Ehkäisevä päihdetyö Ehyt

organisaatio

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansanterveysalan järjestö, joka tekee työtä suomalaisten terveiden elämäntapojen edistämiseksi.[1] Ehyt tuottaa menetelmiä ja tietoa, joilla ehkäistään alkoholista, tupakasta, huumeista ja pelaamisesta syntyviä haittoja. Järjestön lähtökohtana on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, raskausaikaan eivätkä lapsuuteen tai nuoruuteen. Ehyt muodostettiin 1.1.2012 kun Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä on parasta huumetta ry yhdistyivät Ehkäisevä päihdetyö Ehytiksi.[2] Yhdistys toimii myös päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistyön koordinaattorina ja loppuvuodesta 2018 sillä oli 113 jäsenyhdistystä.[3] Ehytin yhteydessä toimii myös päihdeasiamiestoiminta.

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt on SOSTEn jäsenjärjestö.

Toiminta muokkaa

Ehytillä on toimintaa ympäri Suomen. Sillä on Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston lisäksi aluekeskukset Etelä-, Länsi, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä jäsenjärjestöinä on noin sata paikallista, alueellista ja valtakunnallista järjestöä.[4] Ehyt ylläpitää yhdessä jäsenjärjestöjensä ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa päihteettömiä kansalaisten kohtaamispaikkoja. Ehytin kohtaamispaikkaverkostoon kuuluu noin 60 kohtaamispaikkaa ympäri Suomea. Kohtaamispaikoista viisi on Elokoloja.[5]

Ehyt panostaa ihmisten kohtaamiseen elämän eri alueilla. Toiminta ulottuu kaikkiin ikäryhmiin, lasten ja nuorten ohella myös työ- ja eläkeikäisiin. Ehyt on laaja-alainen kansalaisjärjestö, jonka toiminta ulottuu koko maahan. Järjestössä työskentelee noin 60 työntekijää, mutta toiminnan perusta on vapaaehtoistyössä.[6] Ehyt ei tee hoitotyötä vaan keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn yhteisöjen, kuten koulujen ja työpaikkojen sisällä. Erityisesti nuoria kohdataan myös sosiaalisen median ja internetin välityksellä. Ehyt koordinoi ehkäisevän päihdetyön verkostoa.[7] Ehyt ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhteistyökumppaneineen tuottaa Suomen päihdealan ykköstapahtumaa Päihdepäivät, joka kerää yhteen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset kunnista ja järjestöistä.[8]

Ehyt pyrkii vaikuttamaan suomalaisen alkoholikulttuurin muuttamiseen. Järjestö haluaa edistää suomalaisten hyvinvointia ja vähentää päihdehaittoja ihmisten arjessa.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ohella Ehyt tekee monipuolista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Järjestö pyrkii edistämään tutkimustietoon perustuvaa ja ihmisten terveyttä edistävää päihdepolitiikkaa. Ehyt on asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa myös monipuolista tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä käytävään keskusteluun. Tipaton tammikuu on yksi Ehytin tunnetuimmista kampanjoista.[9]

Ehyt on julkaissut vuodesta 2013 lähtien EHYT Teema -lehteä sekä jäsenjärjestöille suunnattua EHYT Järjestö -lehteä.[10] Ehyt julkaisee myös Tsemppaajat- ja EPT-verkosto -uutiskirjeitä.[11][12]

Yhdistyksen toimintaa rahoittavat muiden muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Euroopan sosiaalirahasto (EU/ESR), sosiaali- ja terveysministeriö (THL:n terveyden edistämisen määräraha), opetus- ja kulttuuriministeriö, Brita Maria Renlunds stiftelse ja Helsingin kaupunki.[13]

Ehkäisevä päihdetyö osallistuu Kotitapaturmien ehkäisykampanjaan.

Lähteet muokkaa

 1. Yhdistyksen säännöt (Arkistoitu – Internet Archive) Patentti- ja rekisterihallitus 10.4.2017.
 2. Suihko, Johanna: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi 1.1.2014. EHYT ry. Viitattu 9.2.2020. [vanhentunut linkki]
 3. Organisaatio (Arkistoitu – Internet Archive) EHYT ry.
 4. Ehyt RY: toimintaa ympäri Suomen (Arkistoitu – Internet Archive)
 5. kohtaamispaikat (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. vapaaehtoistoiminta EHYT ry (Arkistoitu – Internet Archive)
 7. Ehkäisevän päidetyön verkosto (Arkistoitu – Internet Archive)
 8. Päihdepäivät (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. Tipaton tammikuu (Arkistoitu – Internet Archive)
 10. Ehyt julkaisut (Arkistoitu – Internet Archive)
 11. Tsemppaajat-uutiskirje (Arkistoitu – Internet Archive)
 12. ([https://web.archive.org/web/20140912140506/http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_verkosto/uutiskirje Arkistoitu – Internet Archive) EPT-verkoston uutiskirje]]
 13. Hallinto EHYT ry. Viitattu 9.2.2020.

Aiheesta muualla muokkaa