Autoimmuunisairaus

(Ohjattu sivulta Autovasta-aine)

Autoimmuunisairaus tarkoittaa sairautta, josta ajatellaan, että sen aiheuttajana on elimistön immuunijärjestelmän epätavallinen reaktio elimistön omia soluja vastaan. Tällöin autoimmuunijärjestelmä alkaa tuhota virheellisesti joitakin elimistön omia kudoksia. Monet autoimmuunisairauksina pidetyt sairaudet ovat kuitenkin paljastuneet viime vuosina virusten tai bakteerien aiheuttamiksi tulehdustaudeiksi. Esimerkiksi ykköstyypin diabeteksen on osoitettu johtuvan viruksista[1] ja Crohnin taudin immuunivajeesta[2][3][4][5][6][7].

Immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä, joka tuhoaa elimistöön tunkeutuvia vieraita taudinaiheuttajia, kuten osaa bakteereista sekä viruksia. Autoimmuunisairaudessa immuunijärjestelmä poikkeuksellisesti tunnistaa vieraiksi myös elimistön omia kudoksia ja reagoi niitä vastaan kuten ne olisivat haitallisia. Tästä epätarkoituksenmukaisesta tulehdusreaktiosta seuraa samanlaista kudostuhoa kuin muistakin tulehduksista, minkä ajatellaan aiheuttavan autoimmuunisairauden oireet.

Yleisiä autoimmuunisairauksiaMuokkaa

Kilpirahasen tulehdus ja nivelreumaa ovat yleisiä autoimmuunisairauksia[8]. Myös esimerkiksi autoimmuunihepatiittia, keliakiaa, kroonista väsymysoireyhtymää[9], MS-tautia, narkolepsiaa, perniöösiä anemiaa, psoriasista, ja punahukkaa pidetään autoimmuunisairauksina.

Ykköstyypin eli nuoruusiän diabetesta pidettiin viime aikoihin asti autoimmuunisairautena, koska taudin ajateltiin johtuvan siitä, että elimistön immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia soluja vastaan tuhoten haiman Langerhansin saarekkeiden beetasolut, jotka tuottavat insuliinia. Sittemmin on huomattu, että virukset kykenevät tunkeutumaan haimaan ja tuhoamaan insuliinia tuottavat beetasolut[1]

Autoimmuunisairauksia on useita hyvin erilaisia, osa yleisiä, osa erittäin harvinaisia. Osa autoimmuunisairauksista on nk. soluvälitteisiä, eli kudostuhoa aiheuttavat soluvälitteisen immuniteetin solut. Soluvälitteiset autoimmuunisairaudet ovat yleensä yhden kohdekudoksen sairauksia: nivelreumassa oireet johtuvat nivelten kudosten tulehduksesta ja nuoruustyypin diabeteksessa taas haiman solujen tuho johtaa insuliinin puutteeseen.lähde?

Osa autoimmuunisairauksista puolestaan on humoraalisen eli vasta-ainetuotantoon perustuvan immuunijärjestelmän sairauksia. Tällöin autovasta-aineet kiertävät kaikkialla elimistössä, joten oireita voi tulla useasta eri elimestä[10]. Tyyppiesimerkki autovasta-aineiden aiheuttamasta autoimmuunisairaudesta on SLE eli punahukka, jossa verenkierron autovasta-aineet voivat aiheuttaa tulehdusta esimerkiksi iholle, munuaisiin että sydämeen. Onkin ilmeistä, että autoimmuunisairaudet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä sairauksia, joiden taustalla on sekä geneettisiä eli perinnöllisiä tekijöitä että ympäristötekijöistä johtuvia syitä.lähde?

EsiintyvyysMuokkaa

Autoimmuunisairaudet ovat yleistyneet[11], ja ne olivat naisilla 1990-luvulla jo neljänneksi suurin vammaisuuden aiheuttaja[12] Naiset sairastuvat kolme kertaa miehiä useammin autoimmuunisairauteen[13][14] Lisäksi naiset sairastuvat autoimmuunisairauteen tyypillisesti vielä hedelmällisessä iässä ollessaan[15]. Noin viisi prosenttia länsimaiden väestöstä sairastaa vähintään yhtä autoimmuunisairautta[16].

