Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) on Ciscon suljettu, kaupallinen reititysprotokolla joka perustuu saman valmistajan protokollaan IGRP. EIGRP on IP-reititysprotokolla, joka on optimoitu vakaaksi topologian, kaistanleveyden ja reitittimen prosessointitehon muuttuessa

Osa reititysoptimoinnista perustuu DUAL:n toimintaan, joka varmistaa, ettei reitityksessä synny silmukoita. EIGRP-reititettyjen pakettien maksimihyppymäärä on 255.

Perustoiminnot muokkaa

EIGRP:n data tallennetaan kolmeen tauluun:

  • Neighbor Table (naapuruustaulu): tallentaa tiedon viereisistä reitittimistä. Toisin sanoen niistä reitittimistä, jotka ovat suoraan yhdistettyinä reitittimeen
  • Topology table (topologiataulu): Harhaanjohtavasti nimetty taulu ei kerää tietoa koko verkon topologiasta eli rakenteesta; ennemminkin se sisältää tietoa naapurireitittimien reititystauluista.
  • Routing table (reititystaulu): Tallentaa reitit kaikkiin kohteisiin; reitit voidaan merkitä passiiveiksi tai aktiiveiksi riippuen verkon tilasta; stabiilille reitille annetaan passiiviasema, topologiamuutoksiin vastataan aktivoimalla reitti ja tarkistetaan sen määränpää.

Useita mittaustapoja muokkaa

EIGRP käyttää viittä eri tapaa mitata reittiä

Reittien vertailemiseksi näistä mittausluvuista muodostetaan painotettu luku kaavalla::

 

jossa muuttujat K1-K5 ovat ylläpitäjän määriteltävissä erilaisten käyttäytymismallien aikaansaamiseksi. Jos K5 asetetaan nollaksi, K4/K5 saa arvon yksi ja sitä ei oteta kaavassa huomioon. Oletusarvoisesti K1 ja K3 ovat arvoltaan yksi ja muut nollia, joten kaavan todellinen muoto silloin on

kaistanleveys + viive

Jotta reititykseen ei synny pysyviä silmukoita, on jokaiseen EIGRP-järjestelmää verkossa käyttävään reitittimeen asetettava muuttujille samat arvot.

Katso myös muokkaa