Elinajanodote

tilastollinen mittari sille, kauanko henkilö tai organismi todennäköisesti keskimäärin elää perustuen erilaisiin elämäntekijöihin
(Ohjattu sivulta Eliniänodote)

Elinajanodote on tilastollinen suure, joka kuvaa tietyn väestön keskimääräistä kuolinikää. Yleensä elinajanodotteella tarkoitetaan ns. periodielinajanodotetta, joka lasketaan tietylle menneelle ajankohdalle. Vastoin yleistä väärinkäsitystä, ensisijainen tarkoitus ei ole ennustaa tulevaisuutta (vrt. elinajan ennuste). On myös tärkeää huomata, että elinajanodote on epäsymmetrisen jakauman keskiarvo, eikä siis vastaa yleisintä tai todennäköisintä kuolinikää.

Elinajanodote maittain (vuosia, CIA Factbook 2009).
  yli 80
  77,5–80
  75–77,5
  72,5–75
  70–72,5
  67,5–70
  65–67,5
  60–65
  55–60
  50–55
  45–50
  40–45
  alle 40
  ei tietoa

Elinajanodote on noussut globaalisti 1900-luvulla lääketieteellisen vallankumouksen seurauksena. Erilaiset lääketieteelliset kehitykset selittävät pääosin elinajanodotteen kohoamisen nykytasolle, mutta myös esimerkiksi ravinnon saatavuuden parantumisella ja sen laadun eli ravitsemuksen parantumisella on ollut vaikutusta siihen. Ensin elinajanodote nousi teollistuneissa maissa, mutta myös maailman keskimääräinen elinajanodote on noussut. Julkisella vallalla on ollut ja on merkittävä vaikutus elinajanodotteen korkeaan tasoon rokotusohjelmien ja julkisen terveydenhuollon kautta.

Elinajanodote lasketaan usein ikäryhmittäin ja sitä vertaillaan eri populaatioiden välillä. Yleisimmin vertaillaan naisten ja miesten elinajanodotteita maiden välillä. Ellei erikseen mainita, mitä ikäryhmää tarkastellaan, tarkoitetaan elinajanodotetta syntymästä. Koska elinajanodotteessa oletetaan kuolleisuuden pysyvän ennallaan ikäryhmittäin, on vastasyntyneen elinajanodote pienempi kuin täysi-ikäisen. Kehittyneissä maissa kuolleisuus on matalaa, mikä johtaa tällaisten maiden korkeaan elinajanodotteeseen. Kehitysmaissa elinajanodote on tavallisesti matalampi korkean lapsikuolleisuuden vuoksi, mutta kehitysmaissa elinajanodotetta laskevat myös erilaiset kehittyneistä maista hävitetyt tartuntataudit ja muut taudit, jotka selittävät myös korkeaa lapsikuolleisuutta. Elinajanodote on kehitysmaissa matala koko populaation tasolla, mutta polarisoituneissa yhteiskunnissa vauraalla yläluokalla elinajanodote voi olla muuta väestöä korkeampi esimerkiksi paremman terveydenhuollon saatavuuden ja vähemmän fyysisesti rasittavan työn vuoksi.

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2009 korkein Japanissa, jossa keskimääräinen elinajanodote oli samana vuonna syntyneille tytöille 85,7 ja pojille 78,8 vuotta (keskimäärin 82,1 vuotta).[1] Matala elinajanodote selittyy tyypillisesti korkealla lapsikuolleisuudella, ja syntymästä selvinneiden elinikä-ennuste on paljon normaalimpi kuin koko väestölle ilmoitettu. Lisäksi erityisesti eteläisen Afrikan maat kärsivät AIDS-epidemiasta. Alhaisimmat elinajanodotteet vuonna 2009 olivat 31,9 vuotta Swazimaassa ja 38,2 vuotta Angolassa.[1] Kehittyneissä maissa elinajanodotetta laskevat elintasosairaudet.

Elinaikaan vaikuttavia tekijöitäMuokkaa

Maiden välillä vertailtaessa merkittävin selittävä tekijä on lapsikuolleisuus. Kehitysmaissa edelleen iso osa lapsista kuolee muutaman vuoden ikään mennessä, mikä laskee voimakkaasti keskiarvoa. Myös elintaso on tärkeimpiä selittäviä tekijöitä: köyhät elävät vuosia tai vuosikymmeniä (paikasta riippuen) vähemmän kuin varakkaammat. Tähän seikkaan liittyy muun muassa koulutus, asuinolot, elintavat ja työn vaarallisuus. Moni köyhä kehitysmaan nainen kuolee esimerkiksi synnytykseen tai abortin jälkiseurauksiin.