Syytä naissukupuolen yliedustukseen ei tiedetä, mutta hormonaalisilla tekijöillä arvellaan olevan vaikutusta asiaan. Lisäksi tiedetään, että tietyt kudostyypit lisäävät riskiä sairastua autoimmuunisairauteen: esimerkiksi kudostyyppi HLA-B27 on selkeästi yhteydessä soluvälitteisiin autoimmuunisairauksiin selkärankareuma ja reaktiivinen artriitti.lähde?

AiheuttajatMuokkaa

Autoimmuunisairauksilla tiedetään olevan geneettinen perusta ja on tyypillistä, että joissain suvuissa esiintyy monenlaisia autoimmuunisairauksia[17].

Autoimmuunisairauksien kohdalla ei yleensä tiedetä, mikä tai mitkä tekijät saavat immuunijärjestelmän toimimaan virheellisesti. Joissakin tietyissä autoimmuunisairauksissa kuten ADEM) yhteys akuutin infektion tai rokotuksen ja sairauden välillä on kuitenkin osoitettu.

Hygieniahypoteesin mukaan autoimmuunitautien yleistyminen johtuisi ainakin osittain nykyisestä liian hygieenisestä elämästä varhaislapsuudessa. Lapset joutuvat aiempaa vähemmän tekemisiin maassa ja eläimissä olevien mikrobien kanssa. Tämän on arveltu saattavan häiritä joissain tapauksissa immuunijärjestelmän kypsymistä, minkä seurauksena immuunisolut olisivat alttiimpia suuntaamaan toimintansa virheellisesti omia kudoksia kohtaan. Tämän lisäksi tarvitaan myös ulkoisia autoimmuunisairauden laukaisevia tekijöitä. Ne tunnetaan huonosti, mutta niiden arvellaan olevan usein bakteereita tai viruksia.[18]

Hygieeniahypoteesi syntyi 1980-luvun lopussa, kun David Strachan havaitsi, että sisarussarjan nuorimmilla esiintyy vähemmän heinänuhaa kuin vanhemmilla sisaruksillaan ja ehdotti ilmiön johtuvan siitä, että nuoremmat lapset altistuvat varhaislapsuudessaan enemmän vanhemmilta sisaruksilta saatuihin tautitartuntoihin. Tartuntatauteja aiheuttavat mikrobit koulisivat nuorempien sisarusten immuunijärjestelmää siten, että se olisi vähemmän altis herkistymään allergeeneille.

Hygieeniahypoteesi laajennettiin myöhemmin koskemaan myös ympäristöperäistä mikrobialtistusta. Kun tutkijat havaitsivat 1990-luvulla, että suomalaisilla lapsilla esiintyy neljä kertaa enemmän allergiaa kuin Karjalan tasavallassa Venäjällä, he päättelivät, että tämän täytyy johtua asuinympäristöstä tulevan mikrobialtistuksen eroista. Hygieniahypoteesi vahvistui edelleen, kun 2000-luvun alussa havaittiin useissa Euroopan maassa, että maatiloilla elävillä lapsilla esiintyy sekä vähemmän allergioita että enemmän bakteerien soluainesta vuodepölyssä. Toisaalta on myös havaittu, että esimerkiksi ihmiset, joiden immuunisolujen mikrobireseptoreissa on tietty geenivirhe, eivät saa allergiasuojaa mikrobirikkaassakaan ympäristössä.[19] Hygieniahypoteesi laajeni myöhemmin koskamaan myös autoimmuunisairauksia ja 2010-luvulla pidettin jo todennäköisenä, että varhaislapsuuden runsas altistuminen maaperäbakteereille vähentää riskiä sairastua autoimmuunisairauteen[20].

Kateenkorvassa kehittyvät T-solut tavallisesti suojelevat elimistöä ulkopuolisilta mikrobeilta: T-soluja on useita eri alaluokkia, joiden toiminta eroaa toisistaan. Esimerkiksi HI-viruksen aiheuttama infektio tuhoaa nk. auttaja-T-soluja, joiden puuttuessa ihmisen immuunijärjestelmä on syvästi häiriintynyt - tilaa kutsutaan AIDSiksi. Normaalisti kateenkorvassa kehittyessään elimistö tuhoaa elimistön omia rakenteita liikaa tunnistavat T-solut, jotta ne eivät pääsisi aiheuttamaan autoimmuunireaktioita. Säätelijä-T-solut ovat erityinen T-soluryhmä, jotka estävät muiden immuunijärjestelmän solujen epätarkoituksenmukaisia reaktioita. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat muun muassa yhteyden säätelijä-T-solujen toiminnan puutteellisuuden ja autoimmuunisairauksien välillä.

