Espanjalainen peli

shakkiavaus, jolle ovat luonteenomaisia siirrot 1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5

Espanjalainen peli on shakkiavaus, jolle ovat luonteenomaisia siirrot 1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5[1] Siirrot voivat tapahtua myös toisessa järjestyksessä tai avaus voi muuntua jostakin toisesta avauksesta, mutta useimmiten espanjalaiseen peliin päädytään suoraan.

Espanjalainen peli
abcdefgh
8
a8 musta torni
c8 musta lähetti
d8 musta kuningatar
e8 musta kuningas
f8 musta lähetti
g8 musta ratsu
h8 musta torni
a7 musta sotilas
b7 musta sotilas
c7 musta sotilas
d7 musta sotilas
f7 musta sotilas
g7 musta sotilas
h7 musta sotilas
c6 musta ratsu
b5 valkea lähetti
e5 musta sotilas
e4 valkea sotilas
f3 valkea ratsu
a2 valkea sotilas
b2 valkea sotilas
c2 valkea sotilas
d2 valkea sotilas
f2 valkea sotilas
g2 valkea sotilas
h2 valkea sotilas
a1 valkea torni
b1 valkea ratsu
c1 valkea lähetti
d1 valkea kuningatar
e1 valkea kuningas
h1 valkea torni
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Siirrot 1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5
ECO C60-C99
Alkuperä Göttingenin käsikirjoitus, 1490
Nimen alkuperä Ruy López de Segura, 1561
Avausperhe Avopelit
Muut nimet Ruy Lopez
Chessgames.com opening explorer
Wikibooks
Wikibooks
Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja.

Espanjalainen peli on yksi shakin vanhimmista tunnetuista avauksista. Siitä käytetään englanninkielisissä maissa myös nimeä Ruy Lopez, 1500-luvulla eläneen ja avausta tutkineen piispa Ruy López de Seguran mukaan.[2][3][4] Espanjalainen peli on kaikkien aikojen tutkituin shakkiavaus, ja sen pääjatko on analysoitu pidemmälle kuin minkään muun avauksen.[5]

Espanjalaisen pelin on sanottu olevan niin entisten maailmanmestarien Garri Kasparovin ja Bobby Fischerin kuin brittiläisen suurmestarin Nigel Shortinkin suosikkiavaus.[6]

Historia

muokkaa

Avaus on saanut nimensä 1500-luvulla eläneen espanjalaisen piispan ja mestaripelaajan Ruy López de Seguran mukaan.[4] Hän tutki avauksia, ja erityisesti espanjalaista peliä, järjestelmällisesti 150-sivuisessa[7] kirjassaan Libro de la invencion liberal y arte del juego del Ajedrez (”Vapaan kekseliäisyyden ja shakkipelitaidon kirja”[8]) vuodelta 1561.[8] Vaikka avaus nimettiin Seguran mukaan, se tunnettiin jo aikaisemmin; se mainitaan noin vuonna 1490 kirjoitetussa saksalaisessa Göttingenin käsikirjoituksessa.[9] Avauksesta tuli suosittu kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälissä, kun venäläis-suomalainen Carl Jaenisch ”löysi sen uudestaan”. Avaus olikin suosituimmillaan juuri 1800-luvulla, jonka jälkeen sen suosio laski nykyiselle tasolleen.[1] Avausta käytetään yhä useasti suurmestaritasollakin, ja kerho- sekä aloittelijapelaajien keskuudessa se on hyvin suosittu, sillä sitä pidetään tavoitteiltaan yksinkertaisena ja selvänä.

Perusteet

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
5...Dd4 ja musta voittaa sotilaan takaisin.

Lähetin siirrollaan valkea uhkaa mustan c6-ratsua, joka suojelee e5-sotilasta, jota puolestaan valkean ratsu f3:ssa uhkaa. Vaikka näyttäisi siltä, että valkea voi seuraavalla siirrollaan vaihtaa lähettinsä ratsuun ja lyödä ilmaisen sotilaan e5:stä, oikeaa uhkaa mustan sotilaalle ei ole. Jos peli jatkuu 4.Lxc6 dxc6 5.Rxe5, musta voi pelata 5...Dd4 haarukoiden ratsun ja e5-sotilaan, tai 5...Dg5 haarukoiden ratsun ja g2-sotilaan. Molemmissa tapauksissa musta voittaa materiaalin takaisin hyvin asemin.

3.Lb5 on kuitenkin hyvä, ja itse asiassa valkean ylivoimaisesti suosituin[10], siirto. Se kehittää upseerin, valmistelee linnoittautumista kuningassivustalle ja asettaa mustan ratsun potentiaaliseen kiinnitykseen. Koska siirto ei kuitenkaan aseta mitään välitöntä uhkaa, mustalla on useita eri tapoja vastata siirtoon. Avausta pidetään silti valkealle edullisena, ja onkin sanottu, että espanjalaisessa pelissä mustalla kestää kauimmin kuroa kiinni valkean ensimmäisen siirron antama etu.[11]

Pääjatkot

muokkaa

Espanjalaisen pelin avausteoria on kaikista avopeleistä pisimmälle kehitetty.[5] Lähes jokaiselle siirrolle on useita järkeviä vastauksia, joista useimpia on analysoitu tarkasti.

Muunnelmien valtavan määrän vuoksi on järkevää jakaa jatkot kahteen eri ryhmään sen mukaan, pelaako musta siirron 3...a6. Tätä jatkoa kutsutaan nimellä Morphyn puolustus.[11] Muunnelmat, joissa musta ei pelaa siirtoa 3...a6, ovat vanhempia ja yleisesti yksinkertaisempia, mutta Morphyn puolustus on selvästi pelatumpi.[12] Raja eri muunnelmien välillä ei kuitenkaan ole itsestään selvä, sillä musta voi pelata siirron ...a6 myöhemminkin, jolloin avaus muuntuu toiseksi.

Mustan vastaukset ilman 3...a6

muokkaa

Klassinen puolustus

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Klassisen puolustuksen pääjatko
3...Lc5 4.c3 Rf6 5.0-0 0-0

Klassinen puolustus tai Cordelin puolustus[13] on muunnelma, jossa musta pelaa siirron 3...Lc5. Se oli suosittu 1800-luvulla.[8] Siirto on mustan neljänneksi suosituin vastaus valkean lähetinsiirtoon.[12] Tässä musta siirtää lähettinsä normaalin e7-ruudun sijasta c5:een, jossa se on hyökkäävämmässä asemassa. Se uhkaa valkean f2-sotilasta ja pitää keskustan d4-ruudun, mutta valkea voi saada etua hyökkäämällä sen kimppuun sotilaillaan.[2] Myös jossain vaiheessa valkean pelaama Lg5 on osoitus siirron osittaisesta heikkoudesta, sillä silloin musta häviää tempon, jos hän palaa lähetillä e7:ään sen sijasta, että olisi siirtänyt sen siihen jo alun perin.[2]

