Tuojahaarake

hermosolun osa
(Ohjattu sivulta Dendriitti)

Tuojahaarake eli dendriitti on neuronin yksi haara.[1] Se ottaa vastaan viestejä aistinsoluista tai muista hermosoluista ja välittää niitä eteenpäin sähköisinä impulsseina kohti solukeskusta. Tuojahaarakkeet ovat yleensä voimakkaasti haaroittuneita ja lyhyitä.[2] Solukeskukseen liittyy tavallisesti useita dendriittejä. [3]

Neuronin kaavakuva, jossa dendriitit ovat vasemmalla solukeskuksesta lähteviä haarakkeita.

ToimintaperiaateMuokkaa

Sähköisen viestin, impulssin, siirtyminen hermosolussa perustuu sähkövarauksen muuttumiseen hermosolun solukalvon sisä- ja ulkopinnan välillä. Impulssin tulee olla riittävän voimakas ylittääkseen kynnysarvon, jotta se voi jatkaa matkaansa hermosolussa. Ensimmäinen valikointi tapahtuu tuojahaarakkeen alkuosassa. [2] Hermosolun stimuloinnin seurauksena solun sisäpuoli tulee positiiviseksi ulkopuoleen nähden eli kalvojännite on positiivinen. Jos depolarisaatio ylittää solulle ominaisen kynnysarvon, aktiopotentiaali syntyy ja impulssi lähtee etenemään tuojahaarakkeesta solukeskuksen kautta viejähaarakkeeseen.[3]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Turunen, Seppo: Biologia: Ihminen, s. 190. 5.–7. painos. WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-29701-8.
  2. a b Turunen, Seppo: Biologia: Ihminen, s. 37–39. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2012. ISBN 978-951-0-29701-8.
  3. a b Hiltunen, Holmberg, Jyväsjärvi, Kaikkonen, Lindblom-Ylänne, Nienstedt, Wähälä: Galenos - Johdanto lääketieteen opintoihin, s. 199–206. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-33085-2.

Aiheesta muuallaMuokkaa