Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelot

UNESCOn ylläpitämä luettelo ihmiskunnan aineettomasta kulttuuri­perinnöstä
Tämä artikkeli käsittelee Unescon hallinnoimaa aineettomien perintökohteiden maailmanlaajuisia luetteloita. Vastaavasta fyysisestä kulttuuriperinnöstä on oma artikkelinsa.

Aineettoman kulttuuriperinnön luettelot koostuvat kolmesta Unescon ylläpitämästä aineettoman kulttuuri­perinnön kansainvälisestä luettelosta. Unescon suojelusopimuksen mukaan aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluu viisi osa-aluetta: suulliset perinteet ja ilmaisutavat, esittävät taiteet, yhteiskunnalliset käytännöt, rituaalit ja juhlatapahtumat, luontoa ja maailmankaikkeutta koskevat käsitykset ja käytännöt sekä perinteinen käsityötaito.[2] Luetteloista löytyvät muun muassa flamenco ja katalonialaiset ihmistornit, Välimeren ruokavalio, kiinalainen Peking-ooppera, akupunktio ja moksibustio sekä ranskalainen gastronomia.

Ooppera on osa esittäviä taiteita, ja Unesco on listannut perinteisen kiinalaisen kun-oopperan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.[1]

Luettelot

muokkaa

Unescon yleissopimukseen[3] liittyy kaksi kansainvälistä luetteloa ja yksi rekisteri: ihmiskunnan aineettoman kulttuuri­perinnön luettelo, kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo ja rekisteri, johon kirjataan ohjelmia, hankkeita ja toimia aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi:[4]

1. Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) tarkoituksena on paremman näkyvyyden ja yleisen tietoisuuden nostaminen sekä kulttuurista moninaisuutta kunnioittavan vuoropuhelun edistäminen.[3] Yhteensä listalla oli vuoden 2018 lopulla 429 kohdetta.[5]
2. Kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) päämääränä on asianmukaisten suojelutoimien toteuttaminen jäsenmaiden hakemien kohteiden osalta. Luetteloon pääseminen edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi.[3] Yhteensä listalla oli vuoden 2018 lopulla 59 kohdetta.[5]
3. Ohjelmat, hankkeet ja toimet aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi (Register of Best Safeguarding Practices) on parhaita käytäntöjä kokoava rekisteri. Se sisältää sellaisia kansallisia, seudullisia ja alueellisia ohjelmia, projekteja ja toimia aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi, jotka Unescon komitean näkemyksen mukaan parhaiten toteuttavat yleissopimuksen periaatteita ja tavoitteita ja ottavat huomioon kehitysmaiden erityistarpeet. Aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta kiinnostuneet tahot voivat näin oppia toisiltaan parhaita toimintatapoja.[3] Yhteensä listalla oli vuoden 2018 lopulla 20 ohjelmaa, projektia tai aktiviteettia.[5]

Tämän lisäksi sopimusvaltioiden tulee luetteloida aineetonta kulttuuriperintöä kansallisella tasolla.

Kansainvälisiin luetteloihin pääsemisestä päättää vuosittain kokoontuva aineettoman kulttuuriperinnön hallitusten välinen suojelukomitea, jossa on edustajat 24 eri maasta. Komitean toimikausi on neljä vuotta ja puolet sen jäsenistöstä uusiutuu kahden vuoden välein. Komiteaan kuuluvat maat valitaan joka toinen vuosi kokoontuvassa yleiskokouksessa.[6]

Historia

muokkaa

Vuonna 1982 Méxicon konferenssissa käytettiin ensimmäisiä kertoja termiä aineeton kulttuuriperintö. Konferenssin tarkoituksena oli arvioida tietoja ja kokemusta, joita oli kertynyt vuoden 1970 Venetsian konferenssin jälkeen. Unescon vuonna 1972 perustama menestyksekäs maailmanperintöluettelo oli siirtänyt suurimman huomion kulttuurisuojelussa rakennuksiin ja rakennelmiin sekä luontokohteisiin. Méxicon konferenssissa kulttuurin määritelmä kirjoitettiin uudelleen, ja määritelmää laajennettiin käsittämään myös jokapäiväinen elämä, kuten arvojärjestelmät, perinteet ja uskomukset. Konferenssi pyysi Unescoa tutkimaan aineettoman kulttuuriperinnön ja erityisesti suullisen perinnön suojelua.[7]