Valkean kannattaa tässä tilanteessa käyttää siirtoa 4.c3. Melkein yhtä suosittu[14] siirto on linnoittaminen heti. Sotilaansiirto uhkaa 5.d4:ää seuraavalla siirrolla ottaen tilaa keskustasta ja uhaten lähettiä samaan aikaan. Mustan tärkein vastaus tähän on 4...Rge7, niin sanottu Cordelin gambiitti[15] eli 4...f5 sekä pääjatko 4...Rf6.[2] Cordelin gambiitti johtaa hyvin sekaisiin asemiin, joista seuraa tasapelejä vain harvoin.[9] Pääjatko on varma ja rauhallinen, ja sen jälkeen molemmat linnoittavat yleensä lyhyesti.[9]

Cozion puolustus

muokkaa

Cozion puolustus, 3...Rge7,[9] on epätavallinen vastaus mustalta, mutta sitä pelataan silti silloin tällöin jopa suurmestaritasolla.[16] Tavallisesti valkea tähtää keskustan haltuunottoon siirroilla c3 ja d4.[16] Siirto suojaa ratsun ruudussa c6 ja valmistelee siirtymistä ratsulla g6:een. Valkean tärkeimpiin vastauksiin kuuluvat suosituimmuusjärjestyksessä 4.0-0, 4.c3, 4.Rc3 ja 4.d4.[17] Jos valkea jatkaa siirrolla 4.Rc3, kyseessä on Paulsenin muunnelma.[18]

Berliiniläispuolustus

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Berliiniläispuolustuksen pääjatko. Musta pelasi juuri 4...Rxe4; nyt valkean suosituin siirto olisi 5.d4

Berliiniläispuolustus[19] eli 3...Rf6,[11] on mustan toiseksi suosituin siirto heti siirron 3...a6 jälkeen.[12] Berliiniläispuolustuksella on tasapelijatkon maine.[9] Muun muassa Vladimir Kramnik käytti sitä menestyksekkäästi tasapeliaseenaan mustilla Garri Kasparovia heidän vuoden 2000 maailmanmestaruusottelussaan.[13]

Musta uhkaa ratsullaan valkean e-sotilasta, jonka jälkeen valkea yleensä linnoittaa. Myös sotilaan suojaaminen siirroilla 4.Rc3 tai 4.d3 on suosittua.[20] Vaikka linnoittaminen näyttää antavan sotilaan ilmaiseksi, se ei kuitenkaan pidä paikkaansa: valkea voittaa sotilaan pian takaisin. Linnoittamisen jälkeen musta voi valita sotilaan lyömisen tai muutamien muiden siirtojen väliltä. Siirto 4...d6 johtaa Steinitzin puolustukseen ja 4...Lc5 klassiseen puolustukseen.[2] Siirto 4...Rxe4 erottaa tämän muista päämuunnelmista. Sotilaan lyöminen johtaa samankaltaisiin muunnelmiin kuin myöhemmin esiteltävä avoin puolustus.[2]

Siirron 4...Rxe4 jälkeen valkealla on pääasiassa kaksi jatkoa: Sotilaan ottaminen heti takaisin siirrolla 5.Te1 tai 5.d4. 5.Te1 on tasapelimainen jatko. Valkea voittaa sotilaan helposti takaisin saamatta kuitenkaan kunnollista etua avauksesta.[2] Siksi kunnianhimoiselle valkealla pelaavalle 5.d4 sopii paremmin.

Siirron 5.d4 jälkeen mustalla on kaksi pääjatkoa: 5...Le7 ja 5...Rd6. 5...Le7 on nimeltään Rio de Janeiron muunnelma. Valkean pitää voittaa sotilas takaisin, joten hänen on pelattava joko 6.Te1 tai 6.De2, jota pidetään parempana näistä kahdesta.[2] Siirto uhkaa mustan ratsua, jonka takia mustan täytyy joko siirtää se turvaan tai suojata se pelaamalla 6...d5. Kaikki siirrot sallivat e5-sotilaan lyömisen välittömästi seuraavalla siirrolla. Suositeltu jatko menee seuraavasti: 6.De2 Rd6 7.Lxc6 bxc6 8.dxe5 Rb7 9.c4 O-O.[2] B-sotilaalla lyöminen seitsemännellä siirrolla on parempi, koska jos musta lyö d-sotilaalla, valkean siirto Td1 tuottaisi mustalle ongelmia. Musta pääsee siirron jälkeen myös ratsullaan b7:n kautta c5:een ja voi sijoittaa lähettinsä a6:een.[2] 5...Rd6 uhkaa valkean lähettiä, minkä takia valkean paras siirto on vaihtaa se mustan ratsuun c6:ssa, jottei menettäisi tempoa. Vaihdon jälkeen valkea voi lyödä mustan e-sotilaan.

Birdin puolustus

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mestaritasolla Birdin puolustus on hyvin harvinainen jatko.

Birdin puolustus alkaa siirrolla 3...Rd4.[3] Sen käytännössä ainoa käyttäjä mestaritasolla oli sille nimensä antanut Henry Edward Bird.[21] Muista pelaajista sitä on käyttänyt usein Viktor Kupreichik.[21] Valkea ei voi lyödä sotilasta, koska menettäisi lähettinsä. Mustan tarkoitus on välttää ratsun kiinnittyminen, joten hän tarjoaa ratsujen vaihtoa d4:ssä. Siirto on harvoin pelattu, sillä valkea saavuttaa suoraa etua vaihtamalla ratsut. Valkea onkin tilastollisesti selvästi mustaa edellä jokaisessa avauksen muunnelman pääjatkoista.[22] Toisena vaihtoehtona on siirtää lähetti a4:ään tai c4:ään. Jos valkoinen vaihtaa ratsut, asema muistuttaa Blackburne Shilling -gambiittia sillä erotuksella, että valkean lähetti on b5:ssä eikä c4:ssä. Vaihdon jälkeen mustalla on kaksoissotilas d-linjalla, vaikkakin sotilas d4:ssä voi olla ärsyttävä valkean kannalta. Tyypillinen jatko Birdin puolustuksen jälkeen on 5.O-O c6 6.Lc4 Rf6 7.Te1 d6 8.d3 Le7 9.Rd2, jonka jälkeen valkealla on luultavasti hieman parempi asema.[2] Jatko, jossa musta pelaa siirron 5...Re7, on Birdin puolustuksen Paulsenin muunnelma.[23]

Steinitzin puolustus

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Steinitzin puolustus. Valkea voi haastaa mustan keskustan siirtämällä 4.d4. Jatko tarjoaa valkealle hyvät mahdollisuudet voittoon.

