Avaa päävalikko

Anestesiologia

lääketieteen osa-alue, jonka piiriin kuuluu anestesia, kivunhoito, tehohoito ja ensihoito

Anestesiologia on lääketieteen osa-alue, jonka piiriin kuuluu anestesia, kivunhoito, tehohoito ja ensihoito. Anestesiologia sisältää myös näillä aloilla tehtävän tieteellisen tutkimuksen. Leikkaussalissa anestesiatoiminnasta vastaa alaan erikoistunut lääkäri yhteistyössä anestesiasairaanhoitajan kanssa. Suomessa erikoisalan nimi on anestesiologia ja tehohoito, ja siihen kouluttautuminen kestää lääkärin 6-vuotisen perustutkinnon suorittaneelta henkilöltä vähintään kuusi vuotta lisää.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoisala käsittää seuraavat osa-alueet:

Anestesia
Anestesiatoiminnalla tarkoitetaan leikkausten ja muiden toimenpiteiden mahdollistamiseksi annettavaa puudutusta, kipulääkitystä, nukutusta (yleisanestesia) tai sedaatiota sekä peruselintoimintojen (hengitys, verenkierto, tajunta, munuaisten ja maksan toiminta jne.) valvontaa ja hoitoa näiden toimenpiteiden yhteydessä.
Tehohoito
Tehohoito tarkoittaa kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen (kts. yllä) tukemista, kunnes tehohoidon tarpeen aiheuttanut äkillinen sairaus paranee. Tehohoidossa käytetään tarvittaessa mm. hengitystä, verenkiertoa, munuaisia, maksaa ja aivoja tukevia lääkkeitä ja laitteita (ventilaattorihoito, keinomunuaishoito/dialyysi, ). Tehohoito aloitetaan yleensä sairaankuljetuksen aikana tai päivystyspoliklinikalla, ja sitä jatketaan teho-osastoilla ja valvontaosastoilla, jotka ovat potilaiden jatkuvaan valvontaan ja elintoimintojen ylläpitoon erikoistuneita yksikköjä. Tehohoidosta vastaavilla lääkäreillä on useimmiten anestesiologian, sisätautien tai lastentautien alan erikoislääkärikoulutus, ja lisäksi 2-vuotinen lisäkoulutus tehohoidon alalta (tehohoidon erityispätevyys tai lisäkoulutus).
Kivunhoito
Kivunhoidon alaan kuuluu pitkittyneiden kiputilojen hallinta, esimerkiksi krooninen kipu tai syöpäkipu. Useissa keskussairaaloissa toimii kivunhallintaan erikoistuneita poliklinikoita.
Ensihoito
Ensihoitoon kuuluu ensiapu ja ensihoito äkillisissä vaikeissa sairaustiloissa ja tapaturmissa sairaalan ulkopuolella sekä sairaalassa, mm. osallistuminen katastrofitilanteiden hoitoon yhdessä muun pelastustoiminnan kanssa sekä elvytys.

Aiheesta muuallaMuokkaa