Unescon yleiskokous teki vuonna 1989 suosituksen perinnekulttuurin ja kansanperinteen suojelemisesta. Vaikka suosituksella ei ollut pitkäkestoisia seuraamuksia, se kasvatti tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta. Monien aineetonta kulttuuria koskevien päätösten ja konferenssien jälkeen Unescon yleiskokous hyväksyi vuonna 1997 julistuksen Ihmiskunnan suullisen ja aineettoman perinnön mestariteoksista. Vuosina 2001, 2003 ja 2005 mestariteosten luetteloon hyväksyttiin yhteensä 90 kohdetta.[8] Vuoden 2005 kohteet jäivät uusiksi lisäyksiksi, sillä Unesco oli jo vuonna 2003 hyväksynyt sopimuksen, jonka tarkoituksena oli luoda uusi aineettoman kulttuuriperinnön luettelo.[9] Sopimus astui voimaan huhtikuussa 2006 kolme kuukautta sen jälkeen, kun 30. valtio oli ratifioinut sen.[10]

Uuteen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon valittiin vuonna 2008 kaikki 90 kohdetta, jotka oli nimetty aiemmin ihmiskunnan mestariteoksiksi.[11] Ensimmäiset uudet kohteet luetteloon hyväksyttiin seuraavana vuonna, kun aineettoman kulttuuriperinnön komitea listasi sinne 76 kohdetta.[12]

Suomalaiset kohteet

muokkaa

Vuonna 2020 suomalainen saunaperinne lisättiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ensimmäisenä suomalaisena kohteena,[13] ja vuonna 2021 listaan lisättiin sekä kaustislainen viulunsoitto[14] että pohjoismainen limisaumaveneperinne.[15] Käsityönä valmistettuun lasiin liittyvä tieto, tekniikat ja taito liitettiin luetteloon Suomen, Ranskan, Saksan, Espanjan, Tšekin ja Unkarin yhteisestä hakemuksesta joulukuussa 2023.[16]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. Kun Qu Opera Unesco. Viitattu 23.8.2019. (englanniksi)
 2. Intangible Heritage domains in the 2003 Convention Unesco. Viitattu 23.8.2019. (englanniksi)
 3. a b c d 47/2013 Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta (Asetus, jonka osana on suomenkielinen Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta) finlex.fi. 16.5.2013. Viitattu 15.8.2019.
 4. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of Best Safeguarding Practices - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO www.unesco.org. Viitattu 9.3.2016.
 5. a b c Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices (Luettelo perintökohteista) ich.unesco.org. Viitattu 15.8.2019. (englanniksi)
 6. Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO www.unesco.org. Viitattu 9.3.2016.
 7. 1982-2000: from Mondiacult to Our Creative Diversity Unesco. Viitattu 24.8.2010. (englanniksi)
 8. Proclamation of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (2001-2005) - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO www.unesco.org. Viitattu 9.3.2016.
 9. The Samba of Roda and the Ramlila proclaimed Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity 25.11.2005. Unesco. Viitattu 24.8.2010. (englanniksi)
 10. 2000 onwards and the drafting of the Convention Unesco. Viitattu 24.8.2010. (englanniksi)
 11. The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Unesco. Viitattu 23.8.2019. (englanniksi)
 12. First inscriptions to the Representative List of the ICH and the List of Intangible Heritage in Need of Urgent Safeguarding 2.10.2009. Unesco. Viitattu 23.8.2019. (englanniksi)
 13. Saunaperinne Suomesta valittiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon 17.12.2020. Museovirasto. Viitattu 17.12.2020.
 14. Kaustislainen viulunsoitto pääsi Unescon listalle – ja samalla sinne pääsivät myös naapurikuntien tanssivat lapset ja helsinkiläinen bussikuski Yle Uutiset. 15.12.2021. Viitattu 17.12.2021.
 15. Pohjoismainen limisaumaveneperinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon – Ensimmäinen yhteispohjoismainen hakemus luo pohjaa yhteistyölle Museovirasto. Viitattu 22.12.2021.
 16. Lasinpuhallus pääsi Unescon kulttuuriperinnön luetteloon Yle Uutiset. 6.12.2023. Viitattu 6.12.2023.

Aiheesta muualla

muokkaa