Dynaaminen paine

fysiikassa fluidin liikkeestä johtuva paine

Dynaaminen paine (joskus myös patopaine[1]) on fluidin liikkeestä johtuva paine. Se saadaan seuraavasti:

,

missä:

= dynaaminen paine, pascal
= fluidin tiheys, kg/m3
= fluidin nopeus, m/s

Fysikaalinen merkitys muokkaa

Dynaaminen paine liittyy läheisesti hiukkasen liike-energiaan, sillä molemmat ovat suoraan suhteessa hiukkasen massaan ja nopeuden neliöön. Dynaaminen paine on yksi Bernoullin lain termeistä ja Bernoullin laki on pohjimmiltaan liikkeessä olevan fluidin energian säilymislaki.

Toinen merkittävä aspekti on se, että nopeudella   liikkuvaan kappaleeseen kohdistuva aerodynaaminen kuormitus on suoraan verrannollinen ilman tiheyteen ja nopeuden   neliöön eli se on siis suoraan verrannollinen dynaamiseen paineeseen.

Esimerkiksi ilmakehässä lentävään lentokoneeseen kohdistuvaa kuormitusta voidaan seurata tarkkailemalla dynaamista painetta ja erityisesti voidaan selvittää milloin on sen maksimi. Aerodynaamisen kuorman maksimia nimitetään usein max Q:ksi (q on dynaamisen paineen tunnus englanniksi) ja se on kriittinen parametri esimerkiksi avaruusalusten laukaisussa.

Lähteet muokkaa

  1. Ilmanpaine Tuorlan observatorio. Viitattu 06.12.2007.

Aiheesta muualla muokkaa