Puolison iällä on tuoreen tanskalaistutkimuksen mukaan erittäin suuri merkitys ihmisen elinajanodotteeseen. Jos puoliso on kahdeksan vuotta vanhempi, ihmisen elinikä jää keskimäärin 20 prosenttia lyhyemmäksi kuin niillä, jotka ovat naineet ikätoverinsa. Mitä suurempi ikäero on, sitä suurempi on avioliiton elinikää alentava vaikutus. Naisilla voidaan havaita sama ilmiö puolison ollessa itseä huomattavasti nuorempi, mutta miehillä nuorempi puoliso päin vastoin lisää pitkäikäisyyttä.[2]

Koulutus- ja ammattiasema vaikuttaa elinikään niin, että hyvin toimeentuleva ja korkeasti koulutettu elää terveemmin ja pidempään kuin alemman koulutuksen saanut ja huonossa asemassa oleva. Tämä näyttäisi koskevan sekä miehiä että naisia. Tutkimustulos perustuu Tampereen yliopiston gerontologian Tervaskannot 90+ -tutkimukseen.[3]lähde tarkemmin?

Alkoholin, tupakan ja muiden päihteiden käyttö on elinikää lyhentävä tekijä.

Arvioiden käyttöMuokkaa

Arviot elinajanodotteesta kiinnostavat muun muassa vakuutusyhtiöitä, antropologeja sekä eläkeviranomaisia. Kansainvälisesti tärkeimpiä tiedon tuottajia ovat Maailman terveysjärjestö WHO ja Suomen Stakesia vastaavat laitokset, jotka pyrkivät tarkkailemaan tilastollisesti kansanterveyttä.

Elinajanodotteita eri aikakausillaMuokkaa

Aikakausi Elinajanodote
(vuosia)
Myöhäispaleoliittinen kausi[4] 33
Neoliittinen kausi 20
Pronssikausi[5] 18
Klassinen kreikka[6] 28
Antiikin Rooma[6] 28
Pohjois-Amerikan intiaanit ennen Kolumbusta[7] 25–30
Keskiaikainen islamilainen valtio[8] 35
Keskiaikainen Britannia[9][10] 20–30
1900-luvun alku[11][12] 30–45
Maailma keskimääräinen 2010[13] 67,2
Suomi 2010[14] 80,1
Maailma keskimäärin 2013[15] 71,5

Elinajanodotteen kehitysMuokkaa

Suomalaisten elinajanodote on pidentynyt 10 vuotta 1970-luvulta ja 20 vuotta sotien jälkeen. Nämä lisävuodet ovat yleensä terveitä ja toimintakykyisiä.[16] Pienituloisimman viidenneksen elinajanodote ei ole kuitenkaan kasvanut 1990-luvun alun jälkeen (2012 tieto). Suomalaisilla on lisäksi vähemmän terveitä elinvuosia kuin EU:ssa keskimäärin (2012 tieto).[17] Vuoden 2018 tietojen mukaan suomalaisten elinajanodote on edelleen jatkanut nousuaan ja oli 81,7 vuotta. Se oli 2018 korkeampi kuin Belgiassa, Itävallassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Tanskassa.[18] Suomalaisnaiset ovat 30 vuoden aikana kirineet elinajanodotteessa samalle tasolle Ruotsin ja Norjan kanssa. Vuonna 2019 kaikissa kolmessa maassa naisten elinajanodote oli reilut 84 vuotta. Miesten elinajanodote 79,2 vuotta oli 2019 noin kaksi vuotta lyhyempi kuin Ruotsissa ja Norjassa ja toisaalta sama kuin Tanskassa. [19] Yhdysvaltojen elinajanonodote kääntyi laskuun 2000-luvun toisella vuosikymmenellä[20].

LähteetMuokkaa

 1. a b CIA The World Factbook 2009
 2. Sven Drefahl: How Does the Age Gap Between Partners Affect Their Survival? Demography, Volume 47, Number 2, May 2010, pp. 313–326. http://muse.jhu.edu/journals/dem/summary/v047/47.2.drefahl.html
 3. http://yle.fi/uutiset/tuoreimmat/
 4. Caspari & Lee 'Older age becomes common late in human evolution' (Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2004, p. 10895–10900
 5. James Trefil, "Can We Live Forever?" 101 Things You Don't Know About Science and No One Else Does Either (1996)
 6. a b Mortality (Britannica.com)
 7. Pre-European Exploration, Prehistory through 1540
 8. Conrad, Lawrence I. (2006). The Western Medical Tradition. Cambridge University Press, 137. ISBN 0521475643. 
 9. Time traveller's guide to Medieval Britain
 10. A millennium of health improvement
 11. World Health Organization
 12. Our Special Place in History
 13. CIA – The World Factbook 2010
 14. Inhimillisen kehityksen indeksi 2010
 15. Yle Uutiset 18.12.2014 klo 11, Yle Radio Suomi areena.yle.fi. Viitattu 19.12.2014.
 16. Suomalaiset saivat 20 elinvuotta lisää Helsingin Sanomat. 4.5.2017.
 17. Outi Alanko-Kahiluoto: Oikeus, kohtuus, terveys. Vihreä Lanka 10.9.2013. https://www.vihrealanka.fi/blogi/oikeus-kohtuus-terveys
 18. "Human Development Report 2019" (PDF). United Nations Development Programme. 10 December 2019. Retrieved 2nd January 2020. http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
 19. Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2019 pojilla 79,2 ja tytöillä 84,5 vuotta 22.10.2020. Tilastokeskus. Viitattu 22.10.2020.
 20. Life expectancy in US down for second year in a row as opioid crisis deepens the Guardian. 21.12.2017. Viitattu 25.6.2021. (englanniksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa