Gnomon (kuvioluvut)

Gnomon on kahden samaan kuviolukujen sarjaan kuuluvan luvun numeerinen erotus ja samalla niitä vastaavien kuvioiden eroavaisuus eli lisäys.

EsimerkkejäMuokkaa

 
Gnomon vinoista suunnikkaista, jotka ovat yhdenmuotoiset.

Monikulmiolukuihin kuuluva viisikulmioluvut muodostetaan geometrisesti asettamalla pisteitä viisikulmioksi seuraavalla tavalla:

 

Luvun 5 gnomon ovat ne neljä pistettä, jotka ovat punaiset ja toisaalta gnomon on silloin 4. Luvun 12 gnomon on luku 7 ja lukujen 22 ja 35 gnomonit vastaavasti 10 ja 13.

Myös yhdenmuotoisten tasokuvioiden erot ovat gnomoneja. Esimerkiksi, jos vinolla suunnikkaalla on suurempi yhdenmuotoinen vastinkuvio, on näiden kuvioiden ero gnomon.

LähteetMuokkaa

  • Weisstein, Eric W.: Gnomon (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)
  • Weisstein, Eric W.: Gnomonic Number (Math World – A Wolfram Web Resource) Wolfram Research. (englanniksi)