Avaa päävalikko

Ammatillisen koulutuksen reformilla tarkoitetaan Suomessa valmistelussa olevaamilloin? merkittävääkenen mukaan? uudistusta ammatilliseen koulutukseen. Käsite ammatillinen koulutus tarkoittaa kaikkea ammatillista osaamista tuottavaa koulutusta sekä eri tavoin hankittua ja näyttötutkinnoilla osoitettua osaamista.

Näyttötutkinnot käsittävät kaikki ammatilliset tutkinnot. Ammatillisen koulutuksen kohderyhmä on laaja. Se käsittää peruskoulun päättäneet nuoret, vailla perusasteen koulutuksen jälkeistä koulutusta olevat, ammatinvaihtajat, työttömät ja työttämyysuhan alaiset sekä työssä olevat. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan tämä kokonaisuus mukaan lukien oppisopimus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi, joten nykyiset aikuisille ammatillista opetusta antavat oppilaitokset eli aikuisopistot sulautetaan ammatillisiin oppilaitoksiin. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.[1]

Nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat poistetaan ja uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat: rahoitus, ohjaus, säätely, ammatilliset tutkinnot, koulutuksen järjestäjärakenne ja koulutuksen toteuttamismuodot. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa itselleen sopivin opintopolku.[2]

Reformin keskeinen periaate on osaamisperustaisuus. Käytännössä koulutusaikoja voidaan lyhentää, kun opiskeluaikoja ei lasketa enää vuosina, vaan osaaminen ratkaisee.[3]

Lainsäädännön uudistamisen yhteydessä otetaan huomioon myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämistarpeet. Työvoimakoulutus siirtyy osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää ja lainsäädäntöä siltä osin, kun se on tutkintotavoitteita ammatillista opiskelua.[4]

LähteetMuokkaa