Steinitzin puolustus[3] eli 3...d6 on nimetty shakin ensimmäisen maailmanmestarin Wilhelm Steinitzin mukaan. Hän käytti tätä muunnelmaa usein, esimerkiksi maailmanmestaruusotteluissaan Emanuel Laskeria vastaan.[24] Muunnelma oli suosionsa huipulla 1800-luvun lopussa.[25] Nykyään se ei ole enää huippupelaajien suosiossa,[9] koska sitä pidetään aivan liian passiivisena pelitapana.[24]

Siirrolla musta itse kiinnittää ratsunsa siirtämällä d-sotilaansa suojaamaan e5-sotilasta. Siirto antaa luotettavan mutta hieman ahtaan aseman mustalle. [9] Valkea voi pelata 4.d4, johon mustalla on kaksi vastausta: 4...exd4 ja hieman parempi 4...Ld7.[2] Jos musta lyö valkean sotilaan, peli jatkuu yleensä seuraavasti: 5.Rxd4 Ld7 6.Lxc6 Lxc6 7.Rc3 ja valkealla on selvästi parempi asema.[2] Lähetinsiirron jälkeen peli jatkuu normaalisti: 5.Rc3 Rf6 6.O-O Le7. Mustalle on jäänyt ahdas asema, mikä antaa valkealle edun.[2] Steinitzin muunnelma voi johtaa myös Tarraschin ansaan.[26]

Jänischin gambiitti

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
4.exf5 - Musta tarjoaa f-sotilastaan saadakseen keskustan haltuunsa.

Jänischin gambiitti tai Schliemannin puolustus[3] on hyvin terävä jatko, jossa musta avaa f-linjansa hyökkäystä varten uhraten samalla sotilaan tai kaksi.[9] Gambiitti oli suosituimmillaan sen alkuaikoina, jolloin muun muassa Marshall pelasi sitä usein.[27] Nykyään sitä pidetään kyseenalaisena, ja siksi sitä pelataan mestaritasolla hyvin harvoin – pääasiassa yllätysaseena. Muunnelma on saanut nimensä Carl Jänischilta ja saksalaiselta lakimieheltä Adolf Karl Wilhelm Schliemannilta. Alkuperäinen gambiittisiirto pelattiin Cordelin puolustuksella alkaneessa pelissä.

Siirto on vaarallinen mustalle, ja johtaa vain harvoin tasapeliasemiin. Sotilaan lyöminenkään ei ole itsestäänselvyys valkealle, sillä musta voi siirtää heti e4!, jolloin valkealle tulee ongelmia. Jatko 4.exf5 e4 5.Lxc6 dxc6 6.De2 De7 7.Rd4 De5 8.Rf3 De7 johtaa aseman toistumisella tasapeliin, mikä on yleensä valkealle pettymys. Valkea tosin saanee etua pelaamalla 8.Dc4!.[28] Valkealle suositellaan siirtymistä Bergerin muunnelmaan siirrolla 4.Rc3, joka on samalla suosituin siirto,[29] mutta myös 4.d3 on pelattava. Tämän jälkeen mustan paras siirto on 4...fxe4. Peli voi jatkua tästä asemasta esimerkiksi seuraavasti: 5.Rxe4 d5 6.Rxe5 dxe4 7.Rxc6. Nyt peli on oudossa tilanteessa, jossa valkealla on monia vaihtoehtoja kuten esimerkiksi Dh5+. Siksi mustan pitää pelata 7...Dg5, joka johtaa jatkoon 8.De2 Rf6 9.f4 Dh4+ 10.g3 Dh6 11.Re5+ c6 12.Lc4. Tämä jättää valkealle sotilaan enemmän ja paljon paremman aseman.[2]

Smyslovin puolustus

muokkaa

Smyslovin puolustus, sivustointipuolustus[24] tai Barnesin puolustus (3...g6)[9] on passiivinen jatko mustalta. Venäläinen entinen maailmanmestari Vasili Smyslov on pelannut tätä muunnelmaa usein.[24] Siirroin tarkoitus on sivustoida kuningatarlähetti ruutuun g7 suojelemaan e5-sotilasta ja hyökkäämään, jos valkea pelaa siirron d4. Muunnelma nousi suosioon, kun huomattiin, että jatko 4.c3 a6! antaa mustalle hyvän pelin. Sen jälkeen todettiin kuitenkin, että 4.d4 exd4 5.Lg5 on valkealle hyvä, ja muunnelmaa pelataankin nykyään vain harvoin. Valkean linnoittaminen neljännellä siirrollaan tarjoaa mustalle kuitenkin yllättävän hyvät mahdollisuudet voittoon.[30] Aleksandr Halifman on ehdottanut jatkoksi mielenkiintoista gambiittia 4.d4 exd4 5.c3, mutta sitä ei ole tutkittu vielä kunnolla.

Morphyn puolustus 3...a6, vaihtoehdot suljetulle muunnelmalle

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Morphyn puolustus 3...a6 - Mustan pääjatko espanjalaisessa pelissä

Morphyn puolustus,[3] eli siirto 3...a6 on mustan selvästi yleisin vastaus espanjalaiseen peliin.[12] Siirrolla musta uhkaa valkean lähettiä ja mahdollistaa jatkosiirron ...b5, jos valkea perääntyy ruutuun a4. Siirto 4.La4 onkin valkean pääasiallinen jatkosiirto,[31] jonka jälkeen peli jatkuu useiten 4...Rf6 5.0-0 Myös vaihtomuunnelmaa, 4.Lxc6, näkee. Muut siirrot ovat hyvin harvinaisia.[31] Vaihtomuunnelmassa musta lyö useimmiten d-sotilaallaan takaisin. Siirto 4.La4 on valkean pääjatkoon mustalla ovat käytettävissä samat vastaukset kuin kolmannellakin siirrolla sekä 4...b5. Niin sanotuissa viivytetyissä esiintyy samoja taktisia piirteitä kuin muunnelmissa, joissa ei ole pelattu siirtoa ...a6.

 • 4.Lxc6 (vaihtomuunnelma)
 • 4.La4
  • 4...b5 5.Lb3 Ra5 (norjalainen puolustus)
  • 4...b5 5.Lb3 Lc5 (Grazin puolustus)
  • 4...Lc5 (jälkisiirtoinen klassinen puolustus)
  • 4...d6 (moderni Steinitz)
  • 4...f5 (jälkisiirtoinen Jänischin gambiitti)
  • 4...Rf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lb7 (Arkangelin puolustus)
  • 4...Rf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5 (moderni Arkangelin puolustus)
  • 4...Rf6 5.0-0 Lc5 (Möllerin puolustus)
  • 4...Rf6 5.0-0 d6 (venäläinen puolustus)
  • 4...Rf6 5.0-0 Rxe4 (avoin muunnelma)
  • 4...Rf6 5.0-0 Le7 Suljettu muunnelma on avauksen päämuunnelma ja se käsitellään kokonaan omassa osiossaan.

