Eräpyhä

Eräpyhä on kallioinen niemi Längelmävedessä Oriveden Eräjärvellä Uiherlan kylän Eräpyhän kulmakunnalla. Niemessä on luonnonsuojelualue ja virkistysalue.[1][2][3][4] Niemen kärjessä, noin 25 metrin korkeudella vedenpinnasta on pronssikautiseksi hautaröykkiöksi määritelty kiviraunio, jota kutsutaan Nunnankirkoksi.[5] Eräpyhän niemi on valtakunnallisesti merkittävä kallioalue sekä maisemallisin, geologisin että biologisin perustein. Erityisen huomattava on alueella oleva liki kilometrin pituinen kalliojyrkänne.[6]

LähteetMuokkaa

  1. Eräpyhä Kansalaisen karttapaikka. Maanmittauslaitos. Viitattu 14.11.2015.
  2. Korhonen, Ritva: Alastarolla Ylistarossa. Suomen asutusnimet ja niiden taivutus, s. 37. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990. ISBN 951-9475-72-9.
  3. Eräpyhä ja Nunnankirkko, Orivesi; Retkipaikka
  4. Eräpyhä, Orivesi; Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys
  5. Muinaisjäännösrekisteri: Nunnankirkko Kulttuuriympäristön palveluikkuna kyppi.fi. Museovirasto.
  6. Heikkinen, R. & Husa, J. (1995). Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. Vesi ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A 210. 321 s. Julkaisun Nokiaa ja Orivettä koskeva osuus Pirkanmaan liiton Maakuntakaavan 2040 aineistoissa. Viitattu 14.11.2015.