Matematiikassa Galois’n ryhmä on ryhmä, joka liittyy tietyntyyppisiin kuntalaajennuksiin. Kuntalaajennusten tutkiminen Galois’n ryhmien ja niihin liittyvien polynomien avulla on nimeltään Galois’n teoria. Teoria ja ryhmät on nimetty Évariste Galois’n mukaan.

Määritelmä muokkaa

Olkoon E F:n kuntalaajennus. Tarkastellaan kaikkien E/F:n automorfismien joukkoa. Tämä muodostaa ryhmän funktioiden yhdistämisen suhteen ja sitä merkitään Aut(E/F).

Jos E/F on Galois’n laajennus, sanotaan, että Aut(E/F) on kyseisen laajennuksen Galois’n ryhmä ja sitä merkitään yleensä Gal(E/F).

Kirjallisuutta muokkaa

  • Häsä, Jokke & Rämö, Johanna: Johdatus abstraktiin algebraan. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-361-0.