Vaihtomuunnelma

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
vaihtomuunnelma 4...dxc6

Vaihtomuunnelmassa valkea vaihtaa lähettinsä mustan ratsuun c6:ssa 4.Lxc6. Mustan paras vastaus on lyödä lähetti d-sotilaalla 4...dxc6 (Barengdin muunnelma[32]). Tässä muunnelmassa valkealla on usein pyrkimys päästä nopeasti loppupeliin.[33] Valkealla on toimintakelpoinen sotilasenemmistö kuningassivustalla, kun taas mustan sotilasenemmistö daamisivustalla ei oikein ole kelvollinen vapaasotilaan aikaansaamiseksi.[34] Innokkaimmat loppupelaajat voivat johtaa pelin loppupeliä muistuttavaan keskipeliin jatkamalla 5.d4 exd4 6.Dxd4 Dxd4 6.Rxd4. Jos laudalta otettaisiin tämän jälkeen pois kaikki upseerit, peli olisi valkean helppo voitto.[35] Valkea pystyisi luomaan kuningassivustalle vapaasotilaan.[35] Mustan kuningatarsivustan sotilaat eivät taas pääse korottumaan, jos valkea puolustaa oikein.[35] Mustalle jää kuitenkin vaihdon jälkeen lähettipari ja hän saa avattua d-sotilaalla lyömällä c8-h3-diagonaalin lähetilleen. Valkean ei kannata lyödä mustan e-sotilasta, sillä peli jatkuisi: 5.Rxe5 Dd4 6.Rf3 Dxe4+ 7.De2 Dxe2 8.Kxe2, ja valkea on menettänyt linnoittamisoikeutensa ja mustalla on lähettipari jäljellä. Valkean paras siirto onkin 5.0-0: tämä uhkaa nyt mustan e-sotilasta oikeasti. Mustan tärkeimmät vastaukset ovat suosituimmuusjärjestyksessä: 5...f6, 5...Dd6, 5...Lg4 ja 5...Ld6.[36] Tyypillinen jatko voisi olla vaikka 5...f6 6.d4 exd4 7.Rxd4 c5 8.Rb3 Dxd1 9.Txd1 valkean pienin eduin.[2]

Norjalainen puolustus

muokkaa

Norjalainen puolustus eli siipimuunnelma[37] jatkuu siirroilla 4.La4 b5 5.Lb3 Ra5.[9] Musta haluaa vaihtaa ratsunsa valkean lähettiin saamatta itse kaksoissotilasta. Siirto on hyökkäävä, mutta hidas.[9] Muunnelman pääjatko on 6.0-0 d6 7.d4 Rxb3, mutta valkealla on mahdollisuus myös spekulatiiviseen uhraukseen 6.Lxf7+?! Kxf7 7.Rxe5+. Siirto houkuttelee mustan kuninkaan keskemmälle lautaa vaihtamalla lähetin kahteen sotilaaseen, mutta musta pystynee tarkalla puolustamisella voittoon.

Muunnelmat joissa esiintyy ...Lc5

muokkaa

1800-luvulla oltiin sitä mieltä, että mustan kannattaa kehittää kuningaslähettinsä ruutuun e7, mutta nykyään ruutua c5 pidetään parempana vaihtoehtona, koska lähetti on siinä aktiivisempi. Tuleva valkean siirto d4 kuitenkin pakottaa mustan käyttämään siirron lähetillä perääntymiseen. On monia Morphyn puolustuksen muunnelmia, joissa siirto ...Lc5 esiintyy. Grazin muunnelmassa peli jatkuu siirroilla 3...a6 4.La4 b5 5.Lb3 Lc5.[9] Valkealla ei ole enää mahdollisuutta lyödä mustan ratsua suojelemasta e5-sotilasta. Möllerin puolustusta[38] (3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 Lc5[9]) on analysoinut tanskalainen Jørgen Møller, jolta se on saanut myös nimensä. Kolmas muunnelma on viivytetty klassinen puolustus (3...a6 4.La4 Lc5).[9] Myös siirtojen 3...a6 ja ...Lc5 ja ...Rge7 yhdistely tuottaa mielenkiintoisia asemia.[38]

Moderni Steinitz

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Moderni Steinitz - Musta voi rikkoa ratsunsa kiinnityksen halutessaan pelaamalla ...b5

Moderni tai jälkisiirtoinen Steinitz[39] on muunnelma, jossa siirto ...d6 tehdään vasta siirron 3...a6 jälkeen.[39] Vaikka asema saattaa aluksi näyttää samalta kuin Steinitzin puolustuksessa, modernia Steinitzia pidetään paljon parempana mustalle. Toisin kuin Steinitzin puolustuksessa, musta voi pitää keskustastaan kiinni, koska hänellä on mahdollisuus katkaista lähetin linja ratsuunsa pelaamalla ...b5. Tämän jälkeen musta voi ottaa halutessaan vielä vahvemman otteen keskustasta pelaamalla ...Ra5 ja ...c5. Valkean suosituin jatko on pelata 5.c3 tukeakseen myöhempää siirtoa d4, mutta myös linnoittaminen, siirto 4.d4 ja siirtyminen viivytettyyn vaihtomuunnelmaan siirrolla 4.Lxc6+ saavat suosiota.[40] Siirto d4 heti ei ole yhtä hyvä, koska se tuottaa ongelmia valkealle. Musta voi vastata siirtoon pelaamalla 5...b5, jolloin peli voi jatkua 6.Lb3 (6.d5 Ra5 7.Lb3 f5). Mustalla on hyvä asema, ja valkean sotilaskeskusta on tuhoutumassa.) Rxd4 7.Rxd4 exd4. Valkea ei voi pelata 8.Dxd4, koska 8...c5 9.Dd5 Le6 10. Dc6+ Ld7 11. Dd5 ja musta voittaa lähetin siirrolla 11...c4.[41] Valkean pitääkin jatkaa siirrolla Ld5.[41] Jatkoa 5.c3 f5 kutsutaan Siesta-muunnelmaksi.[42]

Jälkisiirtoinen Jänischin gambiitti

muokkaa

Jälkisiirtoinen Jänischin gambiitti,3...a6 4.La4 f5,[43] ei ole yhtä suosittu kuin tavallinen Jänischin gambiitti. Sitä pidetään heikkona muunnelmana, sillä valkea voi vastata 5.d4! valkean eduin.[44] Peli voisi jatkua esimerkiksi 5...exd4 e5, jolloin mustalla on ahdas asema.

Venäläinen puolustus

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Venäläisessä puolustuksessa musta viivyttää siirron ...d6 tekemistä ja odottaa valkean linnoittavan ensin.

Venäläinen puolustus on oikeastaan moderni Steinitz, jossa siirtoa ...d6 on viivytetty vielä yhden siirron verran. Siirtojärjestyksellä 3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 d6 musta välttää Steinitzin puolustuksen sellaiset linjat, joissa valkea linnoittaisi daamipuolelle. Ratsunsiirto neljännellä siirrolla estää mustaa kuitenkin tukemasta e5-sotilastaan siirrolla ...f6. Rubinsteinin muunnelmaksi on nimetty jatko 6.Lxc6 bxc6 7.d4 Rxe4, jonka jatko 8.Te1 f5 9.dxe5 d5 10.Rc3 on Boleslavskyn muunnelma.[45] Jatko 6.Lxc6 bxc6 d4 Lg4 taas on Lipnitskyn muunnelma.[45]

Venäläisen puolustuksen suosio oli huipussaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja 1900-luvun alussa.[46] Sen käyttäjiin kuuluivat muun muassa suurmestarit Paul Keres ja Akiba Rubinstein sekä shakin maailmanmestari Aleksandr Alehin.[46]

Arkangelin puolustus

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lb7 7.Te1 Lc5 8.c3 Rg4 9.d4 exd4
Nyt valkean pitää olla tarkkana. Paras siirto tilanteessa ei suinkaan ole cxd4, vaan h3.

