Avaa päävalikko

HenkilöhistoriaMuokkaa

Filosofian maisteri, lakitieteen tohtori Sipilän vanhemmat olivat kouluneuvos Heikki Kyösti Sipilä ja Lydia Karolina Tallqvist. Hänen puolisonsa vuodesta 1923 oli keuhkosairauksiin erikoistunut lääkäri Elli Maria Flinkman. Perheen tytär Liisa Maria avioitui professori Arne Rousin kanssa.[1] Sipilä toimi Helsingin yliopiston talousoikeuden ja työoikeuden professorina 1941–1962. Hän oli yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani 1960–1962 ja varadekaani 1951–1960.

TeoksiaMuokkaa

 • Hurja Tuomo : arkkiveisu vanhan pappilan pidoista : aihe kansantarinasta. WSOY 1924
 • Ehdotus laiksi vakuutusyhtiöistä : lyhyt selostus ehdotuksesta ja Keskinäisen vakuutuslaitoksen Sammon lausunto. Turku 1928
 • Keskinäisten palovakuutuslaitosten pohjoismainen kongressi Helsingissä kesäkuun 28-29 p:nä 1933 : lakimääräykset vakuutustarkastuksesta ja sen toimivallasta neljässä Pohjoismaassa, etupäässä silmällä pitäen keskinäisiä vakuutusyhtiöitä : selostuksia Tanskasta (H. C. Bjørnow), Norjasta (Einar Woxen), Ruotsista (R. Westerberg)ja Suomesta (Arvo Sipilä). Helsinki 1933
 • Deliktiperusteisen vahingonvastuun teoreettinen rakenne : Suomen varallisuusoikeutta silmälläpitäen. Suomalaisen lakimiesten yhdistyksen julkaisuja 8. Otava 1936
 • Suomen työoikeuden käsite ja järjestelmä sekä suhde sosiaaliseen lainsäädäntöön. Tekijä, Helsinki 1938
 • Tahallisuutta ja tuottamusta edellyttävien vastuutunnusmerkistöjen kausaalisen realisoitumisen probleema. Eripainos Lakimies 5/1937. Porvoo 1938
 • Uusi ammattitautilaki / Den nya lagen om yrkessjukdomar. Eripainos Sosiaalisen aikakauskirjan n:osta 7. Helsinki 1939
 • Suomen kansaneläkeoikeus : aineellinen kansaneläkeoikeus ja katsaus muodolliseen kansaneläkeoikeuteen. Tekijä, Helsinki 1941
 • Suomen sotavakuutuslainsäädäntö. Helsinki 1942
 • Suomen työoikeus 1. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja 17. WSOY 1948
 • Eteläsuomalaisen osakunnan 50-vuotisjuhla 10. 10. 1955 ; kirj. Matti Kuusi ja Arvo Sipilä. Eteläsuomalainen osakunta, Helsinki 1955
 • Suomen työoikeuden pääasiat. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja 137. WSOY 1968

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Juhani Kirpilä, Sisko Motti, Anna-Marja Oksa (toim.): Suomen lääkärit 1962, s. 606. Helsinki: Suomen Lääkäriliitto, 1963.

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Arne Rousi : Työoikeuden uranuurtaja ja humanisti. Arvo Sipilä 1898-1974. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 96/1998 (Doria linkki)