Alikaliiperiammus

ammus, joka on pienempi kuin aseen piippu

Alikaliiperiammus on tavallisimmin tykeissä käytetty ammus, jonka vaikuttava osa on halkaisijaltaan pienempi kuin sen aseen kaliiperi, jolla kyseinen ammus ammutaan.

Panssarintorjuntaan käytettävä alikaliiperiammus

Alikaliiperiammuksella on mahdollista saavuttaa hyvin suuri lähtönopeus, minkä takia useimmat alikaliiperiammukset ovat panssarinläpäiseviä panssariammuksia. Suuren lähtönopeutensa ansiosta alikaliiperiammukset soveltuvat myös täsmäaseiden, kuten ohjusten, ja lentokoneiden torjuntaan.

Alikaliiperiammuksia on olemassa kahta päätyyppiä: kiinteillä ohjausosilla varustetut alikaliiperiammukset ja irtoavilla ohjausosilla varustetut alikaliiperiammukset.

Kiinteillä ohjausosilla varustetut alikaliiperiammukset muokkaa

Kiinteillä ohjausosilla varustetut alikaliiperiammukset on varustettu ohjausosilla, jotka tekevät ammuksen ulkomitoiltaan täyskaliiperiseksi. Kiinteillä ohjausosilla varustettuja alikaliiperiammuksia käytetään pääasiassa panssarintorjuntaan. Ammuksen vaikuttava osa, ydin, on kuitenkin kaliiperiltaan pienempi, esimerkiksi 1/3 ammuksen kaliiperista. Kun ammus osuu maaliinsa, ohjausosat hajoavat ja irtoavat ytimestä jolloin ydin alkaa tunkeutua panssariin. Irtoavilla ohjausosilla varustettujen alikaliiperiammusten vaikutus perustuu panssarista irtoavien kappaleiden sirpalevaikutukseen sekä ytimen iskuvaikutukseen maalin sisällä. Kiinteillä ohjausosilla varustettujen alikaliiperiammusten ytimien tavallisimpia valmistusmateriaaleja ovat volframikarbidi tai muut volframiseokset. Englantilaisperäinen nimitys tällä ammustyypille on APCR (Armour-Piercing Composite Rigid) ja amerikkalaisperäinen HVAP (Hyper Velocity Armor-Piercing).

Irtoavilla ohjausosilla varustetut alikaliiperiammukset muokkaa

Irtoavilla ohjausosilla varustetuista alikaliiperiammuksista on olemassa kahta päätyyppiä: irtoavilla ohjausosilla varustettu pyrstövakautettu alikaliiperinen nuoliammus (nuoliammus) ja irtoavilla ohjausosilla varustettu rotaatiovakautettu alikaliiperiammus.

Irtoavilla ohjausosilla varustettu pyrstövakautettu alikaliiperinen nuoliammuksen osia ovat ydin ja ohjausosat. Ytimen takaosaan on kiinnitetty kiinteät, ammuksen lennon aikana vakauttavat pyrstösiivekkeet sekä usein myös valojuovapanos, joka helpottaa tulen tähystämistä. Ohjausosat tekevät ammuksesta putkiaikana täyskaliiperisen toimien samalla tiivisteenä ja irtoavat ammuksen jätettyä putken. Ydin on halkaisijaltaan noin 1/5 putken kaliiperista ja hyvin pitkä suhteessa paksuuteensa, jopa 30 kertaa pidempi. Suuri pituus suhteessa paksuuteen mahdollistaa pienen poikkipintakuormituksen sekä suuren liike-energian kohdistumisen ammuksen kärkeen sen osuessa maaliin ja näin ollen suuren panssarinläpäisykyvyn. Ammuksia on valmistettu mm. köyhdytetystä uraanista, volframiseoksista ja terässeoksista. Kuten muillakin alikaliiperiammuksilla, ammuksen vaikutus perustuu panssarista irtoavien kappaleiden sirpalevaikutukseen ja ytimen iskuvaikutukseen maalin sisällä. Köyhdytetystä uraanista valmistetuilla ammuksilla on näiden lisäksi voimakas sytytysvaikutus maalin sisällä. Ammustyypin englanninkielinen nimitys on APFSDS (Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot).

Irtoavilla ohjausosilla varustettu rotaatiovakautettu alikaliiperiammus koostuu ytimestä ja ohjausosista. Ydin halkaisijaltaan on noin 1/2 tai 1/3 putken kaliiperista ja noin 4 kertaa halkaisijansa pituinen. Ytimen kärjessä voi olla erillinen kärkikappale, jonka tarkoituksena on estää ammuksen kimpoaminen sen osuessa panssariin. Lisäksi ytimen perässä on usein valojuovapanos. Rotaatiovakautetun irtoavilla ohjausosilla varustetun alikaliiperiammuksen ytimessä ei ole vakauttavia siivekkeitä, vaan ammus vakautetaan rihlojen antaman pitkittäisen pyörimisliikkeen avulla. Tämän takia ammustyyppiä käytetään vain rihlatuilla putkilla varustetuissa tykeissä. Ohjausosat irtoavat ammuksen jätettyä putken ja ammuksen vaikutus maalissa perustuu panssarista irtoavien kappaleiden sirpalevaikutukseen ja ytimen iskuvaikutukseen. Tämä ammustyyppi on jo vanhentunut taistelupanssarivaunujen ampumatarvikkeena, mutta sitä käytetään vielä yleisesti konetykeissä. Ammustyypin englanninkielinen nimitys on APDS (Armor-Piercing Discarding Sabot).

Alikaliiperikranaatit muokkaa

Alikaliiperikranaatti on hyvin harvinainen ampumatarviketyyppi, joka ei ole ollut laajamittaisessa käytössä. Saksalaiset käyttivät jonkin verran irtoavilla ohjausosilla varustettuja alikaliiperisia panssarikranaatteja kenttätykeillä toisen maailmansodan aikana, mutta niiden valmistusmäärä jäi ilmeisesti suhteellisen vähäiseksi. Saksalaiset suorittivat lisäksi koeammuntoja ilmatorjuntatykistölle tarkoitetuilla alikaliiperisilla sirpalekranaateilla.