Arkangelin puolustus on nimetty venäläisen Arkangelin kaupungin mukaan. Muunnelma alkaa siirroilla 3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lb7 ja se on noussut suosituksi.[39][9] Jatko johtaa teräviin asemiin. Mustan tavoitteena on, että lähetin sivustointi ruutuun b7 kompensoi vaikutuksellaan keskustaan ja valkean kuningassivustaan mustan viivettä linnoittamisessa. Peli jatkuu useimmiten 7.Te1 Lc5, jolloin musta uhkaa Rg4:ää.[2] Parhaiten valkea vastaa tähän uhkaan pelaamalla 8.c3 ja jatkamalla siirrolla d4. Musta voi jatkaa joko 8...d6 tai toteuttaa uhkauksen 8...Rg4. Jos musta tekee ratsunsiirron, valkean tulee olla tarkkana. Siirto 9.d4 on paras, jolloin peli jatkuu 9...exd4. Nyt valkea voi joutua ansaan. Lyönti 10.cxd4 johtaisi jatkoon 10...Rxd4 11.Rxd4 Dh4 12.h3 (12.Rf3 Dxf2+ 13.Kh1 Dg1+ ja seuraa pussimatti 14...Rf2#.) Dxf2+ 13.Kh1 Lxd4 eikä valkea voi lyödä mustan ratsua, koska Dh4 olisi matti. Sen sijaan valkean kannattaa pelata heti 10.h3! välttääkseen nämä jatkot.[2] Valkean yritykseen hyökätä f7:ään seitsemännellä siirrollaan 7.Rg5, mustan kannattaa vastata 7...d5 8.exd5 Rd4!. Jatkossa 8...Rxd5 9.Dh5 g6 10.Df3 valkea saisi etua.[2]

Siirtosarja 4...Rf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5 on nimeltään moderni Arkangeli.[2]

Avoin muunnelma

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Avoimen muunnelman pääjatko - 3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 Rxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6

Avoin muunnelma 3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 Rxe4 on jatko, jossa musta lyö valkean e-sotilaan valkean linnoitettua.[3] Avoimen muunnelman harrastajia ovat olleet muun muassa suurmestarit Max Euwe,[47] Paul Keres,[47] Samuel Reshevsky,[47] Viktor Kortšnoi,[48] Artur Jusupov[48] ja Petr Haba[48] sekä shakin hallitseva maailmanmestari Viswanathan Anand.[47] Avausta kutsutaan myös toisinaan espanjalaisen pelin Tarrasch-muunnelmaksi Siegbert Tarraschin analyysien vuoksi.[39] Useat avoimen muunnelman jatkot on analysoitu jopa 30. siirtoon asti ja pidemmällekin.[39] Lyönnin tarkoitus on, että valkea kuluttaa useita siirtoja sotilaan saamiseksi takaisin samalla kun musta voi toteuttaa omaa suunnitelmaansa. Musta ei olekaan voittanut sotilasta, sillä valkea saa sen takaisin pelaamalla esimerkiksi siirron 6.Te1.

Siirron 6.Te1 peli jatkuisi esimerkiksi 6...Rc5 (6...d5 7.Rxe5 ja mustalla on ongelmia. 6...f5 ja seuraa 7.d3 tai 7.d4) 7.Lxc6 dxc6 8.d4 Re6 9.Rxe5 Le7 10.Le3 0-0, jolloin valkea on saanut sotilaansa takaisin, mutta asema ei anna valkealle etua.[2]

Sen sijaan valkealle suositellaankin siirtoa 6.d4, johon musta voi vastata siirtojen 6...b5 7.Lb3 jälkeen siirrolla 7...exd4 tai paremmalla siirrolla, joka on 7...d5.

Ensimmäinen vaihtoehto on niin sanottu Riian muunnelma.[49] Muunnelmaa pidetään heikkona mustalle, jonka takia sitä ei pelata käytännössä koskaan mestaritasolla. Valkean paras jatko on 7.Te1, johon musta on pakotettu vastaamaan 7...d5. Jatkossa mustan vastaukset ovat lähes pakotettuja. 8.Rxd4 Ld6 9.Rxc6 Lxh2+. Nyt valkean paras siirto on Kh1, koska 10.Kxh2 Dh4+ 11.Kg1 Dxf2+ olisi tasapeli ikuisella shakilla ja Kf1 johtaisi tasatilanteeseen tai mustan etuun.[49] 10.Kh1:n jälkeen peli jatkuisi 10...Dh4 11.Txe4+ dxe4 12.Dd8+ Dxd8 13.Rxd8+ Kxd8 14.Kxh2. Mustalla on torni ja kaksi sotilasta kahdesta kevyestä upseerista, mutta asema suosii valkeaa.[49]

Mustalle parempi siirto 7...d5 suojelee ratsun ja katkaisee valkean lähetin linjan. Valkea voi nyt turvallisesti lyödä mustan e-sotilaan siirrolla 8.exd5. Tämä uhkaa mustan d5-sotilasta, johon mustan tulisi vastata siirtämällä 8...Le6.[2]

Valkea jatkaa yleensä pelaamalla jonkin siirroista 9.c3, 9.De2, 9.Rbd2 9.Le3.[50] Klassinen jatko on 9.c3, johon musta vastaa useimmiten 9...Le7 tai 9...Lc5.[51] Tavallisimman jatkon 9.c3 Lc5 10.Rbd2 0-0 11.Lc2 jälkeen mustan täytyy reagoida valkean hyökkäykseen mustan e4-ratsua kohtaan. Jatko 11...f5 12.Rb3 La7 13.Rfd4 Rxd4 14. Rxd4 Lxd4 15.Dxd4 antaa valkealle hieman etua. Muita vaihtoehtoja mustalle ovat: 11...Lf5, 11...Rxd2 ja 11...Rxf2. Viimeisin jatko on Dilworthin hyökkäys ja se voi jatkua vaikka seuraavasti: 12.Txf2 f6 13.exf6 Lxf2+ 14.Kxf2 Dxf6. Tämä asema on antanut mustalle hyviä tuloksia. Se johtaa epätasaisiin loppupeleihin, jotka ovat vaikeita pelattavia molemmille osapuolille. 9.De2 on Howellin hyökkäys.[2] Siinä valkea tähtää d-linjan miehittämiseen tornillaan.

Suljettu muunnelma

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Suljettu muunnelma - Espanjalaisen pelin pääjatko

Espanjalaisen pelin suljettua muunnelmaa pidetään myös sen pääjatkona.[13] Se seuraa siirroista 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf6 5. 0-0 Le7. Lähetinsiirto luo valkean e4-sotilasta kohti oikean uhan, sillä jos musta lyö sotilaan seuraavalla siirrollaan, hänen ratsunsa ei ole enää kiinnitetty siirron Te1 jälkeen.[52] Musta jatkaa useimmiten pelaamalla jossain vaiheessa siirron ...b5 vallaten tilaa kuningatarsivustalta ja katkaisten valkean lähetin linjan mustan ratsuun. Suljetun muunnelman pääjatkon katsotaan jatkuvan siirroilla 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0,[13] mutta näiden tilalle on monia muitakin siirtoja, jotka johtavat moninaisiin muunnelmiin.