HoitoMuokkaa

On olemassa viitteitä siitä, että kollageenipitoisen ravinnon tai lisäravinteiden nauttiminen helpottaa autoimmuunisairauksien oireita[21].

DiagnostiikkaMuokkaa

Autoimmuunisairauksien diagnostiikkaa vaikeuttaa se, että ne vaikuttavat tyypillisesti laaja-alaisesti useisiin elintoimintoihin ja niiden oirekuvassa esiintyy suurta vaihtelua.[22] Yhdysvaltojen autoimmuunisairausyhdistyksen kyselyn mukaan lähes puolet autoimmuunisairautta potevista potilaista leimataan luulotautisiksi ennen oikean diagnoosin löytymistä. Oikean diagnoosin saaneet potilaat joutuvat konsultoimaan keskimäärin viittä eri lääkäriä ennen autoimmuunitaudin löytymistä. Diagnoosin saanti kestää tämän vuoksi keskimäärin viisi vuotta.[23]

LähteetMuokkaa

 1. a b Merikanto, Tiina: Ykköstyypin diabetekseen löytymässä rokote Yle. Viitattu 21.10.2013.
 2. Crohn's disease: An immune deficiency state, Clinical reviews in allergy & immunology (2010), 23-21
 3. Mycobacteria in Crohn's disease: How innate immune deficiency may result in chronic inflammation, Expert review of clinical immunology (2010), sivut 633–41
 4. Crohn's disease: Innate immunodeficiency
 5. What's in a name? The (mis)labelling of Crohn's as an autoimmune disease
 6. Defective IL-1A expression in patients with Crohn's disease is related to attenuated MAP3K4 signaling
 7. Revisiting Crohn's disease as a primary immunodeficiency of macrophages
 8. Autoimmune diseases. 2019. https://www.allergy.org.au/patients/autoimmunity/autoimmune-diseases
 9. Valkama, Meri: Suomen Kuvalehti – “CFS-hoito usein verrattavissa kidutukseen” 30.11.2014. CFS-yhdistys. Viitattu 7.3.2016.
 10. Yrjö T. Konttinen: Sjögrenin syndrooma Therapia Fennica, Kandidaattikustannus Oy. Viitattu 14.10.2014.
 11. Pertti Mustajoki: Autoimmuunisairaudet. Verkkolehti Duodecim 19.11.2018.
 12. U.S. Department of Health and Human Services. Office on Women’s Health. Women’s Health Issues: An Overview. Fact sheet. May 2000.
 13. Autoimmune Disease in Women. American autoimmune related diseases association. https://www.aarda.org/autoimmune-information/autoimmune-disease-in-women/
 14. http://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00010
 15. Autoimmune Disease in Women. American autoimmune related diseases association. https://www.aarda.org/autoimmune-information/autoimmune-disease-in-women/
 16. Autoimmune diseases. 2019. https://www.allergy.org.au/patients/autoimmunity/autoimmune-diseases
 17. Autoimmune Disease in Women. American autoimmune related diseases association. https://www.aarda.org/autoimmune-information/autoimmune-disease-in-women/
 18. Pertti Mustajoki: Autoimmuunisairaudet. Verkkolehti Duodecim 19.11.2018. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00010
 19. Allergian juurilla Karjalassa. IDÄNTUTKIMUS 3/2009, sivut 24-33. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/80262/40893
 20. Pertti Mustajoki: Autoimmuunisairaudet. Verkkolehti Duodecim 19.11.2018. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00010
 21. Unohda viherpirtelö: luuliemi on uusi trendijuoma. Maija Koski 23.11.2014. https://www.menaiset.fi/artikkeli/ruoka/unohda_viherpirtelo_luuliemi_on_uusi_trendijuoma
 22. Autoimmune Disease in Women. American autoimmune related diseases association. https://www.aarda.org/autoimmune-information/autoimmune-disease-in-women/
 23. Autoimmune Disease in Women. American autoimmune related diseases association. https://www.aarda.org/autoimmune-information/autoimmune-disease-in-women/

Aiheesta muuallaMuokkaa