Espoon työväenopisto

Espoon työväenopisto on Espoon kaupungissa toimiva työväenopisto. Vuoden 2015 alusta opisto on osa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa. Työväenopisto järjestää Espoossa kursseja muun muassa musiikissa, teatterissa, kädentaidossa, maalauksessa, liikunnassa ja kielissä.

Espoon työväenopisto
Espoon työväenopiston päätoimipaikka Tapiolassa, Espoossa
Espoon työväenopiston päätoimipaikka Tapiolassa, Espoossa
Sijainti Itätuulenpiha 1, PL 7571, 02100 Espoo
Tyyppi työväenopisto
Perustettu 24. toukokuuta 1957
Rehtori

Maija Aaltola (rehtori, Omnia)

Anna-Maija Iskanius (toimialarehtori)
Verkkosivut

Espoon työväenopisto perustettiin vuonna 1957. Toukokuun 24. päivänä 1957 opetusministeri Johannes Virolainen vahvisti opiston allekirjoituksellaan ja ministeriön leimalla Espoon työväenopiston – Esbo arbetarinstitutin, perustamisen. Opiston ydintehtäväksi kirjattiin varttuneiden nuorten ja täysikasvuisten kansalaisten sivistystason kohottaminen kasvavassa ja koulutusmyönteisessä kaupungissa. Espoolaisille oli vapaa-aikana tarjottava mahdollisuus lisätä tietoja ja taitoja, jotka olivat tarpeellisia kansalaiselämässä, edistivät itseopiskelua ja henkistä itsensä kehittämistä.

Espoon työväenopisto on Suomen toiseksi suurin aikuisoppilaitos vapaan sivistystyön alalla. Espoon työväenopiston kursseille voi ilmoittautua kuka tahansa. Ilmoittautuminen tapahtuu Ilmonetissa. Useimmat kurssit ovat maksullisia, mutta joukossa on myös muutaman tunnin pituisia ilmaisia lyhytkursseja. Opinto-ohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se on noudettavissa opiston toimipisteistä, kirjastoista ja yhteispalvelupisteistä Espoossa. Lisäksi opinto-ohjelma on luettavissa Espoon työväenopiston nettisivujen kautta. Työväenopisto toimii Espoon viidellä suuralueella:

  • Leppävaara
  • Tapiola
  • Matinkylä-Olari
  • Espoonlahti
  • Espoon keskus

Vuonna 2012 opiston kursseilla kävijöitä oli 51 375, opetustunteja 67 516, kurssimäärä 2 909. Espoon työväenopiston päätoimisen henkilöstön määrä oli 56 työntekijää. Lisäksi työväenopistossa työskenteli vuoden 2012 aikana 676 tuntiopettajaa ja 82 luennoitsijaa.

Avainluvut 1957 1961 1983 2005 2007 2012
Kursseilla kävijät 709 1 206 15 971 57 692 55 566 51 375
Oppitunnit 1 672 n. 2 100 n. 22 000 61 108 55 874 67 516
Opettajat ja luennoitsijat 28 n. 280 n. 510 717 733 758
Kurssit 3 090 2 903 2 909
Vakituiset henkilöstöt 1 2 < 50 61 62 56

OpetustiimitMuokkaa

Kielet ja kulttuurit

Kielet ja kulttuurit -tiimi luo edellytyksiä omaehtoiselle vieraiden kielten oppimiselle aikuisoppijan tarpeisiin ja edistää erilaisuuden ja vieraiden kulttuurien ymmärtämistä sekä kansainvälistä kanssakäymistä muuttuvassa maailmassa.

Koti ja vapaa-aika

Koti ja vapaa-ajan kursseilla saat tietoja, taitoja ja elämyksiä, jotka liittyvät kotitalouteen, luontoon ja puutarhaan, sisustukseen sekä liikenteeseen. Kurssimme antavat edellytyksiä toteuttaa kestävää kehitystä omassa arjessa. Kurssit tukevat myös perheiden yhdessä olemista ja tekemistä.

Käden taidot

Kädentaidot tarjoavat kokemuksellisen ja elämyksellisen käsityön kautta ihmisille itsearvostuksen ja hyvänolon kasvun mahdollisuuden. Kädentaitojen opetus ylläpitää perinteitä ja kehittää uutta ilmaisua. Opetus antaa monipuolista kulttuuritietoutta ja edistää kestävää kehitystä.

Liikunta, terveys ja hyvinvointi

Opiston tavoitteena on monipuolisen liikunnan avulla edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaista fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia. Liikuntakurssit ovat mielihyvää ja positiivisia kokemuksia tuottavia pyrkien lisäämään omatoimista ohjautuvuutta aktiiviseen terveyttä edistävään elämäntapaan.

Taiteet

Kirjallisuus ja teatteri-ilmaisu Kirjaillisuuskurssien kautta opiskilijat saavat mahdollisuuksia kirjoittaa runoja, proosaa, oman elämänsä tarinan. Teatteri-ilmaisukursseilla opiskellaan mm. käsikirjoittamisen ja teatteriohjauksen perusteet, Suunnitellaan myös teatteriryhmiä ja esityksiä.

Kuvataide

Kuvataiteen opiskelijat saavat opetuksessa omakohtaisen ja jaetun kokemuksen luovasta prosessista, välineitä itseilmaisuun ja -ymmärrykseen, kulttuurintuntemusta ja kulttuurielämyksiä. Opiskelijat ovat osallisina taiteen kokijoina ja tekijöinä.

Musiikki

Työväenopisto tarjoaa musiikinopetusta tämän päivän haasteet ja elinikäisen oppimisen periaatteet huomioiden. Opetusta annetaan musiikin tieto- ja taitoaineissa, eri tyylilajeissa ja kokoonpanoissa sekä musiikkiteknologiassa.

Yhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus

Opetustarjonnan tavoitteena on luoda edellytyksiä aktiivisena kansalaisena toimimiseen muuttuvassa ja moniarvoisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarjoamme kaikille avointa, ajankohtaista yhteiskunnallisten aineiden, tietotekniikan ja median opetusta sekä maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Tämä koulutukseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.