Vaihtomuunnelma

muokkaa

Pelaamalla siirron 6.Lxc6 valkea siirtyy suljetun muunnelman vaihtovariaatioon. Siirto häviää tavallaan tempon, koska valkea on käyttänyt jo yhden siirron lähetillään perääntymiseen ruutuun a4. Valkealla on kompensaationa mustan ratsun ja lähetin sijainti f6:ssa ja e7:ssä. Ratsu estää mustaa tukemasta e-sotilastaan siirrolla ...f6. Lähetti taas on passiivisessa ruudussa. Jatko johtaa hyvin tasapeliherkkiin asemiin, eikä se ole oikein koskaan ollut suuressa suosiossa.[53] Muunnelman harjoittajiin on kuulunut muun muassa venäläinen suurmestari Ratmir Holmov.[53]

Keskushyökkäys

muokkaa

Pelaamalla keskushyökkäystä eli siirron 6.d4 valkea hyökkää mustan keskustaa vastaan ilman valmistelusiirtoa c3. Mustan paras siirto on lyödä valkean sotilas, jonka jälkeen valkean pitää suojella e4-sotilaansa tai edetä sillä. Kummassakaan jatkossa musta ei kohtaa sen suurempia vaikeuksia, joten keskushyökkäys ei välttämättä sovi kunnianhimoisimmille valkeille. Musta on sotilaan lyötyään tilastollisesti jopa hieman valkeaa edellä.[54]

Worrallin hyökkäys

muokkaa

Worralin hyökkäys (6.De2) on hyvä vaihtoehto valkealle siirron 6.Te1 tilalle. Tarkoituksena on antaa kuningattaren tukea e-sotilasta ja siirtää torni d-linjalle tukemaan mahdollista d-sotilaan etenemistä.[13] Musta voi kuitenkin jatkaa muunnelmaa Marshallin gambiitin tyyppisiin linjoihin pelaamalla 6...b5 7.Lb3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 Lg4 10.dxc6 e4 11.d4 exf3 12.gxf3 Lh5, jolloin valkealle jää heikennetty kuningassivusta.[2] Valkea voi välttää jatkon pelaamalla 9.d3, mutta se johtaa tasaisiin asemiin.[2]

Worrallin hyökkäyksestä tuli hyvin suosittu avaus suurmestaritasolla 1990-luvulla,[55] jota aiemmin sitä oltiin pelattu 1940- ja 1950-luvuilla.[56] Jatkoa pidettiin hyvänä muunnelmana, jossa mustan ei sallittu pelata Marshallin gambiittia.[55]

Virolainen suurmestari Paul Keres käytti Worrallin hyökkäystä usein ja kehitti paljon sen teoriaa. Arthur Bisguier on toinen tunnettu hyökkäyksen ystävä. Myöhemmin Worrallin hyökkäys on ollut suurmestari Sergei Tiviakovin suosiossa.[55] Ehkä parhaiten tunnettuja Worrallin hyökkäyksen pelejä ovat Nigel Shortin ja Anatoli Karpovin väliset pelit vuonna 1992 Linaresin kandidaattiottelussa.[55] Nigel Short käytti hyökkäystä kahdesti valkeilla ja voitti molemmat pelit.[13]

Marshallin gambiitti

muokkaa
Pääartikkeli: Marshallin gambiitti
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Marshallin gambiitti - Musta uhraa sotilaan saadakseen aloitteen
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Marshallin gambiitti siirron 11...c6 jälkeen

Marshallin gambiitti on yksi mustan aggressiivisimmista vaihtoehdoista espanjalaisen pelin suljetussa muunnelmassa. Siirtojen 3...a6 4.La4 Rf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 8.c3 jälkeen musta uhraa sotilaan pelaamalla siirron 8...d5.[57] Gambiitti esiintyi ensimmäistä kertaa turnauspelissä vuonna 1918, kun yhdysvaltalainen Frank James Marshall oli valmistellut avausmuunnelman peliinsä Capablancaa vastaan.[39] Capablanca otti gambiitin vastaan tajutessaan kyseessä olevan valmistellun avausmuunnelman.[58] Hän onnistui torjumaan Marshallin hyökkäyksen ja voitti pelin.[58] Marshall kommentoi muunnelmaansa myöhemmin seuraavasti: "Olin analysoinut muunnelmaa useita vuosia ja tulin siihen lopputulokseen, että hyökkäyksen täytyy olla riittävä. Tällä en tarkoita, että musta välttämättä voittaisi; väitän vain, että hyökkäys antaa mustalle paljon voittomahdollisuuksia ja sen pitäisi riittää vähintään tasapeliin."[59]

Gambiitin pääjatko on 9.exd5 Rxd5 10.Rxe5 Rxe5 11.Txe5 c6. Muita vaihtoehtoja ovat 9...e4, 11...Rf6 ja 11...Lb7, mutta niitä pidetään heikompina kuin pääjatkoa. Peli voi jatkua vaikka seuraavasti: 12.d4 Ld6 13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3 Jatkossa musta voi pelata sellaisia hyökkäyssiirtoja kuin ...Lg4, ...Te8 ja ...f5, jota seuraa ...f4.[2]

Mustan ajatuksena on hyökätä ja luoda heikkouksia valkean kuningassivustaan, jolla ei ole käytännössä yhtään puolustajaa. Monia gambiitin jatkoja on tutkittu hyvinkin pitkälle, jopa yli 30. siirtoon, mutta ratkaisevaa etua kummallekaan pelaajalle ei ole löydetty.[57] Gambiittia vastaan pelattaessa vaaditaan tarkkoja puolustussiirtoja valkealta, ja siksi huonosti teoriaa tunteva ajautuu helposti aikapulaan valkeilla. Näistä syistä Marshallin gambiittia näkee usein aivan suurmestaritasollakin.[57] Sen nykyisiin käyttäjiin kuuluvat muun muassa Levon Aronian, Péter Lékó, Michael Adams, John Nunn sekä Mark Hebden.[60]

Marshallin gambiittia pidetään vaikeana pelattavana valkealle, ja siksi suuri osa maailman huipuistakin välttää sitä erityisillä anti-Marshall-linjoilla.[57] Muun muassa entisen maailman ykköspelaajan ja maailmanmestarin Garri Kasparovin tiedetään välttäneen Marshallin gambiittia.[61][57] Ensimmäinen vaihtoehto on pelata 8.h3 siirron 8.c3 sijasta. Tämän jälkeen musta ei voi enää pelata siirtoa ...Dh3, joten hänen kannattaa välttää gambiitti.[2] Toinen vaihtoehto on pelata 8.a4. Se uhkaa lyöntiä axb5, joten mustan pitää vastata 8...Lb7. Nyt musta ei voi enää siirtää lähettiään kuningassivustalle, joten valkean kuningasaseman kimppuun hyökkääminen Marshallin gambiitilla ei ole tässä jatkossa kannattavaa.[2]

Muut poikkeamat pääjatkosta

muokkaa

Juri Averbahin mukaan nimetty Averbakhin muunnelma jatkuu siirroilla 6.Te1 d6.[9] Musta suojelee sotilaansa ajamatta valkean lähettiä pois siirrolla 6...b5. Averbakhin muunnelmalla on samankaltaisuuksia modernin Steinitzin ja venäläisen puolustuksen kanssa, joissa kaikissa musta välttää pelaamasta ...b5, joka heikentäisi kuningatarsivustaa hiukan.

