Demokraattinen sentralismi

Demokraattinen sentralismi on marxilais-leniniläisten kommunististen puolueiden järjestömuoto, jossa demokratia viittaa keskustelunvapauteen ja sentralismi yhteisiin päätöksiin sitoutumiseen. Demokraattisen sentralismin tarkoituksena on luoda joustava organisaatio, jossa ideat ja keskustelu liikkuvat, mutta organisaatio pysyy siitä huolimatta yhtenäisenä. Demokratiaa hyödynnetään kun kaikki johtoelimet valitaan vaaleilla alhaalta ylöspäin ja heidät on myös mahdollista erottaa. Ylempien ja alempien kerrosten välillä päätöksistä keskustellaan aina ennen kuin ne toimeenpannaan.

Demokraattinen sentralismi pohjautuu sille, että kun kansa ei jakaudu yhteiskuntaluokkiin, joilla olisi toisistaan poikkeavat intressit, on tällöin mahdollista tehdä päätöksiä jotka sopivat kaikille kansalaisille. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että eri yhteiskuntaluokille ei tarvita erillisiä kyseisten yhteiskuntaluokkien vastakkaisia etuja ajavia puolueita, vaan yhteiskuntaluokattomassa yhteiskunnassa politiikkaa voidaan harjoittaa yhden puolueen turvin siten että se edustaa koko kansan etua. Marxilaisuudessa tätä kansalaisten yhteistä etua ajavaa yhtä puoluetta kutsutaan proletariaatin diktatuuriksi. Tällöin valtio on ”koko kansan valtio”, koska porvaristo luokkana on hävinnyt. Tällöin ei enää ole tarvetta porvarilliselle demokratialle, jonka Lenin näki kaikkein tehokkaimpana diktatuurin muotona, joka alistaa työväenluokkaa, puolustaa porvaristoa ja antaa etuoikeuksia porvaristolle riistäjäluokkana.[1]

Marxilais-leninistisessä poliittisessa järjestelmässä ei ole muuta kuin yksi puolue. Kilpailevia puolueita ei siis ole. Siten päätökset on muodostettava yhden puolueen sisällä, eikä useampien puolueiden yhteisenä kompromissina. Leninin mukaan puolueen sisällä on vapaus keskustella päätettävistä asioista. Stalinin aikaan demokraattinen sentralismi kärsi Stalinin ottamasta valta-asemasta, ja hänestä on käytetty nimitystä diktaattori.[2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa