Endogeeninen

Wikimedia-täsmennyssivu

Endogeeninen eli sisäsyntyinen sekä sen vastakohta eksogeeninen eli ulkosyntyinen liittyvät seuraaviin asioihin:

  • endogeeniset tai eksogeeniset tapahtumat, maantieteessä sellaiset planeetan pintaan kohdistuvat prosessit, jotka saavat energiansa planeetan ytimen lämmöstä (endogeeniset tapahtumat) tai jostakin muualta (eksogeeniset tapahtumat)
  • endogeeninen tai eksogeeninen aine, biologiassa sellainen aine, jota voi muodostua (endogeeninen aine) tai ei voi muodostua (eksogeeninen aine) tarkasteltavan eliön elimistössä luonnostaan
  • endogeenisen tai eksogeenisen kasvun malli, taloustieteellinen malli, jolla pyritään kuvaamaan pitkäaikaista talouskasvua tehden oletuksia muun muassa siitä, miten teknologinen kehitys leviää
  • endogeeninen tai eksogeeninen muuttuja, mallinnuksessa sellainen mallin muuttuja, jonka saamia arvoja malli selittää (endogeeninen muuttuja) tai jonka saamat arvot otetaan annettuina mallin ulkopuolelta (eksogeeninen muuttuja)
  • endogeeninen tai eksogeeninen muuttuja, tilastotieteessä sellainen mallin selittävä muuttuja, joka korreloi (endogeeninen muuttuja) tai ei korreloi (eksogeeninen muuttuja) mallin virhetermin kanssa – monissa estimointimenetelmissä oletetaan muuttujien olevan eksogeenisia, ja endogeenisuus tekee tuloksista epäluotettavia.
Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Endogeeninen”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.