Valkea voi vastata joko pelaamalla 7.Lxc6+ bxc6 8.d4 tai 7.c3 Lg4. Mustan ei kannata enää tässä siirtää 7...b5, koska valkea voittaisi tempon siirtämällä lähettinsä yhdellä siirrolla ruutuun c2 normaalin Lb3-a2-siirtosarjan sijasta. Kiinnitys estää valkea tilapäisesti pelaamasta d4:ää. Valkea voi kuitenkin jatkaa 8.h3 Lh5 9.Lxc6+ bxc6 10.d4 tai 8.d3 ja jatkaa kuningatarratsullaan kuningassivustalle siirtosarjalla Rbd2-f1-g3.

Trajkovićin muunnelma saavutetaan siirroilla 6.Te1 b5 7.Lb3 Lb7.[9][13] Musta voi jatkaa peliä sotilaanuhrauksella 8.c3 d5 9.exd5 Rxd5 10.Rxe5 Rxe5 11.Txe5 Rf4 saadakseen vastapeliä.[13]

Hermann Pilnikin mukaan nimetty Pilnikin muunnelma jatkuu siirroilla 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.d3.[9] Valkea näyttää häviävän tempon, koska pelaa lähes aina siirron d4 myöhemmin, mutta voi voittaa sen takaisin pelaamalla h3, jos musta tekee siirron ...Lg4. Muunnelman toinen nimi on Teichmannin muunnelma Teichmannin ja Schlechterin välisen vuonna 1911 Carlsbadissa pelatun ottelun mukaan.

Bogoljubowin muunnelma, 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.d4 Lg4,[9] on nimetty Capablancan ja Bogoljubowin välisen vuonna 1922 Lontoossa pelatun pelin mukaan. Muunnelmassa valkealle seuraa ongelmia, koska hänen kuningasratsunsa f3:ssa on kiinnitetty. Jos musta vaihtaa lähetin ratsuun, valkean on lähes pakko lyödä takaisin kuningattarella, koska sotilaalla lyöminen hajottaisi hänen kuningasasemansa.

Pääjatko

muokkaa
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Asema siirron 9.h3 jälkeen

Espanjalaisen pelin pääjatko jatkuu peräti yhdeksänteen siirtopariin asti siirroilla 1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5 a6 4.La4 Rf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3.[2] Valkea pelaa siirron 9.h3, jotta musta ei pääse monimutkaistamaan asemaa kiinnittämällä valkea ratsun siirrolla 9...Lg4.[62] Tämä on kohta, josta alkaa usea suljetun espanjalaisen muunnelma. Yksi jatkon suuren suosion syistä on siinä, että molemmilla osapuolilla on asemassa useita mahdollisia suunnitelmia.[62]

9...Ra5 on niin sanottu Tshigorinin muunnelma.[39] Se on mustan jatkoista suosituin.[63] Muunnelma jatkuu yleensä siirroilla 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Rbd2,[39] jonka jälkeen musta voi yrittää saada valkean etenemään d4-sotilaallaan.[64] Tämän jälkeen hän voi tietyssä vaiheessa painostaa valkean sotilasketjua siirtämällä ...f5.[64] Valkean suunnitelmiin voi kuulua mustan ratsun sulkeminen ruutuun a5 ja kuningashyökkäyksen aloittaminen samalla.[2] Usein tähän liittyy ratsumanööveri Rbd2-f1-e/g3-f5 sekä f-sotilaalla eteneminen.[2]

Breyerin muunnelma 9...Rb8,[65] saattaa näyttää omituiselta siirrolta, koska jo kehitetty upseeri viedään takaisin aloituspaikalleen.[39] Se on kuitenkin mustan toiseksi suosituin siirto.[63] Se välttää siirron 9...Ra5 pahimman ongelman eli sen, että musta ratsu tukkii ruudussa a5 omien sotilaidensa etenemisen.[62] Lisäksi ratsu voi jatkaa ruutuun d7 suojelemaan mustan e5-sotilasta.[39] Hyökkäävin jatko on 10.d4 Rbd7 11.Rbd2.[62] Tässä mustan kannattaa olla tarkkana, sillä siirto 11...Te8? johtaa kuningattaren menetykseen jatkossa 12. Lxf7+ Kxf7 13.Rg5+ Kg8 14.Re6.[2] Parempi jatko mustalle on 11...Lb7, joka luo kaksoisuhkauksen valkean e4-sotilasta kohti.[2]

Zaitsevin muunnelmassa musta sivustoi lähettinsä siirrolla 9...Lb7.[65] Ideana siirrossa on se, että koska valkea on jo estänyt siirron ...Lg4, mustan kannattaa kehittää lähettinsä ruutuun b7.[62] Peli jatkuu kuten muissakin muunnelmissa yleensä siirrolla 10.d4, jota voi seurata esimerkiksi 10...Te8 11.Rbd2 Lf8.[62]

Siirto 9...Rd7 on Karpovin muunnelma.[9] Karpov yritti tätä muunnelmaa yhteensä kahdeksan kertaa heidän vuoden maailmanmestaruusottelussaan, mutta saavutti vain viisi tasapeliä ja hävisi kolme peliä.[66]

9...h6 on Smyslovin muunnelma.[62] Siirto estää valkean siirron Rg5, joka uhkaisi f7:ää. Siirtoa voi perustella sillä, että jos valkealla on kerran aikaa pelata h3, niin miksei mustakin voi pelata ...h6.[62]

9...Le6 eli Kholmovin muunnelma[67] on mustan harvoin pelaama jatko.[2] Tilastollisesti musta menestyy kaikista huonoimmin tässä jatkossa.[63]

Mustan epätavalliset kolmannet siirrot

muokkaa

Mustan epätavallisille kolmansille siirroillekin on annettu omat nimet. Ne eivät ole kuitenkaan kovin vakiintuneita, sillä niitä pelataan hyvin harvoin.

