 vuotta myöhemmin kuin Saint-Denisin luostarikirkko, ja siitä tuli Pohjois-Ranskaan rakennettujen katedraalien alkutyyppi. Reimsin katedraali, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 1211, noudatteli Chartresin katedraalin linjoja, mutta ikkunoiden suunnittelussa tapahtui huomattava edistysaskel. Ikkunoita ei käsitelty erillisinä kolmen ryhminä, vaan ikkunaryhmistä tuli yksikkö, jossa kuitenkin oli toisiinsa liittyvät alaosat. Tästä ruusustona tunnetusta elementistä tuli tyypillinen goottilaisen arkkitehtuurin osa.[3]

Euroopan gotiikka muokkaa

Ranskan ulkopuolelle rakennettiin useita goottilaisia kirkkoja. Espanjan Kastiliaan aloitettiin vuonna 1250 rakentaa Leónin katedraalia sekä Saksaan Marburgiin Elisabethkircheä vuonna 1235 ja Kölnin tuomiokirkkoa vuonna 1248. Nämä kirkot eivät paljonkaan eroa ranskalaisista. Lontoossa sijaitseva Westminster Abbey, jonka rakentaminen alkoi samoihin aikoihin vuonna 1245, poikkeaa kuitenkin huomattavasti edellisistä, vaikka siinä onkin ranskalaisia piirteitä enemmän kuin muissa Englannin kirkoissa. Myös muualle Eurooppaan rakennettiin goottilaisia kirkkoja: Italiaan Firenzen tuomiokirkko ja Sienan tuomiokirkko sekä Alankomaihin Utrechtin katedraali. Pohjois-Saksassa kehittyi ns. tiiligotiikka, jolla on ollut paljon vaikutusta Pohjoismaihin. Muun muassa Turun tuomiokirkko on rakennettu tällä tyylillä.[4]

Piirteitä muokkaa

Gotiikka arkkitehtuurissa syntyi alun perin teknisenä oivalluksena, josta seurasivat taiteelliset ulottuvuudet. Ajatuksena oli solakoita pilareita ja niiden päällä kulkevia kapeita ruoteita käyttäen muodostaa rakennukselle kivirunko. Näin rakennus pysyi koossa ilman tiiviitä seiniä ja seinät kyettiin vapauttamaan kannatustehtävästään muun muassa suurille ikkuna- ja lasirakenteille. Tyypillisiä piirteitä ovat veistoskoristelut, kolmiosainen sisäänkäynti, kapeat ja korkeat tornit sekä pyöreät, koristeelliset ruusuikkunat. Goottilainen arkkitehtuuri pyrki uskontoa korostavana tyylisuuntana "tavoittelemaan taivaita", mikä näkyy symbolisesti koko rakennuksen yleisenä korkeutena.lähde?

Eräs gotiikan tärkeimmistä tunnuspiirteistä ovat suipot holvikaaret, verrattuna romaanisen kauden pyöreisiin eli puoliympyrän muotoisiin holvikaariin. Tämä oli alun perin gotiikan rakennustekniikan sanelemaa. Puoliympyräholvikaaren korkeus määräytyy pilarien välistä niin, että holvin korkeus on puolet pilarien keskinäisestä etäisyydestä. Tämän vuoksi ei erisuuriin pilariväleihin voida rakentaa samankorkuisia puoliympyräholveja. Sen sijaan kahdesta osasta koostuvan goottilaisen suipon kaaren korkeutta voidaan säädellä muuttamalla suippoutta, ja siten erisuuriin pilariväleihin saadaan samankorkuiset holvikaaret. Tämä on erityisen tarpeellista ristiholvauksessa, jossa neljän pilarin varaan rakennetaan kahteen suuntaan holvattu katto. Romaanisilla puoliympyräkaarilla pilarien tulee olla neliömuodostelmassa, mutta goottilaisilla suippoholveilla pilarit voivat olla suorakaidemuodostelmassa, eikä pilarivälin tarvitse olla yhtä suuri molempiin suuntiin.[5]

Espanjassa saatiin vaikutteita ranskalaistyylisestä goottilaisesta arkkitehtuurista 1200-luvulla, jolloin monissa espanjalaisissa katedraaleissa käytettiin maurilaistyylistä koristelua. Samoihin aikoihin Portugalissa gotiikka näkyi luostarirakennuksissa. Holvikaaria ja solakoita pilareita oli erityisesti saksalaisissa hallikirkoissa 1200-1300-luvuilla, jolloin saksalaisten katedraalien rakentamiseen oli tullut vaikutteita Ranskasta. Saksalaisissa hallikirkoissa oli filigraaniholveja, ja niissä oli myös englantilaisia vaikutteita 1000-luvun lopulta alkaen. Englantilaista tyyliä edustivat holvien tähti- ja verkkokoristeet. Saksalaisten omaa goottilaista arkkitehtuuria olivat silmukkaholvit pyöristettyine ruoteineen.[5]

Gotiikan arkkitehtuurisia rakennuksia muokkaa

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  • E. H. Gombrich: Maailman taiteen historia. Suomentanut Sakari Saarikivi. Helsinki: WSOY, 1980.
  • TOP, Koululaisen tietokeskus 1–8, Osa 3, Historia - Kulttuuri, Goottilainen taide 1, 2, 3 ja 4, WSOY 1980, ISBN 951-0-09275-4

Viitteet muokkaa

  1. a b c d TOP 3, s. 164
  2. Yrjö Karilas (toim.): Pikku Jättiläinen, WSOY 1958
  3. a b TOP 3, s. 164–166
  4. TOP 3, s. 166
  5. a b Matthias Felsmann: Kristinuskon historia 2000, Alkukirkosta renessanssiin, s. 184–185, 190–191. Suomentanut Marja Hannula ym.. Weilin+Göös, 1999. ISBN 951-35-6514-9.

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta gotiikka.