Cursus honorum

virkamiesura Rooman valtakunnassa

Cursus honorum tarkoittaa viranhaltijan uraa Rooman valtakunnassa. Eri virat seurasivat toisiaan määrätyssä järjestyksessä.

  • Sotilastribuuni – ennen viranhaltijanuran aloittamista oli Rooman kansalaisen palveltava kymmenen vuotta Rooman armeijassa.
  • Kvestori – ehdokkaan täytyi olla 30-vuotias tai vanhempi. Kvestoriksi valitseminen johti automaattisesti senaatin jäsenyyteen. Kvestorit valittiin kansankokouksessa (comitia tributa).
  • Preettori – ehdokkaan täytyi olla 39-vuotias tai vanhempi. Preettorit valittiin sotaväenkokouksessa (comitia centuriata). Virka-aikansa päätyttyä preettori saattoi päästä jonkin provinssin hallitsijaksi propreettoriksi.
  • Konsuli – korkein virka Rooman tasavallan aikana. Ehdokkaan täytyi olla 42-vuotias tai vanhempi. Konsulit valittiin sotaväenkokouksessa. Virka-aikansa päätyttyä konsuli pääsi yleensä jonkin provinssin hallitsijaksi prokonsulina.
  • Kensori – korkea virkamies, joka teetti väestönlaskennan ja verollepanon (census) joka viides vuosi. Kensorit valittiin sotaväenkokouksessa.

Katso myös Muokkaa