 • Bulgarialainen muunnelma 3...a5[68]
 • Rotary-Albany-gambiitti 3...b6[68]
 • Nürnbergin puolustus 3...f6[68]
 • Brentanon puolustus 3...g5[68]
 • Alapinin puolustus 3...Lb4[68][69]
 • Lucenan puolustus 3...Le7[68]
 • Sawyerin gambiitti tai espanjalaisen vastagambiitti 3...d5[68]
 • Perääntymismuunnelma 3...Rb8[68]
 • Vinogradovin muunnelma 3...De7[68]
 • Gunderamin muunnelma 3...Df6[68]

ECO-koodit

muokkaa

Espanjalainen peli sijoittuu monien muunnelmiensa takia ECO-koodistolla koodeille C60-C99.[68] Sillä on toiseksi eniten koodeja heti sisilialaisen puolustuksen jälkeen.[70]

 • 1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5
 • C60 – Epätavalliset jatkot[68]
 • C61 – Birdin puolustus[68]
 • C62 – Steinitzin puolustus[68]
 • C63 – Jänischin gambiitti[68]
 • C64 – Klassinen puolustus[68]
 • 3...a6-jatkot
 • C65-C67 – Berliiniläispuolustus[68]
 • C68-C69 – Vaihtomuunnelma[68]
 • 4.La4-jatkot
 • C70 – Epätavalliset jatkot[68]
 • C71-C76 – Moderni Steinitz[68]
 • 4...Rf6-jatkot
 • C77 muut jatkot kuin 5.0-0[68]
 • 5.0-0-jatkot
 • C78-C79 – Muut jatkot kuin 5...Rxe4 ja 5...Le7[68]
 • C80-C83 – Avoin muunnelma[68]
 • C85-C99 – Suljettu muunnelma[68]

Lähteet

muokkaa
 1. a b Chess Openings: Ruy Lopez (C60) chessgames.com. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah Lopez, Ruy homepage.ntlworld.com. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 3. a b c d e f Weeks, Mark: Chess Openings – Ruy Lopez chess.about.com. Arkistoitu 9.6.2008. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 4. a b Ruy Lopez bobby-fischer.net. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 5. a b Ruy Lopez chess-poster.com. Arkistoitu 1.5.2008. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 6. Ruy Lope Chess Corner. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 7. Wheeler, David A.: A Beginner's Garden of Chess Openings dwheeler.com. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 8. a b c Laato, Antti: Syvemmälle shakin salaisuuksiin, s. 147. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-306-8.
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Chess Openings: Ruy Lopez Opening squidoo.com. Arkistoitu 9.6.2008. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 10. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 11. a b c The Ruy Lopez eudesign.com. Viitattu 21.4.2008. (englanniksi)
 12. a b c d Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 13. a b c d e f g h Ruy Lopez Games bobby-fischer.net. Arkistoitu 8.2.2008. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 14. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 15. Eco Codes (Encyclopedia of Chess Codes) ((C64)) ewccf.com. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 16. a b Call My Bluff khcc.org.uk. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 17. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 18. Opening Browser queenalice.com. Viitattu 23.4.2008. (englanniksi)
 19. Konsala. Kimmo: Shakin maailmanmestareita, s. 47. Hämeenlinna: Karisto, 1981. ISBN 951-23-1789-3.
 20. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 21. a b Ruy Lopez, Bird's Defense (C61) chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 22. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 23. Ruy Lopez, Bird's defence, Paulsen variation chess-ref.org. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
 24. a b c d Laato, Antti: Syvemmälle shakin salaisuuksiin, s. 148. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-306-8.
 25. Ruy Lopez, Old Steinitz Defense (C62) chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 26. Matt Pullin: Chess Opening: Ruy Lopez, Steinitz Defense: Tarrasch's Trap youtube.com. Viitattu 26.4.2008. (englanniksi)
 27. Ruy Lopez, Schliemann Defense (C63) chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 28. Yury V. Bukayev: Discoveries in Yanish Gambit chessproblem.my-free-games.com. Moskova. Viitattu 25.4.2008. (englanniksi)
 29. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 30. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 24.4.2008. (englanniksi)
 31. a b Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 25.4.2008. (englanniksi)
 32. Tournament Life Announcements uschess.org. Viitattu 26.4.2008. (englanniksi)
 33. Laato, Antti: Syvemmälle shakin salaisuuksiin, s. 239. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-306-8.
 34. The Exchange Variation of the Ruy Lopez exeterchessclub.org.uk. Arkistoitu 1.5.2008. Viitattu 25.4.2008. (englanniksi)
 35. a b c Laato, Antti: Syvemmälle shakin salaisuuksiin, s. 240. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-306-8.
 36. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 25.4.2008. (englanniksi)
 37. Sverre's Chess Corner sverreschesscorner.blogspot.com. Viitattu 25.4.2008. (englanniksi)
 38. a b Tella, Jussi: Espanjalainen puolustus: a6+Lc5+Rge7 shakki.net. 2.9.1998. Viitattu 26.4.2008.
 39. a b c d e f g h i j Laato, Antti: Syvemmälle shakin salaisuuksiin, s. 149. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-306-8.
 40. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 41. a b Matt Pullit: Chess Opening: Ruy Lopez, Neo-Steinitz Defense, 5.d4 youtube.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 42. Modern Steinitz Defense – Siesta Variation geocities.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 43. Ruy Lopez Schliemann defence deferred (C70) easyweb.easynet.co.uk. Arkistoitu 7.9.2007. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 44. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 45. a b Chess Theory chess-theory.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 46. a b Ruy Lopez, Steinitz Defense Deferred (C79) chessgames.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 47. a b c d Ruy Lopez: Open Defense chess.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 48. a b c Ruy Lopez, Open (C80) chessgames.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 49. a b c Dennis Monokroussos: Stallone and the Riga Variation chessmind.powerblogs.com. Arkistoitu 7.8.2007. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 50. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 51. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 52. The Closed Ruy Lopez home.comcast.net. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)
 53. a b Ruy Lopez, Exchange Variation Doubly Deferred (DERLD) (C85) chessgames.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 54. Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 55. a b c d "I'm Sorry, Frank..." chessbase.com. Arkistoitu 12.10.2007. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 56. Ruy Lopez, Worrall Attack (C86) chessgames.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 57. a b c d e Alterman on the Marshall Attack chessbase.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 58. a b Laato, Antti: Syvemmälle shakin salaisuuksiin, s. 150. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-306-8.
 59. James R. West: Ruy Lopez, Marshall Attack jimwestonchess.blogspot.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 60. Ruy Lopez, Marshall (C89) chessgames.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 61. Marshall Attack uscfsales.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
 62. a b c d e f g h Mark Weeks: Chess Opening Tutorial : Ruy Lopez - 3...a6 Closed Variation chess.about.com. Arkistoitu 12.11.2007. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 63. a b c Chess Opening Explorer chessgames.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 64. a b Ruy Lopez closed defense – Chigorin Variation members.aol.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 65. a b The Closed Ruy Lopez home.comcast.net. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 66. ChessGames Database Searc chessgames.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 67. Kholmov Variation geocities.com. Viitattu 28.4.2008. (englanniksi)
 68. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x ECO-codes geocities.com. Viitattu 25.4.2008. (englanniksi)
 69. Hooper, David & Whyld, Kenneth: The Oxford Companion to Chess, s. 4. Oxford University Press, 1984. ISBN 0-19-217540-8. (englanniksi)
 70. ECO codes chessville.com. Arkistoitu 20.4.2008. Viitattu 27.4.2008. (englanniksi)

Aiheesta muualla

muokkaa

Merkittäviä pelejä

muokkaa