Bibliothèques Européennes de Théologie

Bibliothèques Européennes de Théologie (BETH) on vuonna 1961 perustettu ekumeeninen järjestö, jonka päämaja on Nijmegenissa Alankomaissa ja jonka tavoitteena on palvella Euroopan teologisten kirjastojen kehitystä edistämällä yhdistyksen jäsenten välistä yhteistyötä.

HistoriaaMuokkaa

Vuonna 1957 roomalaiskatolisten teologisten kirjastojen yhteistyöelimen Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken (AKThB) kymmenennessä vuosikokouksessa Frankfurtissa joukko kirjastoväkeä loi perustan yhdistykselle, josta sittemmin kehittyi BETH. Sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja sovinnon hengessä nämä kirjastomiehet, Isä Luchesius Smits (VKSB, Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen, Alankomaat), Isä Francis Courtney (ABTAPL, Iso-Britannia) sekä Isä Mech (Association des bibliothèques de sciences religieuses, Ranska), halusivat edistää kristillisen uskon asemaa vahvistamalla teologisten kirjastojen välisiä kontakteja.[1]

He pitivät tarpeellisena parantaa alansa ammatillista tasoa, laatia kansainvälisiä bibliografioita sekä kehittää teologisten kirjastojen välistä yhteistyötä missionsa toteuttamiseksi. Tätä kuvaavat hyvin sanat, jotka Johan van Wyngaerden on lausunut hollantilaisen VSKB:n perustajista: « He eivät pitäneet apostolisena missionaan ainoastaan vastuuta seminaarien ja luostarien arvokkaiden kirjakokoelmien säilyttämistä vaan myös niiden avaamista laajemman yleisön käyttöön. [2] ».

Niinpä 18. lokakuuta 1961 Frankfurtissa perustettiin Conseil international des associations de bibliothèques de théologie (International Council of Theological Library Associations [Teologisten kirjastoseurojen kansainvälinen neuvosto]), joka kokosi kirjastonhoitajia alun perin Saksasta, Ranskasta ja Alankomaista. Vuonna 1970 järjestö laajeni saamalla piiriinsä lisää kansallisia kirjastoyhdistyksiä ja siitä tuli IFLA:n jäsen (1971-1986). Vuodesta 1961 vuoteen 1999 järjestön työstä kertovat seuraavat yhteisjulkaisut: Scripta recenter edita, filosofian ja teologian alojen jatkuvasti täydennetty bibliografia vuosilta 1959–1973 sekä Bibliographia ad usum seminarorium (1959-1965), johon koottiin teologian opinnoille tarpeelliset välineet (liturgia, missiologia, ekumenia).

Vuonna 1999 järjestö muutti nimensä korostaakseen toimintansa eurooppalaista erityisluonnetta. Siitä tuli BETH: Bibliothèques Européennes de Théologie / European Theological Libraries / Europäische Bibliotheken für Theologie. Järjestölle avattiin omat Internet-sivut, joita päivitetään Leuvenin roomalaiskatolisessa yliopistossa (Katholieke Universiteit Leuven).

Vuonna 2012 järjestöön kuuluu 12 kansallista jäsenyhdistystä sekä 13 erityisjäsentä, joihin lukeutuvat esimerkiksi Bibliothèque nationale de France (Ranskan kansalliskirjasto, filosofian ja uskonnon palvelusektori), Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Strasbourgin kansallinen ja yliopistollinen kirjasto, teologian ja uskontotieteen palvelusektori) sekä Genevessä sijaitsevan Kirkkojen maailmanneuvoston kirjasto.

BETH järjestää kansallisten seurojensa avulla ja niiden poikkeuksellisen rikkaaseen toimintakulttuuriin nojautuen vuosittain yhteisen konferenssin. Järjestön viralliset kielet ovat ranska ja englanti. Viestintä tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi. BETH auttaa jäseniään pääsemään käsiksi alan tietokantoihin sekä jakaa vuosittain tietoa näyttelyistä, kokouksista [3], digitointihankkeista ja muista vireillä olevista projekteista.

Symbolinen merkitysMuokkaa

Heprean kielessä Beth on aakkoston toinen kirjain ja Raamatun ensimmäinen kirjain, joka esiintyy luomiskertomuksen ensimmäisessä sanassa bereschit («alussa»). Heprean sanana BETH tarkoittaa «talo, rakennus».

Vuonna 2008 muuan unkarilainen graafikko suunnitteli järjestölle logon, joka lukupulpetin muodossa ilmentää pyhien kirjoitusten tutkimista ja lukemista (lectio divina). Kirjastonhoitajan ammatin nykyaikaa kuvaavat lyhenteen neljä kirjainta koskettimilla.

Järjestön jäsenseuratMuokkaa

ABCF: Association des Bibliothèques Chrétiennes de France - Ranska

ABEI: Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani - Italia

ABIE: Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España - Espanja

ABTAPL: Association of British Theological and Philosophical Libraries – Iso-Britannia ja Irlanti

AKThB: Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken - Saksa

EKE: Egyházy Könyvtárak Egyesülése - Unkari

FIDES: Federation of the Polish Ecclesiastical Libraries - Puola

FTRB: Forum for Teologiske og Religionsfaglige Bibliotek - Norja

URBE: Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche - Italia

VkwB: Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche (AABevK) - Saksa

VRB: Vereiniging van Religieus-Wetenschappelijke Bibliothecarissen – flaaminkielinen Belgia

VTB: Vereiniging voor het Theologisch Bibliothecariaat - Alankomaat

LähteetMuokkaa

1. André J. Geuns and Barbara Wolf-Dahm, "Theological Libraries : an overview on history and present activities of the international council of associations of theological libraries" [archive], INSPEL, International Journal of Special Libraries, 32 (1998) 3, 139–158.

2. J. van Wyngaerden, "La Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VTB)", Conseil International des Associations de Bibliothèques de Théologie, 1961–1996, Leuven: Bibliothek van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven, 1996.

3. O. Dupont "Les réseaux français et européens de Bibliothèques religieuses" [archive], BBF, Bulletin des Bibliothèques de France, 2010, t.55, n°1.

Aiheesta muuallaMuokkaa