Fabius Maximus Rullianus

Quintus Fabius Maximus Rullianus tai Rullus oli roomalainen sotapäällikkö, joka voitti vuonna 295 eaa. yhtyneet italialaiset kansat ratkaisevassa Sentinumin taistelussa. Hänen isänsä oli Fabius-suvun jäsen Marcus. Hän oli viisinkertainen konsuli ja samnilaissotien sankari.

Hänet mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 325 eaa. kun hän toimi Lucius Papirius Cursorin diktaattorivuonna magister equitumina. Hän löi samnilaiset Imbriniumin lähellä. Cursor syytti Fabiusta senaatissa siitä että tämä oli toiminut ilman diktaattorin suostumusta. Kansa ja senaatti kannattivat kuitenkin Fabiusta ja lopulta Cursor armahti hänet.

Fabiuksesta tuli konsuli ensimmäisen kerran vuonna 322 eaa., ja vuonna 315 eaa. hänet valittiin diktaattoriksi, mutta hän hävisi samnilaisia vastaa käydyn Lautulaen taistelun. Vuonna 310 eaa. hän oli taas konsulina ja taisteli etruskeja vastaan Sutriumissa. Vuonna 308 eaa. hän oli kolmannen kerran konsulina ja kukisti Perusian ja Nuceria Alfaternan.

Vuonna 304 eaa. Fabius valittiin kensoriksi. Vuonna 297 eaa. hän oli neljännen kerran konsulina ja kukisti samnilaiset Tifernumissa. Vuonna 295 eaa. hänet valittiin yksimielisesti viidennen kerran konsuliksi. Viidennellä konsulikaudellaan hän kukisti etruskien, samnilaisten ja gallien liiton Sentinumin taistelussa, joka oli kolmannen samnilaissodan ratkaiseva taistelu.

Fabiuksen poika oli konsuli Quintus Fabius Maximus Gurges, ja hänen pojanpoikansa oli toisen puunilaissodan sotapäällikkö Quintus Fabius Maximus.

  Edeltäjä:
Gaius Sulpicius Longus ja Quintus Aemilius Cerretanus
Rooman konsuli
Lucius Fulvius Curvuksen kanssa vuonna 322 eaa.
Seuraaja:
Titus Veturius Calvinus ja Spurius Postumius Albinus
  Edeltäjä:
-
Rooman diktaattori
vuonna 315 eaa.
Seuraaja:
-
  Edeltäjä:
Gaius Iunius Bubulcus Brutus ja Quintus Aemilius Barbula
Rooman konsuli
Gaius Marcius Rutilus Censorinuksen kanssa vuonna 310 eaa.
Seuraaja:
Kolmas diktaattorivuosi - Lucius Papirius Cursor diktaattorina
  Edeltäjä:
Kolmas diktaattorivuosi - Lucius Papirius Cursor diktaattorina
Rooman konsuli
Publius Decius Musin kanssa vuonna 308 eaa.
Seuraaja:
Appius Claudius Caecus ja Lucius Volumnius Flamma Violens
  Edeltäjä:
-
Kensori
vuonna 304 eaa.
Seuraaja:
-
  Edeltäjä:
Lucius Cornelius Scipio Barbatus ja Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus
Rooman konsuli
Publius Decius Musin kanssa vuonna 297 eaa.
Seuraaja:
Appius Claudius Caecus ja Lucius Volumnius Flamma Violens
  Edeltäjä:
Appius Claudius Caecus ja Lucius Volumnius Flamma Violens
Rooman konsuli
Publius Decius Musin kanssa vuonna 295 eaa.
Seuraaja:
Lucius Postumius Megellus ja Marcus Atilius Regulus