Franchise

liiketaloudellinen menetelmä

Franchise (suom. ”toimilupa”, ”edustus”) myös franchising (suom. ”toiminta toimiluvalla”), on menettely, jossa yrittäjä hankkii oikeuden käyttää tavaramerkkiä ja menetelmiä harjoittamassaan yritystoiminnassa. Tästä oikeudesta yrittäjä suorittaa korvauksen, joka voi olla vuosittainen maksu tai prosentuaalinen osuus myynnistä tai voitosta. Koulutus ja tukipalvelut on monesti liitetty tähän sopimukseen.

McDonaldsin franchise-ravintola Monctonissa, Kanadassa.

Yleisimpiä franchise-periaatteella toimivia yrityksiä ovat hampurilais- ja muut ravintolat.

Suomen kielen lautakunta esitti franchise-termille Esko Koivusalon ehdottamaan suomenkielistä vastinetta 'luvake' vuonna 1988.[1] Termi ei ole yleistynyt, eikä sitä löydy Kielitoimiston sanakirjasta.

Franchisingketjutoiminnan tunnusomaisia piirteitä

muokkaa
  • Franchise on kahden itsenäisen yrityksen, franchising-antajan eli luvakkeenantajan (engl. franchisor) ja franchising-ottajan eli franchising-yrittäjän eli luvakkeenottajan (engl. franchisee) väliseen sopimukseen pohjautuva yhteistyömuoto. Luvakkeenantaja ei normaalisti rahoita luvakeyrittäjää eikä omista osuutta tämän yrityksestä. Luvakkeenantajalla on kuitenkin yleensä ketjussaan myös omia toimipisteitä.
  • Perustuu luvakkeenantajan kehittämään ja luvakkeenottajalle luovuttamaan konseptiin, jonka mukaisesti kaikki ketjun jäsenet markkinoilla toimivat. Ketjun jäsenet toimivat myös yhteisen ”brandin” alla ja yhdenmukaisella julkiasulla.
  • Luvakkeenantaja siirtää konseptiin ja sen käyttöön liittyvän taitotiedon luvakeyrittäjälle esim. koulutuksen ja käsikirjojen avulla.
  • Luvakeyrittäjä sitoutuu liiketoiminnassaan noudattamaan toimintaohjeita ja suuntaviivoja sekä täyttämään konseptin laatuvaatimukset. Luvakkeenantaja voi tuottaa ja järjestää jatkuvaa kaupallista ja teknistä tukea ketjun luvakeyrittäjille.
  • Yrittäjän aloittaessa liiketoimintaansa luvakkeenantaja voi kouluttaa hänet sekä avustaa yrittäjää liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvissä asioissa, kuten tilojen hankinnassa ja niiden varustamisessa, rahoitusneuvotteluissa, hankintasopimuksissa, avajaisten järjestämisessä jne. Jatkossa luvakkeenantaja kehittää ketjun jäsenten kilpailukykyä ja toimintaa muun muassa markkinointitoimenpiteillä, koulutuksella, seuranta- ja suunnittelujärjestelmillä, neuvontatyöllä, sisäisellä informaationvälityksellä ja kokemusten vaihdolla.
  • Yrittäjälle toiminta on vastikkeellista - hän maksaa konseptin käyttöoikeudesta, ketjun jäsenyydestä sekä saamistaan eduista ja palveluista kerta- ja/tai jatkuvia maksuja luvakkeenantajalle.
  • Luvakkeenantaja johtaa yhteistyöketjua ja kontrolloi franchisingyrittäjän toimintaa.
  • Luvakeyrittäjä kuten yrittäjä yleensä, kantaa liiketoiminnassaan yrittäjäriskin.

Franchise-ketjuja

muokkaa

Lähde:[2]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. franchising Kielikello 1/1988
  2. franchising.fi

Aiheesta muualla

muokkaa