Distributiivinen oikeudenmukaisuus

Distributiivinen eli sosiaalinen oikeudenmukaisuus on moraaliperiaate, jonka tavoitteena on ehkäistä taloudellista eriarvoisuutta eli tulojen ja varallisuuden liian epätasaista jakautumista yksilöiden, ryhmien ja valtioiden välillä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen on edellytys myös monien ihmisoikeuksien toteutumiselle, joita ovat esimerkiksi oikeus elämään, perheen perustamiseen, työhön ja sosiaaliturvaan sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja sivistyksellisesti ihmisarvoiseen elämään[1].

Sosiaalisen oikeudenmukaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää käytännössä yleensä jonkinasteista tulojen uudelleenjakamista eli niin sanottuja tulonsiirtoja. Esimerkiksi hyvinvointivaltio toteuttaa progressiivisen verotuksen avulla distributiivista ajattelua. Yhteisesti kerätyllä "verokakulla" toteutetaan yleishyödyllisiä palveluja, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa, energia- ja liikenneverkkoja, poliisi- ja oikeuslaitosta, armeijaa, sosiaaliturvaa yms. Suomalainen sosiaaliturva on kuitenkin vain osaksi distributiivinen, sillä suurituloisille maksetaan suurin piirtein yhtä paljon sosiaalietuuksia kuin pienituloisille[2].

KritiikkiäMuokkaa

Uusliberalistinen filosofia, jonka tunnetuimmat edustajat ovat Friedrich von Hayek, Robert Nozick ja Milton Friedman, suhtautuu kriittisesti distributiiviseen näkemykseen. Esimerkiksi Heikki Patomäki on luonnehtinut Suomen 1990-luvun alun laman jälkeistä politiikkaa uusliberalistiseksi. Uusliberalismi ei hyväksy progressiivista verotusta eikä julkisesti rahoitettua hyvinvointivaltiota. Uusliberalismi kannattaa yövartijavaltiota eli minimivaltiota, jonka ainoaksi tehtäväksi jää rahalaitos, armeija, poliisi ja oikeuslaitos. Ihmisen omalle vastuulle jää kustantaa terveydenhuollosta aiheutuvat kustannukset sekä koulutus. Uusliberalistinen käsitys ihmisoikeuksista on huomattavasti kapeampi kuin distributiiviseen näkemykseen sisältyvä.kenen mukaan?

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet.net. Viitattu 4.4.2022.
  2. Kai Hirvasnoro: Anna Kontula oikaisi pääministeriä: Sosiaalietuuksia enemmän rikkaille kuin köyhille. Kansan Uutiset 15.9.2017. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3777659-anna-kontula-oikaisi-paaministeria-sosiaalietuuksia-enemman-rikkaille-kuin-koyhille

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa. Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. WSOY.

Aiheesta muuallaMuokkaa