Gammabutyrolaktoni

kemiallinen yhdiste
(Ohjattu sivulta Gamma-butyrolaktoni)
Gammabutyrolaktoni
Gammabutyrolaktoni
Systemaattinen (IUPAC) nimi
Dihydrofuran-2(3H)-oni
Tunnisteet
CAS-numero 96-48-0
ATC-koodi ?
PubChem CID ?
Kemialliset tiedot
Kaava C4H6O2 
Moolimassa 86,089 g/mol
SMILES Etsi tietokannasta: eMolecules, PubChem
Synonyymit GBL
Fysikaaliset tiedot
Tiheys 1,144 g/cm³
Sulamispiste −45 °C
Kiehumispiste 204–205 °C
Liukoisuus veteen Hygroskooppinen
Farmakokineettiset tiedot
Hyötyosuus ?
Metabolia ?
Puoliintumisaika ?
Ekskreetio ?
Terapeuttiset näkökohdat
Raskauskategoria

?

Reseptiluokitus


Antotapa ?

Gammabutyrolaktoni, myös gamma-butyrolaktoni eli GBL (puhekielessä lakka) on hygroskooppinen laktoneihin kuuluva yhdiste. Aine on huoneenlämmössä väritöntä öljymäistä nestettä jolla on aineelle ominainen "heikko" tuoksu. Teollisuudessa gammabutyrolaktonia käytetään muun muassa liimanpoistoaineena, maalien ohenteena ja asetonittomissa kynsilakoissa.

Päihdekäyttö Muokkaa

 
Poliisin takavarikoimaa Gammabutyrolaktonia eli lakkaa.

Gammabutyrolaktonilla ei ole itsessään päihdyttävää vaikutusta, vaan veren laktamaasientsyymit metaboloivat sen GHB:ksi kun aine pääsee verenkiertoon. Elimistö tuottaa gammahydroksibutyraattia normaalin sitruunahappokierron kautta.lähde?

Tyypillinen päihtymiskäytössä otettu annos gammabutyrolaktonia on 1–2 ml. Aineen vaikutusaikaa voidaan jatkaa ottamalla pienempiä annoksia tasaisin väliajoin. Tyypillinen annos tähän tarkoitukseen on noin 0,5 ml. Suuremmilla annoksilla aine voi aiheuttaa tajuttomuuden, kooman tai jopa kuoleman. Gammabutyrolaktonin käyttöä tulee välttää muiden depressanttien (erityisesti alkoholi) kanssa, koska tämä suurentaa hengenvaarallisten sivuvaikutusten riskiä. Gammabutyrolaktonia nautittaessa tulee ottaa huomioon, että aine on limakalvoja ärsyttävää, eli yhdistettä harvemmin nautitaan laimentamattomana.

Vaikuttava aine (GHB) on jatkuvalla käytöllä riippuvuutta aiheuttava aine, sekä fyysisesti että psyykkisesti. Joissakin tapauksissa käyttäjän annokset kasvavat, ja käyttövälit tihenevät pikkuhiljaa ja "huomaamatta". Tämä johtaa monesti tilanteeseen, jossa vastuuton käyttäjä nauttii yhdistettä kellon ympäri, ottaen aina uuden annoksen edellisen vaikutuksen loppuessa. Kun pidempi yhtäjaksoinen käyttö lopetetaan, vieroitusoireet alkavat muutaman tunnin kuluttua viimeisestä annoksesta. Aineen käytön lopettaminen saattaa muistuttaa hoitamattomana kuolemaankin johtavaa viinakramppia, delirium tremensistä. Niihin kuuluu mm. ahdistusta, vatsakipua, hikoilua, viluntunnetta, kylmiä ja kuumia väristyksiä, vapinaa, hallusinaatioita, unettomuutta joka voi jatkua jopa useita päiviä, sekä merkittävää pulssin ja verenpaineen nousua. Fyysisen puolen vieroitusoireet kestävät yleensä enimmillään muutaman päivän, mutta tämän jälkeen voi esiintyä vielä pitkään masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. On esitetty, että käytön lopettaminen aiheuttaa NMDA- eli glutamaattieksitotoksisuutta joka voi pitkäaikaisen käytön jälkeen olla hengenvaarallistakin. Epävirallisen, deduktiivisen päättelyn ja joidenkin epävirallisten kokeiden perusteella vieroitusoireet katoavat ja eksitotoksisuus lievittyy tai poistuu kokonaan nauttimalla tarvittasessa välittömästi niiden esiintyessä suuria annoksia (5–15 g) beeta-alaniinia tai L-glysiiniä.lähde?

Gammabutyrolaktoni on siis gammahydroksivoihapon eli GHB:n esiaste. Aineiden vaikutukset ovat identtiset lukuun ottamatta GBL:n subjektiivista terävämpää ja nopeampaa sekä hieman lyhyempää vaikutusta, joka johtuu plasmapitoisuuden nopeammasta noususta laktonirenkaan rasvaliukoisuusominaisuuksien takia.

Lainsäädäntö Muokkaa

Gammabutyrolaktoni luokiteltiin Suomessa alun perin vastoin EU-oikeuden suppeaa lääkkeen määritelmää lääkkeeksi. Lääkeluettelopäätös oli myös vastoin KHO:n ratkaisua 2008:92[1], jossa vahvistettiin lääkkeeksi katsomisen tunnusmerkistö: aineen tuli sitä lääkelain kontekstissa parantaa tai ehkäistä sairautta. Päätös oli Fimealta myös hallituksen esityksen (HE 303/2010)[2] ja myöhemmin huumaisainelain vastainen, sillä

"Aineiden analoginen ja geneerinen luokittelu ei ole yksiselitteistä edes kemian ja farmakologian asiantuntijoiden piireissä eikä tällainen määrittely todennäköisesti olisi rikosoikeuden laillisuusperiaatteen mukainen. [...] Uusilla huumaavilla aineilla ei tyypillisesti ole lääkinnällistä tai teollistakaan käyttötarkoitusta. Lääkelain säännöksiä ei ole tarkoitettu uusien huumaavien aineiden valvontaan."[2]

Fimea ei ole julkaissut julkisuuslain mukaisesti luokittelupäätöstään, joka tukisi suppeaa lääkkeen määritelmää. Nyttemmin EU-oikeuden tuomio[3] aiheutti sen, että valtioneuvoston päätöksellä kaikessa hiljaisuudessa[4] gammabutyrolaktonikin on luokiteltu kuluttajamarkkinoilta kielletyksi aineeksi.

Lähteet Muokkaa

Aiheesta muualla Muokkaa