Avaa päävalikko

Euroopan tietosuojavaltuutettu

(Ohjattu sivulta EDPS)

Euroopan tietosuojavaltuutettu, lyhenne EDPS (engl. European Data Protection Supervisor) on Euroopan unionin toimielin, jonka tehtävänä on valvoa, että kaikki Euroopan unionin elimet noudattavat määräyksiä ihmisten oikeudesta yksityisyyteen niiden käsitellessä henkilötietoja.[1][2][3]

Asetuksessa (EU) 2018/1725 säädetään Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja valtuuksista (luku VI) sekä EDPS:n institutionaalisesta riippumattomuudesta valvontaviranomaisena. Se sisältää myös EU:n toimielinten tietosuojaa koskevat säännöt.[4]

Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa myös ohjeita muille Euroopan unionin elimille henkilötietojen käsittelystä, antaa lausuntoja tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä, ottaa vastaan yksityisten henkilöiden valituksia Euroopan unionin elinten toimista henkilötietojen käsittelyssä, sekä tekee yhteistyötä muiden vastaavien viranomaisten kanssa.[5] Euroopan tietosuojavaltuutettu voi havaitessaan tai saadessaan valituksen esimerkiksi määrätä määräyksiä rikkonutta toimielintä korjaamaan, hävittämään tai estämään määräyksiä rikkoneen tiedon käytön.[6]

Euroopan tietosuojavaltuutettua avustaa tehtävissään apulaistietosuojavaltuutettu. Lisäksi jokaiseen Euroopan unionin toimielimen, myös Euroopan tietosuojavaltuutetun,[7] on nimitettävä oma tietosuojavaltuutettunsa (DPO, engl. Data Protection Officer), joka avustaa Euroopan tietosuojavaltuutettua yksityisyysmääräysten noudattamisessa.[5][8]

Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin vuonna 2001. Apulaistietosuojavaltuutettu on Wojciech Wiewiórowski. Tietosuojavaltuutetun toimipaikka on Brysselissä, Belgiassa.[6][1]

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. a b Euroopan tietosuojavaltuutetun kotisivut suomeksi Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014.
  2. Euroopan tietosuojavaltuutettu Eurooppatiedotus (Suomen ulkoasiainministeriö). Viitattu 1.11.2014.
  3. Kansainvälinen yhteistyö - valvontaelimet Suomen tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014.
  4. L_2018295FI.01003901.xml eur-lex.europa.eu. Viitattu 22.10.2019.
  5. a b The home page of the European Data Protection Supervisor (Euroopan tietosuojavaltuutetun kotisivut englanniksi) Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
  6. a b Euroopan tietosuojavaltuutettu Europa.fi-internetportaali. Euroopan unioni. Viitattu 1.11.2014.
  7. The web page of the EDPS Data Protection Officer (EDPS:n tietosuojavaltuutetun verkkosivu) Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
  8. Network of DPOs (DPO:iden verkko) Euroopan tietosuojavaltuutettu. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)