Euroopan unionin tarkkailuoperaatio Georgiassa

Euroopan unionin tarkkailuoperaatio Georgiassa on siviilitarkkailuoperaatio, jota Euroopan unioni valmistelee 200 tarkkailijan vahvuisella osastolla. Suomi on tukenut operaatiota vuodesta 2008 lähettämällä operaatioalueelle kerrallaan 10-15 vahvuisen tarkkailijaryhmän, jonka ryhmänvanhimpana ja Kuopiossa sijaitsevan Kriisinhallintakeskuksen yhteyshenkilönä toimii Sini Rämö (maaliskuusta 2019 alkaen), aiemmin Johannes-Mikael Mäki ( 2017 - 2019). Tarkkailuoperaatiota johtaa tanskalainen Erik Hoeeg [1]

Operaation virallinen alku tapahtui 1. lokakuuta 2008 Georgian hallituksen pääministeri Lado Gurgenidzen ilmoituksella.[1]. Operaation nykyinen mandaatti ja rahoitus on hyväksytty joulukuuhun 2019 saakka.

Euroopan unionin tarkkailuoperaatio on sen Venäjän federaatiolle tarjoama vaihtoehto Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön alkujana yhdeksän hengen sotilastarkkailuoperaation laajentamiselle sataan sotilastarkkailijaan.

Tarkkailuun on viitattu Euroopan unionin siviilitarkkailuoperaationa sen korostamiseksi, että kyseessä ei ole sotilaallinen eikä sotilaiden suorittama sotilastarkkailu, mutta kaikkien siviilitarkkailijoiden ei tarvitse olla lähettävien maiden poliisiviranomaisia tai poliisikoulutettuja. Esimerkiksi Suomi lähettää operaatioon tarkkailijoiksi vain siviilitaustaisia henkilöitä.

Lähteet

muokkaa