Ei-keynesiläiset vaikutukset

Ei-keynesiläisillä vaikutuksilla viitataan sellaiseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi finanssipolitiikkaa kiristävillä toimilla onkin yksityistä kulutusta elvyttävä vaikutus, ja valtion lisävelanotto puolestaan vähentää yksityistä kulutusta. Yleisesti voidaan todeta, että ei-keynesiläiset vaikutukset ovat sellaisia, jotka ovat ristiriidassa perinteisen keynesiläisen mallikehikon tulosten kanssa. Uraa uurtava artikkeli aiheesta on Giavazzin ja Paganon (1990) Can Severe Fiscal Contraction Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. Artikkelissa G & P tutkivat Irlantia ja Tanskaa 1980-luvulla ja tulivat siihen johtopäätökseen, että ei-keynesiläisiä vaikutuksia on havaittavissa.