Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformilla tarkoitetaan Suomessa vuoden 2018 alusta voimaan tullutta merkittävääkenen mukaan? uudistusta ammatilliseen koulutukseen. Käsite ammatillinen koulutus tarkoittaa kaikkea ammatillista osaamista tuottavaa koulutusta sekä eri tavoin hankittua ja näyttötutkinnoilla osoitettua osaamista.

Näyttötutkinnot käsittävät kaikki ammatilliset tutkinnot. Ammatillisen koulutuksen kohderyhmä on laaja. Se käsittää peruskoulun päättäneet nuoret, vailla perusasteen koulutuksen jälkeistä koulutusta olevat, ammatinvaihtajat, työttömät ja työttömyysuhan alaiset sekä työssä olevat. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan tämä kokonaisuus mukaan lukien oppisopimus. Nykyiset lait yhdistettiin uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi, joten nykyiset aikuisille ammatillista opetusta antavat oppilaitokset eli aikuisopistot sulautettiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta.[1]

Nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat poistetaan ja uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat: rahoitus, ohjaus, säätely, ammatilliset tutkinnot, koulutuksen järjestäjärakenne ja koulutuksen toteuttamismuodot. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa itselleen sopivin opintopolku.[2]

Reformin keskeinen periaate on osaamisperustaisuus. Käytännössä koulutusaikoja voidaan lyhentää, kun opiskeluaikoja ei lasketa enää vuosina, vaan osaaminen ratkaisee.[3]

Lainsäädännön uudistamisen yhteydessä otettiin huomioon myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämistarpeet. Työvoimakoulutus siirtyi osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää ja lainsäädäntöä siltä osin, kun se on tutkintotavoitteiltaan ammatillista opiskelua.[4]

Lähteet

muokkaa